poniedziałek, 01 maj 2017 › Przejdź do portalu Sanctus.pl

     INTERNETOWA  KSIĘGARNIA   KATOLICKA   >> SANCTUS <<

Podręczniki, katecheza

Moje miejsce w rodzinie. Poradnik metodyczny kl. 3 liceum i technikum

Dorota Jackowiak, ks. prof. J. Szpet
Produkt
Numer programu:AZ-4-01/10  Data zatwierdzenia podręcznika: 2.06.2014r. Poradnik zawiera 56 scenariuszy stanowiących propozycję dla nauczyciela. Treści katechetyczne zintegrowane są z edukacją ...

2900

opis

Moje miejsce w rodzinie. Karty pracy kl. 3 liceum i technikum

Danuta Jackowiak, ks. prof. J. Szpet
Produkt
Numer programu:AZ-4-01/10  Data zatwierdzenia podręcznika: 2.06.2014r. Zaproponowane ćwiczenia są pomocne w sprawdzeniu efektów kształcenia. Opracowano je zgodnie z treściami zawartymi ...

1600

opis

Moje miejsce w rodzinie. Podręcznik dla ucznia kl. 3 liceum i technikum

Danuta Jackowiak, ks. prof. J. Szpet
Produkt
Numer programu:AZ-4-01/10  Data zatwierdzenia podręcznika: 2.06.2014r. - Na tym poziomie edukacyjnym młodzież osiąga duży stopień wrażliwości, zwiększają się możliwości intelektualne oraz ...

1900

opis

Żyć w miłości Boga. Poradnik metodyczny kl. 3 gimnazjum

Danuta Jackowiak, ks. prof. J. Szpet
Produkt
Numer programu:AZ-3-01/10  Data zatwierdzenia podręcznika: 08.07.2013r. Zawiera 50 jednostek lekcyjnych zamieszczonych w V rozdziałach. Scenariusz jednostki lekcyjnej został tak ułożony, ...

2900

opis

Żyć w miłości Boga. Karty pracy kl. 3 gimnazjum

Dorota Jackowiak, ks. prof. J. Szpet
Produkt
Numer programu:AZ-3-01/10  Data zatwierdzenia podręcznika: 08.07.2013r. Ciekawa pomoc dydaktyczna. Zamieszczone zadania pomogą sprawdzić nauczycielowi jak i samemu uczniowi stopień opanowania ...

1400

opis

Mocni miłością. Podręcznik metodyczny do nauki religii kl. III liceum i technikum

ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska
Produkt
Zatwierdzenie przez komisję wychowania katolickiego: Podręcznik metodyczny nr AZ-43-06/12-KR-1/15 do nauczania religii rzymsko-katolickiej w klasie III liceum i ...

3990

opis

Żyć w miłości Boga. Podręcznik dla ucznia kl. 3 gimnazjum

Danuta Jackowiak, ks. prof. J. Szpet
Produkt
Numer programu:AZ-3-01/10  Data zatwierdzenia podręcznika: 08.07.2013r. - Szczególne miejsce na tym poziomie nauczania zajmują zagadnienia dotyczące stałej formacji sumienia. - ...

1800

opis

Na drogach wiary - Przewodnik metodyczny - klasa II liceum i technikum

Bogusław Nosek, Elżbieta Kondrak, ks. dr Jarosław Czerkawski
Produkt
Przewodnik metodyczny do podręcznika nr AZ-42-03/12-KI-2/13 zgodnego z programem nauczania religii nr AZ-4-03/12 Przewodnik metodyczny zawiera gotowe scenariusze wraz z materiałami źródłowymi, ...

1500

opis

Na drogach wiary - Podręcznik do nauki religii - Klasa II liceum i technikum

Bogusław Nosek, Elżbieta Kondrak, ks. dr Jarosław Czerkawski
Produkt
Podręcznik nr AZ-42-03/12-KI-2/13 zgodny z programem nauczania religii nr AZ-4-03/12...

1490

opis

W bogactwie miłości - Podręcznik do nauki religii - klasa III liceum i IV technikum

Bogusław Nosek, Elżbieta Kondrak, ks. dr Jarosław Czerkawski
Produkt
Podręcznik nr AZ-43-03/12-KI-1/14 zgodny z programem nauczania nr AZ-4-01/12 i nr AZ-4-03/12. Podręcznik obejmuje 48 tematów zgrupowanych w czterech rozdziałach. Klasa III liceum i ...

1490

opis

W bogactwie miłości - Przewodnik metodyczny - klasa III liceum i IV technikum

Elżbieta Kondrak, Ewelina Praszewska, ks. dr Krzysztof Mielnicki
Produkt
• Człowiek przychodzi na świat w rodzinie, w niej dorasta i w niej przygotowuje się, aby założyć kiedyś własną. Tę tematykę proponują wchodzącej w dorosłe życie młodzieży katechezy rozdziału I – ...

1500

opis

Za progiem nadziei - Przewodnik metodyczny - klasa III technikum

Bogusław Nosek, Kamila Rokosz, Sławomir Mazur
Produkt
Przewodnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-43-01/12-KI-2/14 zgodnego z programem nauczania nr AZ-4-01/12. • Zawiera gotowe scenariusze wraz ...

1500

opis

Za progiem nadziei - Podręcznik do nauki religii - klasa III technikum

Bogusław Nosek, Kamila Rokosz, Sławomir Mazur
Produkt
Podręcznik nr AZ-43-01/12-KI-2/14 zgodny z programem nauczania religii nr AZ-4-01/12. Podręcznik obejmuje 60 tematów zgrupowanych w pięciu rozdziałach. W klasie trzeciej technikum uczniowie ...

1490

opis

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi - Płyta CD z pieśniami i piosenkami - klasa II gimnazjum

Produkt
Zawiera pieśni i piosenki umieszczone w scenariuszach w przewodniku metodycznym i podręczniku ucznia. Stanowi pomoc dla katechety w nauce proponowanych utworów....

1900

opis

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi - Teczka pomocy z płytą CD - Klasa II gimnazjum

Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, Jolanta Konat
Produkt
Zawiera kolorowe zdjęcia, plansze, mapy, prezentacje i materiały do pracy w grupach zamieszczone w scenariuszach w przewodniku metodycznym. ...

1990

opis