• Kategorie
  • Parametry
  • Biblia, Pismo Święte

Oddajemy do rąk Czytelników Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowsze, tj. piąte, na nowo opracowane i poprawione wydanie Biblii Tysiąclecia,...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 2 szt.
Waga 1.12 kg.
85.00
Przekład biskupa Kazimierza Romaniuka – dokonany przez jednego tłumacza w ciągu 35 lat. Pięknie wydanie kieszonkowe - twarda bordowa oprawa ze złoceniami, wyra...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.515 kg.
24.90
Pismo Święte Nowego Testamentu – wydanie kieszonkowe. Słowo Boże blisko nas! Nowy Testament – druga, po Starym Testamencie część Biblii, stanowiąca zbi&...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 2 szt.
Waga 0.505 kg.
24.90
Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II ratione habita, iussu Pauli PP. VI recognita, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgata
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 1.44 kg.
299.00
„Zachować słowo znaczy (…) przede wszystkim dobrze się go nauczyć, zatrzymać w sercu, w pamięci, w umyśle”. Ta niewielka książeczka pomaga ...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 2 szt.
Waga 0.23 kg.
4.90
Spisane przy różnych okazjach refleksje o. Piotra Rostworowskiego, benedyktyna a potem kameduły, na temat psalmów, które stanowią fundament c...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.3 kg.
26.90
Ekskluzywne wydanie Starego i Nowego Testamentu w tłumaczeniu bpa Kazimierza Romaniuka. Elegancka biała obwoluta z wizerunkiem Św. Jana Pawła II.   Bib...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 2.976 kg.
89.90
Drugie, poprawione i uzupełnione wydanie serii medytacji na każdy dzień autorstwa Francisco Fernandéza Carvajala. Stałym pragnieniem człowieka wierzącego jes...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 1.822 kg.
170.00
Propozycja lektury całego Pisma Świętego w Roku Wiary
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.031 kg.
3.90
Seria: Archeolog czyta Biblię
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.095 kg.
17.00
Jakub, syn Izaaka, syna Abrahama... Drugi tom z serii „Na Drogach Wiary” ukazuje burzliwe losy Jakuba, dojrzewanie w zawierzeniu Jedynemu oraz spełnianie...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.247 kg.
25.00
Abraham, Jakub, Rachela, Józef Egipski
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.16 kg.
15.00
Samoprzylepne paginatory do Pisma Świętego. Pomagają w łatwiejszym odnalezieniu odpowiednich Ksiąg Pisma.
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 28 szt.
Waga 0.017 kg.
4.90
Samoprzylepne paginatory do Pisma Świętego. Pomagają w łatwiejszym odnalezieniu odpowiednich Ksiąg Pisma.
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 14 szt.
Waga 0.004 kg.
3.40
Samoprzylepne paginatory do Pisma Świętego. Pomagają w łatwiejszym odnalezieniu odpowiednich Ksiąg Pisma.
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 26 szt.
Waga 0.003 kg.
3.40
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
110.00
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 4 szt.
Waga 0.17 kg.
14.00
W dobie cywilizacji obrazu, która tak mocno zdominowała całą edukację, wydaje się, że tego typu pomysł – stworzenia testów dla ucznió...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 2 szt.
Waga 0.123 kg.
15.00
W ciągu wieków powstało wiele homilii i rozważań mających za zadanie pomóc poznać naukę Chrystusa. Równie ważnym zadaniem tych pism jest ułatwić...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 2 szt.
Waga 0.977 kg.
34.90
Najnowszy przekład Pisma Świętego z komentarzem opracowany przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Pismo Święte dla całej rodz...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 1.7 kg.
115.00
Czy samodzielna lektura Pisma Świętego nie sprawia Ci trudności? Czy zadajesz sobie pytanie, którą księgę przeczytać, aby ją dobrze zrozumieć? Wśród c...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.144 kg.
16.00
W tej niezwykłej książce czytelnik znajdzie między innymi odpowiedzi na takie pytania: 1. Czym się różni piekło od piekieł? 2. Najkrótszy rozdział w P...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 4 szt.
Waga 0.14 kg.
19.00
Księgi: Cztery Królewskie, dwie Paralipomenon, dwie Ezdrasza, Tobiasza, Judyty, Estery, Joba, Psalmów, Przypowieści, Ekklezyastesa, Pieśni nad Pieśniami, Mądrości i Ekklezyastyka.
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 1.74 kg.
122.00
Księgi: Izajasza, Jeremiasza, Barucha, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Micheasza, Jonasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza i dwie Machabejskie
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 1.126 kg.
85.00
Księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczby, Powtórzonego prawa, Jozuego, Sędziów i Rut
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.922 kg.
70.00
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 2 szt.
Waga 0.605 kg.
35.00
Poprawione i uaktualnione wydanie popularnego dzieła egzegezy biblijnej, ułatwiające właściwe odczytanie Nowego Testamentu. Książka pomocna nie tylko przyszłym duszp...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.8 kg.
25.00
Stary testament (t.I) Jezus i Nowy testament (t.II)
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
150.00
Św. Paweł stwierdza: "To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla naszego pouczenia" (Rz 15,4) Odnalazłszy się w określonej kategorii czytelnik&o...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.175 kg.
21.00
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 1.1 kg.
85.00