niedziela, 26 marzec 2017 › Przejdź do portalu Sanctus.pl

     INTERNETOWA  KSIĘGARNIA   KATOLICKA   >> SANCTUS <<

Wyniki wyszukiwania

Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci z autografem

Wydanie specjalne z autografem Ojca Świętego
św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
Książka powstała na kanwie rozmów papieża z ks. Józefem Tischnerem i Krzysztofem Michalskim na temat XX wieku. Porusza takie tematy jak doświadczenie zła związane z dwudziestowiecznymi totalitaryzmami, ...

4035

opis Niedostępny

Encyklika Dominum et vivificantem

O Duchu Św. w życiu Kościoła i świata
św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
Droga Kościoła przebiega przez serce człowieka, tam bowiem jest owo ukryte miejsce zbawczego spotkania z Duchem Świętym: z Bogiem ukrytym. Tam właśnie Duch Święty staje się źródłem wody wytryskującej ...

500

opis

Redemptoris missio

św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego....

500

opis

Reconciliatio et paenitentia

św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
Adhortacja apostolska o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła....

600

opis

Encyklika Redemptor Hominis

św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
Encyklika papieża Jana Pawła II ogłoszona 4 marca 1979, rozpoczyna się słowami "Redemptor hominis", czyli "Odkupiciel człowieka". Jest pierwszym chronologicznie dokumentem papieża Jana Pawła ...

500

opis

A Pope of the Divine Mercy

św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
The book shows the figure of the Blessed John Paul II in the context of the message of Gods mercy. It contains the most important papal texts about the Divine Mercy, shows the importance and timelessness of St. ...

650

opis Niedostępny

Misericordia Dei

św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
"List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II w formie motu proprio o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty"....

200

opis

Pamięć i tożsamość

Rozmowy na przełomie tysiącleci
św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
Impulsem do powstania książki były rozmowy, jakie w 1993 roku przeprowadzili z Papieżem Krzysztof Michalski i ks. Józef Tischner, założyciele Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Tematem książki jest właśnie ...

3990

opis

Droga Krzyżowa. Rozważania Karola Wojtyły

św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
Rozważania Drogi Krzyżowej autorstwa Karola Wojtyły, przyszłego Papieża Jana Pawła II...

600

opis

List do rodzin

św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
List do rodzin napisał Jan Paweł II z okazji Międzynarodowego Roku Rodziny (1994), ogłoszonego przez ONZ. Jest on nadal bardzo aktualny jako zbiór mądrych nauk dotyczących miłości, dobra, rodzicielstwa, ...

400

opis

Vita consecrata

św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
Posynodalna adhortacja apostolska o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i świecie....

600

opis

Pielgrzymki polskie - Album

Kronika podróży papieskich do Ojczyzny
św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
Najnowsze, wydanie bestsellerowego albumu z logo 30. Rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II. Albumowi towarzyszy wielkoformatowa wystawa fotografii autorstwa Adama Bujaka, która nieustannie odwiedza ...

9345

opis

Pielgrzymki światowe - Album

Kronika papieskich podróży zagranicznych
Adam Bujak, Arturo Mari, św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
Niestrudzone pielgrzymowanie... Od wsi do wsi, od miasta do miasta, od kraju do kraju. Z kontynentu na kontynent. Setki tysięcy kilometrów w przeróżnych samolotach i samochodach. W ...

9300

opis

Laborem exercens

O pracy ludzkiej
św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
Encyklika o pracy ludzkiej. Komentarz ks. J. Krucina....

500

opis

Mane Nobiscum, Domine - list apost. na Rok Eucharystii X 2004 - X 2005

św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
Od października 2004 roku do października 2005 roku trwał ogłoszony przez Jana Pawła II Rok Eucharystii. Z tej racji Ojciec Święty wystosował do wszystkich biskupów, kapłanów ...

270

opis Niedostępny