• Kategorie
  • Parametry
  • 5-latki

Podręcznik nr AZ-03-01/10-KI-2/15 do nauczania religii dzieci pięcioletnich zgodny z programem nauczania numer AZ-0-01/10. • Podręcznik zawiera 53 tematy. • Propon...
13.90
Przewodnik metodyczny do podręcznika nr AZ-03-01/10-KI-2/15 do nauczania religii dzieci pięcioletnich zgodny z programem nauczania numer AZ-0-01/10. • Zawiera...
Jest integralną częścią pakietu edukacyjnego do nauczania religii dzieci pięcioletnich. Zawiera kolorowe zdjęcia, plansze, szablony, oraz ilustracje w formatach A4 i...
Opracowując materiał katechetyczny dla dziecka przedszkolnego autorzy stawiali sobie dwa zasadnicze cele: - poprzez wykorzystanie informacji z psychologii rozwojowej...
34.50
Opracowując materiał katechetyczny dla dziecka przedszkolnego, autorzy stawiali sobie dwa zasadnicze cele: - poprzez wykorzystanie informacji z psychologii rozwojo...
18.90
Piosenki i opowiadania do nauki religii dla dzieci pięcioletnich. Na płytach nagrano piosenki i opowiadania, które aktywizują i urozmaicają przebieg katec...
26.00