• Kategorie
  • Benedykt XVI (Joseph Ratzinger) - Opera omnia T. IX-1 - Wiara w piśmie i tradycji

Brak towaru
55.00
Wpisz swój e-mail
Cena przesyłki 13.5
Odbiór osobisty (Częstochowa) 0
Kurier InPost 13.5
InPost Paczkomaty 24/7 13.5
Kurier InPost (Pobranie) 17.5
InPost Paczkomaty 24/7 (Pobranie) 17.5
Kurier DPD 18
Pocztex Kurier48 (Pobranie) 20
Pocztex Kurier48 20
Kurier DPD (Pobranie) 23
W magazynie podręcznym 0 szt.
Waga 0.929 kg
Z okazji 91. urodziny Josepha Ratzingera ukazały się kolejne tomy serii "Opera omnia" pod redakcją Księdza Profesora Krzysztofa Góźdźa i prof. Marzeny Góreckiej: „Wiara w Piśmie i Tradycji. Teologiczna nauka o zasadach”. 
 
Tom IX "Opera omnia", składa się z dwóch części i liczy łącznie aż 1058 stron. Sam tytuł tomu ukazuje główny punkt teologii Josepha Ratzingera. Jest nim wiara w bóstwo Jezusa Chrystusa, która została objawiona i poświadczona w Piśmie i Tradycji. Jest to teologiczna teoria poznania, w której chodzi przede wszystkim o wiarę - teologia ma być nauką wiary. Chodzi też o jedną wiarę w obliczu wielości religii w świecie. W szczególności jednak o centralne loci theologici: Pismo i Tradycję, na podstawie których można na nowo określić relację dogmatu i historii oraz lepiej ukazać Kościół jako miejsce przekazywania wiary.
  
Artykuł: https://bit.ly/2t5rx7G
Autor: Ks. Rafał Pastwa
Liczba stron 644
Format 15 x 22 cm
Oprawa twarda
Spis treści:

Część A
Wiara
 
Pojęcie i urzeczywistnienie wiary
 
Wprowadzenie do: Joseph Ratzinger, Theologische Prinzipienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheologie [Teologiczna nauka o zasadach. Komponenty teologii fundamentalnej], München 1982
 
Wiara jako poznanie i jako praktyka - podstawowa opcja chrześcijańskiego Credo
 
Co jest konstytutywne dla wiary chrześcijańskiej dzisiaj? 
Status questionis 
Wyrażenie tego, co konstytutywnie chrześcijańskie w Kościele pierwotnym
Strukturalne założenie wyrażenia: communio
Zadanie na dziś
 
Wiara jako nawrócenie - metanoia 
Wprowadzenie: problem 
O biblijnych podstawach metanoi
Przemiana i wierność 
Duchowość i wspólnota 
Dar i zadanie - mała droga
 
Wiara a doświadczenie 
1. Doświadczenie jako warunek wszelkiego poznania
2. Granice doświadczenia
3. Stopnie doświadczenia 
4. Doświadczenie chrześcijańskie 
Dodatek: przykład biblijny
 
Siła wiary a wątpliwość wiary
 
Teologia jako nauka wiary
 
Wiara, filozofia i teologia
1. Jedność filozofii i teologii we wczesnym chrześcijaństwie
2. Odróżnienie, które stało się przeciwieństwem 
3. Próba nowej relacji
Uwaga końcowa: Gnoza, filozofia i teologia
 
Interpretacja - kontemplacja - działanie Rozważania o misji akademii katolickiej 
1. Dialog 
2. Wolność
3. Centrum: prawda jako podstawa i miara wolności
4. Kult
 
O duchowej podstawie i kościelnym miejscu teologii
1. Nowy podmiot jako założenie i podstawa wszelkiej teologii
2. Nawrócenie, wiara i myślenie
3. Eklezjalny charakter nawrócenia i jego konsekwencje dla teologii 
4. Wiara, przepowiadanie i teologia
5. Pokusa i wielkość teologii
 
Jedność wiary a pluralizm teologiczny Wprowadzenie i komentarz do tez I-VIII i X-XII Międzynarodowej Komisji Teologicznej 
A. Wymiary problemu 
Teza I
Teza II 
Teza III
Teza IV 
Teza V 
Teza VI 
Teza VII 
Teza VIII 
B. Kwestia trwałej ważności formuł dogmatycznych 
Teza X 
Teza XI 
Teza XII
 
Pluralizm jako pytanie do Kościoła i teologii
1. Granica roszczenia Kościoła a pluralizm ludzkich decyzji 
2. Pluralizm wewnątrz Kościoła 
a) Kościół powszechny a Kościoły lokalne 
b) Teologia i teologie
 
Theologia perennis? O aktualności i ponadczasowości w teologii 
1. Prawo innych kultur 
2. Uprzywilejowana pozycja kultury zachodniej? 
a) Przywilej kultury łacińskiej 
b) Przywilej kultury greckiej
c) Problem tomizmu
d) Dziejowość prawdy
3. Rzeczywistość Krzyża 
4. Dzisiejsze zadanie teologii
 
Teologia katolicka [Artykuł w leksykonie, 1962]
 
Tendencje we współczesnej teologii katolickiej 
Teologia świata 
Teologia nadziei
Teologia religii
 
Uwagi o aktualności Krótkiego wprowadzenia do studium teologii Johanna Sebastiana Dreya
 
Wydział teologiczny a duszpasterstwo
 
O jakiej rzeczywistości mówi wiara?
Wywiad z Josephem kard. Ratzingerem
 
Czym jest teologia?
 
O rozumieniu wiary
Uwagi do: Karl Rahner Grundkurs des Glaubens, Freiburg 1976
 
Krótkie formuły wiary
O relacji formuły i interpretacji
 
Czym jest wolność wiary?
Homilia na zakończenie roku, 1979
 
Teologia i polityka kościelna 
Czym jest teologia? 
Kościół a teologia
Pojęcie "polityka kościelna"
Polityka kościelna a teologia
 
Przemówienie inaugurujące działalność Uniwersytetu Katolickiego w Eichstätt przekształconego z Wyższej Szkoły Teologicznej
 
Perspektywy uniwersytetu katolickiego
Wywiad AGORY z kard. Josephem Ratzingerem
 
Wprowadzenie do: Accademia Romana di San Tommaso d'Aquino e di Religione Cattolica (red.), Matthias Joseph Scheeben. Teologo cattolico d'ispirazione tomista, Città del Vaticano 1988
 
Co oznacza teologia?
 
Wiara a teologia
Wykład z okazji nadania doktoratu honoris causa teologii przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 
Mądrość - nasze prawdziwe powołanie
 
 
Część B
Tradycja
 
Próba zdefiniowania pojęcia Tradycji
Część pierwsza
Objawienie i Tradycja. Próba analizy pojęcia Tradycji
I. Status questionis 
II. Tezy na temat relacji Objawienia i Tradycji 
1. Objawienie i Pismo 
2. Odmienne znaczenie Pisma w Nowym i Starym Przymierzu 
3. Chrystus, Objawienie Boga 
4. Istota Tradycji
5. Funkcja egzegezy
 
Część druga
O interpretacji Trydenckiego Dekretu o Tradycji
1. Pneumatologiczne ujęcie pojęcia Tradycji w zasadniczym projekcie kard. Cerviniego 
2. Związek Tradycji z życiem Kościoła w różnych interwencjach podczas dyskusji na Soborze Trydenckim 
3. Tradycja a dogmat kościelny 
4. Sens Dekretu Trydenckiego
 
Tradycja [Artykuł w leksykonie, 1965]
 
Bez wiary w Chrystusa wszystko staje się jedynie tradycją. Inne religie, ekumenizm, dialog z Żydami: rozmowa z kard. Josephem Ratzingerem o roszczeniu chrześcijaństwa do prawdy
 
Pismo Święte i Tradycja.
Rec. do: Josef Rupert Geiselmann, Die Heilige Schrift und die Tradition. Zu den neuen Kontroversen über das Verhältnis der Heiligen Schrift zu den nichtgeschriebenen Traditionen, [Pismo Święte i Tradycja. O nowych kontrowersjach na temat relacji Pisma Świętego wobec niepisanych Tradycji] Freiburg 1962
 
Chrzest i formułowanie wiary - kształtowanie Tradycji i liturgia
1. Relacja chrztu i formułowanie wiary w teologii drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa
a) Wiara jako warunek chrztu
b) Miejsce wiary w liturgii chrztu
2. Chrzest i formułowanie wiary w pierwotnym Kościele
 
Antropologiczne uzasadnienie pojęcia Tradycji 
Tradycja i człowieczeństwo 
1. Tradycja jako warunek człowieczeństwa
2. Tradycja jako zagrożenie człowieczeństwa 
3. Podstawowy problem nowożytności: Tradycja czy zerwanie z Tradycją jako droga do człowieczeństwa? 
Pytanie o Jezusa jako warunek teologicznej odpowiedzi na dylemat nowożytności 
1. Afirmacja Tradycji i krytyka Tradycji u Jezusa 
2. Łączące centrum: Świadomość posłannictwa u Jezusa 
3. Główna podstawa: Relacja Jezusa z Bogiem 
Spojrzenie na problem: Kościół, chrześcijaństwo i Tradycja
 
Znaczenie Ojców w strukturze wiary 
I. Aporie tematu 
1. Interpretacja Pisma i teologia Ojców 
2. Pojęcie Tradycji i pytanie o aktualność myśli Ojców
3. Kościoły odłączone i "Ojcowie Kościoła"
II. Próba odpowiedzi
1. Ojcowie i "Ojcowie Kościoła"
2. Kto jest "Ojcem Kościoła"?
3. Podstawy funkcji Ojców w strukturze wiary 
4. Konkretyzacje historyczne
 
Zbawienie i historia 
I. Założenie zagadnienia
1. Podstawowe doświadczenie związku zbawienia i historii
2. Punkty wyjścia chrześcijańskiej formy problemu 
II. Problematyka teraźniejszości
1. Etapy rozmowy
2. Historia jako antyteza ontologii
3. Poszukiwanie jedności historii i istoty
 
Rec. do: Johannes Betz i Heinrich Fries (red.) Kirche und Überlieferung [Kościół i Tradycja] Freiburg 1960
 
Dogmat i historia
 
Problem historii dogmatów w ujęciu teologii katolickiej
Uwagi wstępne: Znaczenie zagadnienia historycznego dla wiary i teologii
I. Aporia historii dogmatów w katolicyzmie i protestantyzmie 
1. Rozstrzygnięcia Urzędu Nauczycielskiego Kościoła katolickiego w wieku XIX i na początku wieku XX
2. O prehistorii tych decyzji w katolicyzmie i protestantyzmie
II. Punkty oparcia dla historycznego rozumienia wiary w teologii katolickiej
1. W zakresie chrystologii 
2. W zakresie pojęcia Objawienia 
3. W zakresie pojęcia Tradycji 
III. Zadanie historii dogmatów w ujęciu teologii katolickiej 
1. Możliwość i sens historycznego spojrzenia na dogmat
2. Kwestia dalszego rozwoju sformułowanego dogmatu
3. Nauka i wiara 
Dyskusja
 
O kwestii historyczności dogmatów 
I. Czym jest historyczność? 
II. Czym jest dogmat?
III. Historyczność dogmatu
 
Dogmat w historii
Uwagi na marginesie
Próba krytyki dogmatyzmu
 
Być chrześcijaninem - przekonywająco wyjaśnić 
Rec. do: Hans Küng, Christ sein [Być chrześcijaninem], München 1974
 
Kto odpowiada za twierdzenia teologii?
W kwestii metody
 
To, co w Kościele zmienne i niezmienne
 
Rec. do: Gottlieb Söhngen, Der Weg der abendländischen Theologie. Grundgedanken zu einer Theologie des "Weges", [Droga teologii zachodniej. Podstawowe myśli o teologii "drogi"] München 1959
 
Rec. do: Alfred Adam, Lehrbuch der Dogmengeschiche 1: Die Zeit der Alten Kirche [Podręcznik historii dogmatów 1: Czas Kościoła pierwotnego] Güterloh 1965
 
Teologia a Urząd Nauczycielski Kościoła
 
Kościół i teologia naukowa
 
Instrukcja O powołaniu teologa w Kościele
Uwaga wstępna 
1. Prezentacja 
2. O dyskusji nad tekstem
a) Autorytet tylko przy nieomylności? 
b) Urząd Nauczycielski, uniwersytet i środki masowego przekazu 
c) Tradycja prorocka przeciwko Tradycji biskupiej?
 
Teologia i Urząd Nauczycielski
  
Synchronia i diachronia w naukach, w filozofii i w teologii
Pismo Święte: słowo bosko-ludzkie
Pismo, Kościół, Urząd Nauczycielski i teologia
 
Archiwum Kongregacji Nauki Wiary
Uwagi z okazji jego otwarcia w 1998 roku
 
Uwagi o motu proprio
"Ad tuendam fidem" i do "Doktrynalnego komentarza" Kongregacji Nauki Wiary 
1. O prehistorii końcowej formuły Professio fidei
2. O problematyce prawnokościelnej 
3. Kwestia drugiej płaszczyzny przyzwolenia wiary 
4. "Komentarz doktrynalny" Kongregacji Nauki Wiary
 
Teologia na uniwersytetach państwowych 
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.