• Kategorie
  • Parametry
  • 6-latki i kl. 0

W magazynie podręcznym 2 szt.
Waga 0.395 kg.
16.00
Nr programu AZ-0-03/2 Nr podręcznika AZ-03-03/2-0 Imprimatur L.dz. 485/16, RAdom, 17 maja 2016 r.
W magazynie podręcznym 2 szt.
Waga 0.393 kg.
16.00
Przewodnik programowo-dydaktyczny zgodny z programem nauczania religii nr AZ-0-03/2 do podręcznika nr AZ-03-03/2-0 Imprimatur: L.dz. 485/16, Radom, 17 maja 2016 r.
W magazynie podręcznym 2 szt.
Waga 0.106 kg.
9.90
Poradnik metodyczny zawiera: -program nauczania religii dla dzieci pięcioletnich -cele katechetyczne, zadania nauczyciela religii, treści katechez oraz wymagania ...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Program nauczania religii jest w pełni zgodny z założeniami zawartymi w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 8 marca 2010 r. Dokument zo...
Jest to drugie wydanie podręcznika metodycznego Wędrowanie z Bogiem, dostosowane do programu nauczania dla przedszkola nr AZ-0-03/1, zatwierdzonego przez Komisję Wyc...
Nowy podręcznik dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej przygotowany do ogólnopolskiego programu katechetycznego, zatwierdzony na czas nieokreślony przez Komisj...
Waga 0.283 kg.
15.90
Waga 0.252 kg.
9.50
Kształcenie dziecka w wieku 3-6 lat polega na rozwijaniu określonych umiejętności. Założenie to znajduje odzwierciedlenie w proponowanych rozwiązaniach metodycznych....
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Komplet zawiera poradnik metodyczny i zestaw 59 barwnych ilustracji formatu 34 x 47 cm, uzupełniających materiały do nauczania religii dzieci 6-letnich. Komplet...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Poradnik metodyczny zgodny z programem nauczania religii nr AZ-0-03/2 do podręcznika AZ-03-03/2-0 Imprimatur: L.dz. 485/16, Radom, 17 maja 2016 r.
Waga 0.368 kg.
9.90
Elementarz Katechetyczny to seria podręczników do nauki religii, przeznaczonych dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas zerowych szkół podstawowych. Stanowią on...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Realizacja materiału w przedszkolu dla grupy sześciolatków została zaplanowana na 60 jednostek tematycznych. Atutem jest tutaj 17 jednostek związanych z dynam...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Zgodnie z przyjętymi założeniami poradnik metodyczny dla nauczyciela został skonstruowany w oparciu o następującą strukturę:   I. Założenia edukacyjne &...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny