poniedziałek, 01 maj 2017 › Przejdź do portalu Sanctus.pl

     INTERNETOWA  KSIĘGARNIA   KATOLICKA   >> SANCTUS <<

Podręczniki, katecheza

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi - Przewodnik metodyczny - klasa II gimnazjum

Elżbieta Kondrak, Eweliny Parszewskiej, ks. dr Krzysztofa Mielnickiego
Produkt
PRZEWODNIK METODYCZNY DO NAUKI RELIGII DLA KLASY II GIMNAZJUM. Zgodny z programem nauczania religii nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013. Stanowi zbiór gotowych scenariuszy otwartych na twórczą ...

1500

opis

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi - Podręcznik do nauki religii - klasa II gimnazjum

Elżbieta Kondrak, Ewelina Praszewska, ks. Krzysztof Mielnicki
Produkt
NOWY PODRĘCZNIK DO NAUKI RELIGII DLA KLASY II GIMNAZJUM nr AZ-32-01/13-KI-4/14 zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013 Podręcznik opracowany w oparciu o program „Kim ...

1590

opis

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa - Płyta CD z pieśniami i piosenkami - klasa I gimnazjum

Produkt
Zawiera pieśni i piosenki umieszczone w scenariuszach w przewodniku metodycznym i podręczniku ucznia. Stanowi pomoc dla katechety w nauce proponowanych utworów....

1900

opis

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa - Teczka pomocy - klasa I gimnazjum

Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, Jolanta Konat
Produkt
Teczka pomocy dla klasy I gimnazjum jest pomocą w realizacji scenariuszy zamieszczonych w przewodniku metodycznym. Zawarte w niej kolorowe zdjęcia ,mapy i plansze w formatach A4 i A3 są skorelowane z treścią ...

1990

opis

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa - Przewodnik metodyczny - klasa I gimnazjum

Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, ks. Krzysztof Mielnicki
Produkt
PRZEWODNIK METODYCZNY DO NAUKI RELIGII DLA KLASY I GIMNAZJUM. Zgodny z programem nauczania religii nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013. Przewodnik metodyczny przygotowany w oparciu o program ...

1500

opis

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa - Podręcznik do nauki religii - klasa I gimnazjum

Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, ks. Krzysztof Mielnicki
Produkt
NOWY PODRĘCZNIK DO NAUKI RELIGII DLA KLASY I GIMNAZJUM. Zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013 Podręcznik opracowany w oparciu o program „Kim jestem jako człowiek, ...

1590

opis

Tajemnice BOGAtego życia - Płyta CD z pieśniami i piosenkami - klasa VI

Produkt
Zawiera pieśni i piosenki umieszczone w scenariuszach w przewodniku metodycznym i podręczniku ucznia. Stanowi pomoc dla katechety w nauce proponowanych utworów....

1900

opis

Tajemnice BOGAtego życia - Teczka pomocy z płytą CD - klasa VI

Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, Jolanta Konat
Produkt
Zawiera kolorowe zdjęcia, plansze, mapy, prezentacje i materiały do pracy w grupach zamieszczone w scenariuszach w przewodniku metodycznym. ...

1990

opis

Tajemnice BOGAtego życia - Przewodnik metodyczny - klasa VI

Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, ks. Krzysztof Mielnicki
Produkt
Przewodnik metodyczny opracowany według programu nauczania religii nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012 r. Zawiera różnorodne formy aktywizacji, których zadaniem jest rozbudzić w uczniach zainteresowanie ...

1500

opis

Tajemnice BOGAtego życia - Zeszyt ćwiczeń - klasa VI

Agnieszka Sętorek, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska
Produkt
Zeszyt ćwiczeń klasa VI "Tajemnice BOGAtego życia": - zawiera zadania ułatwiające prowadzenie katechezy - pomaga utrwalić materiał poznany podczas zajęć - odzwierciedla tok ...

990

opis Niedostępny

Tajemnice BOGAtego życia - Podręcznik do nauki religii - klasa VI

Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, ks. dr Krzysztof Mielnicki
Produkt
Podręcznik  AZ-23-02/12-KI-3/14 zgodny z programem nauczania religii nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012 r. W klasie VI wyjaśniamy symbole, jakie spotykamy podczas naszych wędrówek w klasach IV ...

1590

opis

Spotkania uBOGAcające - Płyta CD z pieśniami i piosenkami - klasa V

Produkt
Zawiera pieśni i piosenki umieszczone w scenariuszach w przewodniku metodycznym i podręczniku ucznia. Stanowi pomoc dla katechety w nauce proponowanych utworów....

1900

opis

Spotkania uBOGAcające - Teczka pomocy - klasa V

Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, Jolanta Konat
Produkt
Teczka pomocy do podręcznika nr AZ-22-02/12-KI-1/13. Jest integralną częścią pakietu edukacyjnego dla klasy V. Zawarte w niej kolorowe mapy, zdjęcia, plansze oraz ilustracje w formatach A4 i A3 oraz gra edukacyjna ...

1990

opis

Spotkania uBOGAcające - Przewodnik metodyczny - klasa V

Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, ks. Krzysztof Mielnicki
Produkt
Przewodnik metodyczny nr AZ-22-02/12-KI-1/13 opracowany według programu nauczania religii nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012 r. Oferuje różnorodne formy aktywizacji, inspirujące uczniów do osobistych ...

1500

opis

Spotkania uBOGAcające - Zeszyt ćwiczeń - klasa V

Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, Jolanta Konat
Produkt
Zeszyt ćwiczeń do podręcznika nr AZ-22-02/12-KI-1/13. Zawiera różnorodne zadania ułatwiające prowadzenie katechezy. Pomaga uczniom pogłębić wiedzę o Bogu poprzez uzupełnianie tekstów, rozwiązywanie ...

990

opis