• Kategorie
  • Benedykt XVI (Joseph Ratzinger) - Opera omnia T. IX-2 - Wiara w piśmie i tradycji

Brak towaru
55.00
Wpisz swój e-mail
Cena przesyłki 13.5
Odbiór osobisty (Częstochowa) 0
Kurier InPost 13.5
InPost Paczkomaty 24/7 13.5
Kurier InPost (Pobranie) 17.5
InPost Paczkomaty 24/7 (Pobranie) 17.5
Kurier DPD 18
Pocztex Kurier48 (Pobranie) 20
Pocztex Kurier48 20
Kurier DPD (Pobranie) 23
W magazynie podręcznym 0 szt.
Waga 0.669 kg
Z okazji 91. urodziny Josepha Ratzingera ukazały się kolejne tomy serii "Opera omnia" pod redakcją Księdza Profesora Krzysztofa Góźdźa i prof. Marzeny Góreckiej: „Wiara w Piśmie i Tradycji. Teologiczna nauka o zasadach”. 
 
Tom IX "Opera omnia", składa się z dwóch części i liczy łącznie aż 1058 stron. Sam tytuł tomu ukazuje główny punkt teologii Josepha Ratzingera. Jest nim wiara w bóstwo Jezusa Chrystusa, która została objawiona i poświadczona w Piśmie i Tradycji. Jest to teologiczna teoria poznania, w której chodzi przede wszystkim o wiarę - teologia ma być nauką wiary. Chodzi też o jedną wiarę w obliczu wielości religii w świecie. W szczególności jednak o centralne loci theologici: Pismo i Tradycję, na podstawie których można na nowo określić relację dogmatu i historii oraz lepiej ukazać Kościół jako miejsce przekazywania wiary.
  
Artykuł: https://bit.ly/2t5rx7G
Autor: Ks. Rafał Pastwa
Liczba stron 436
Format 15 x 22 cm
Oprawa twarda

Spis treści
 

Część C
Pismo Święte i jego interpretacja
 
O problemie demitologizacji Nowego Testamentu
I. Główne myśli Rudolfa Bultmanna o demitologizacji Nowego Testamentu 
1. Mityczny obraz świata Nowego Testamentu
2. Rozpad mitycznego obrazu świata i jego konsekwencje 
3. Istota mitu 
4. Biblijne rozumienie egzystencji 
II. Uwagi krytyczne 
1. Pojęcie demitologizacji
2. "Rozumienie" czynu zbawczego
3. Zawężony filozoficzny punkt wyjścia
4. Kryteria obce Objawieniu 
5. Żywa wiara Kościoła - kryterium katolickie
 
Nauka - wiara - cuda
 
Teologia dzisiaj
 
Objawienie i doświadczenie transcendencji
Rec. do: Alexander Gerken, Offenbarung und Transzendenzerfahrung. Kritische Thesen zu einer künftigen dialogischen Theologie, [Objawienie i doświadczenie transcendencji. Krytyczne tezy o przyszłej teologii dialogicznej] Düsseldorf 1969
 
Czy chrześcijanin potrzebuje Starego Testamentu?
 
Przedmowa do: Joseph Ratzinger, Schriftauslegung im Widerstreit [Spór o interpretację Pisma Świętego] Freiburg 1989
 
Spór o interpretację Pisma Świętego
Kwestia podstawy i drogi egzegezy dzisiaj
1. Uwaga wstępna: sytuacja i zadanie 
a) Problematyka
b) Zadanie
2. Samokrytyka metody historyczno-krytycznej na przykładzie nauki o metodzie Martina Dibeliusa i Rudolfa Bultmanna 
a) Główne elementy metody i ich założenia 
b) Filozoficzne źródło metody
3. Podstawowe elementy nowej syntezy
 
Przedmowa do dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej
 
Przedmowa do: Papieska Komisja Biblijna, Das jüdische Volk und seine Heilige Schrift in der christlichen Bibel [Naród żydowski i jego święte Pismo w Biblii chrześcijańskiej], Rom 2001
 
Urząd Nauczycielski Kościoła i egzegeza
Refleksje z okazji stulecia istnienia Papieskiej Komisji Biblijnej
 
Przedmowa do: Novum Testamentum et Psalterium. Iuxta Novae Vulgatae Editionis Textum, Rom 2002
 
Przedmowa do: Heinrich Schlier, Der Geist und die Kirche [Duch i Kościół], Freiburg 1980
 
Część D
Kościół jako miejsce przepowiadania wiary
 
Przedmowa do: Joseph Ratzinger, Dogma und Verkündigung [Dogmat i przepowiadanie], München 1973
 
Interpretacja znaków czasu
Wystąpienie na Specjalnym Zgromadzeniu Synodu Biskupów poświęconemu Europie
 
Rozważania o kryzysie przepowiadania 
I. Istota kryzysu 
Linia nauk przyrodniczych 
Linia historyczna 
II. Przepowiadanie w kryzysie 
Kwestie zasadnicze
Doprowadzenie człowieka do Boga 
Kilka wskazówek praktycznych
 
Teologia i przepowiadanie w Katechizmie Holenderskim 
1. Intencja i forma myślenia nowego Katechizmu
2. Dokonania nowego Katechizmu
3. Granice Katechizmu 
a) Problem struktury 
a) Jezus i Bóg 
c) Nauka o odkupieniu
d) Kwestia nauki o Eucharystii 
e) Kwestie szczegółowe 
Uwagi końcowe
 
Kościół jako miejsce przepowiadania
Rozwój podstawowych form przepowiadania w Starym Testamencie 
Nowotestamentalna zmiana 
Kościół jako podmiot przepowiadania 
1. Dwie tezy o jedności Kościoła i słowa
2. Dwie tezy o vis-à-vis Kościoła i słowa
 
Kryteria przepowiadania Ewangelii dzisiaj
I. Hierarchia problemów 
1. Pismo jako norma
2. Wyznanie i dogmat 
3. Urząd Nauczycielski
4. Wiara ludu Bożego 
II. Odwrócenie hierarchii
1. Wiara ludu Bożego 
2. Urząd Nauczycielski 
3. Wyznanie i dogmat
4. Pismo
 
Wiara i kształcenie 
Komponenty problemu: 
a) Wiara i prostota
b) Rozum wiary
Trzy tezy o jedności wiary, prostoty i rozumu
Teza pierwsza 
Teza druga
Teza trzecia
 
Pośredniczenie wiary i źródła wiary 
I. Kryzys katechezy i problem źródeł 
1. Ogólna charakterystyka kryzysu 
2. Katecheza, Biblia i dogmat 
II. O przezwyciężeniu kryzysu
1. Co to jest wiara? 
2. Czym są "źródła"?
3. Struktura katechezy 
a) Cztery główne części
b) Uwagi na temat dwóch problemów treściowych
c) Formalna struktura katechezy
 
Trudności w instrukcji na temat wiary dzisiaj
Rozmowa między Franzem Greinerem i kard. Josephem Ratzingerem
 
Katechizm dla ogólnoświatowego Kościoła katolickiego Sprawozdanie kard. Josepha Ratzingera podczas 27. zebrania plenarnego Synodu Biskupów 
1. Powstanie tekstu 
1.1. Propozycja Synodu Biskupów przyjęta przez Papieża 
1.2. Organy, które współpracowały z Komisją 
1.3. Cechy charakterystyczne i adresaci tego Katechizmu 
1.4. Etapy i metody opracowania 
1.5. Granice "Poprawionego projektu" 
1.6. Zakres konsultacji "Poprawionego projektu" 
2. Wyniki konsultacji episkopatu 
2.1. Podstawowe dane
2.2. Wyniki ogólne 
3. Główne kwestie, które zostały podniesione podczas konsultacji, i decyzje komisji, które mają je rozwiązać 
3.1. Cel Katechizmu 
3.2. Hierarchia prawd 
3.3. Wykorzystanie Pisma Świętego 
3.4. Odniesienie do Soboru Watykańskiego II
3.5. Formuły "W skrócie"
3.6. Religie niechrześcijańskie 
3.7. Przedstawienie moralności chrześcijańskiej
3.8. Część czwarta: o modlitwie chrześcijańskiej 
3.9. Braki, które trzeba uzupełnić 
4. Perspektywy
  
Chrystus i Kościół
Aktualne problemy teologii - konsekwencje dla katechezy
  
Po co Katechizm Kościoła Katolickiego?
  
Co to znaczy wierzyć?
  
Droga do Katechizmu Kościoła Katolickiego 
1. O prehistorii Katechizmu 
2. Gatunek tekstu, adresaci i metoda 
3. Autorstwo Katechizmu i jego autorytet 
4. Struktura i treść 
a) Struktura
b) O strukturze części pierwszej 
c) Podstawowe kwestie części trzeciej
  
Ewangelizacja, katecheza i Katechizm 
1. "Ewangelia", "ewangelizować". Znaczenie pojęć w świetle Biblii i Katechizmu 
a) Ewangelia Jezusa 
b) Ewangelia w Ewangeliach 
c) Ewangelia Pawłowa 
2. Katecheza, katechizować, katechizm 
a) Postawa biblijna i pojęcie katechezy 
b) Kontekst Katechizmu
c) O dydaktycznej strukturze Katechizmu 
3. Biblijny realizm katechezy o Chrystusie w nowym Katechizmie
 
"Editio typica" Katechizmu Kościoła Katolickiego
O powstaniu Katechizmu 
Symfonia wielości w jedności
Istotne wymiary jedności Kościoła 
Gruntowna pomoc w kształtowaniu życia w Chrystusie
Przemyślana prezentacja wiary katolickiej 
Język łaciński - respekt wobec znaczenia tekstu
  
Czy Katechizm Kościoła Katolickiego odpowiada na wyzwania swego czasu? Refleksje w dziesiątą rocznicę jego publikacji
Znaczenie i granice Katechizmu
Wykorzystanie Pisma Świętego w Katechizmie
Nauka o sakramentach w Katechizmie 
Chrześcijańska nauka o moralności w Katechizmie
   
Wprowadzenie do Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego
  
Dodatek
  
Od wydawcy 
I. Uwagi do "Opera omnia"
II. Uwagi do IX tomu 
Cześć A: Wiara
Cześć B: Tradycja 
Część C: Pismo Święte i jego interpretacja
Część D: Kościół jako miejsce przepowiadania wiary
 
Informacje bibliograficzne
Część A: Wiara 
Pojęcie i urzeczywistnienie wiary 
Teologia jako nauka wiary 
Część B: Tradycja 
Dogmat i historia
Teologia a Urząd Nauczycielski Kościoła
Część C: Pismo Święte i jego interpretacja 
Część D: Kościół jako miejsce przepowiadania wiary
 
Wykaz literatury 
I. Źródła 
II. Literatura drugorzędna
 
Cytaty z Pisma
Stary Testament
Nowy Testament
 
Indeks osobowy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.