piątek, 24 marzec 2017 › Przejdź do portalu Sanctus.pl

     INTERNETOWA  KSIĘGARNIA   KATOLICKA   >> SANCTUS <<

Wyniki wyszukiwania

Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej

Feliks Koneczny
Produkt
Rozprawa z 1941 r., w której autor rozwija wnioski zawarte w dziełach O wielości cywilizacyj i Rozwój ...

3500

opis Niedostępny

Cywilizacja bizantyńska

Feliks Koneczny
Produkt
Jest to jedno z podstawowych dzieł Feliksa Konecznego, będące wyrazem jego rozważań nad zagadnieniami cywilizacji. Uważa on, że znamiennym rysem cywilizacji bizantyńskiej jest rozbrat w dziedzinie moralności między ...

4900

opis Niedostępny

Cywilizacja żydowska

Feliks Koneczny
Produkt
Niniejszy tom poświęcony jest cywilizacji żydowskiej i jej wpływowi na cywilizację łacińską. Według Konecznego ten wpływ jest znaczny i na ogół ujemny. ...

4900

opis

O wielości cywilizacyj

Feliks Koneczny
Produkt
Cywilizacja jest według Konecznego "metodą ustroju życia zbiorowego". Jest wiele cywilizacji (nie istnieje i istnieć nie może jedna cywilizacja ogólnoludzka), Koneczny wyróżnił kilkadziesiąt ...

4700

opis

Prawa dziejowe

Feliks Koneczny
Produkt
Niniejsze wydanie dzieł Feliksa Konecznego opiera się na wydaniu londyńskim (Feliks Koneczny "Prawa dziejowe", Wydawnictwa Towarzystwa imienia Romana Dmowskiego, Londyn 1982); wprowadzono tylko niewielkie ...

5200

opis Niedostępny

Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży

Feliks Koneczny
Produkt
Historia Polski, opowiedziana językiem młodych, wprowadzająca w niezwykle pasjonującą podróż w czasie po meandrach polskich dziejów. Ta historia jest wciąż żywa i stanowi źródło do czerpania ...

4200

opis

Dzieje Polski t.1 i 2 (w 1 voluminie)

Feliks Koneczny
Produkt
Synteza dziejów Polski, od czasów pogańskich po rok 1815, zawierająca interesujący materiał ilustracyjny, uzupełniona została ciekawymi wiadomościami z dziejów gospodarczych i kulturalnych ...

4200

opis Niedostępny

Dzieje Polski za Jagiellonów

Feliks Koneczny
Produkt
Te dzieło, reprint wydania z 1903 r., przedstawia w zarysie główne kierunki rozwoju państwa polskiego i jego znaczenie w Europie w dobie panowania dynastii Jagiellonów. Autor ukazuje nasze dzieje ...

4200

opis

Dzieje Polski za Piastów

Feliks Koneczny
Produkt
Syntetyczna praca, reprint wydania z 1902 roku, wskazująca na węzłowe zagadnienia w kształtowaniu się państwowości polskiej i świadomości narodowej Polaków pod rządami rodzimej dynastii Piastów. Autor ...

4600

opis

Dzieje Śląska

Feliks Koneczny
Produkt
W Imię Boże zabieram się do pracy, ażeby braciom Ślązakom opisać przeszłość ich ziemi, ciesząc się, że książka ta przejdzie przez tysiące rąk uczciwych. Wysyłam ją do pracowitego kraju, gdzie ...

5400

opis Niedostępny

Rozwój moralności

Feliks Koneczny
Produkt
Reprint pracy z 1938 roku, która jest uzupełnieniem zagadnień przedstawionych w książce O wielości cywilizacyj z 1935 roku. Autor wyraźnie zastrzegając, że jego dzieło nie pretenduje do bycia jeszcze jednym ...

4500

opis

Polskie logos a ethos t. 1 i 2 (1 volumin)

Feliks Koneczny
Produkt
Dzieło z 1921 roku, napisane już w Polsce niepodległej, poświęcone omówieniu różnych aspektów znaczenia państwowości i kultury polskiej wśród narodów europejskich. Autor z dumą ...

6600

opis

Dzieje Rosji w zarysie

Od najdawniejszych do najnowszych czasów
Feliks Koneczny
Produkt
Reprint wydania z 1921 r. zarysu historii Rosji. Obejmuje dzieje od końca IX wieku, przez najazd Mongołów, rozwój Wielkiego Księstwa Moskiewskiego w carstwo moskiewskie, a potem Cesarstwo Rosyjskie, ...

3500

opis Niedostępny

Święci w dziejach narodu polskiego

Feliks Koneczny
Produkt
Święci w dziejach narodu polskiego to książka przedstawiająca historię Polski począwszy od czasów sprzed jej chrztu, aż po okres istnienia II Rzeczypospolitej z punktu widzenia konserwatywnego, tradycyjnego ...

6400

opis