• Kategorie
  • Christianitas nr 40

Zachowywać, ale co?

12.00
szt. Do przechowalni
Cena przesyłki 13.5
Odbiór osobisty (Częstochowa) 0
Kurier InPost 13.5
InPost Paczkomaty 24/7 13.5
Kurier InPost (Pobranie) 17.5
InPost Paczkomaty 24/7 (Pobranie) 17.5
Kurier DPD 18
Pocztex Kurier48 (Pobranie) 20
Pocztex Kurier48 20
Kurier DPD (Pobranie) 23
W magazynie podręcznym 1 szt.

W numerze 40 „Christianitas”, tematem głównym jest debata o obecności nurtu konserwatywnego w polskiej polityce obecnej doby.

Spis treści:

WSTĘP
Paweł Milcarek -  Wobec Kościoła wszystkich czasów
Trzydzieści i czterdzieści lat temu zostawało się tradycjonalistą dlatego, że odmawiało się zupełniewprost i bezczelnie propozycji porzucenia z dnia na dzień tego, co jeszcze wczoraj wszyscy czcili jakonajświętsze lub szanowali jako uświęcone wiarą stuleci. Dwadzieścia lat temu można było zostać tradycjonalistąjuż choćby ze wstrętu do tandety nazywanej przypadkowo „szlachetną prostotą” i nieuctwatraktowanego jako „oczyszczenie”. Dziesięć lat temu zostawało się tradycjonalistą wtedy, gdy sięodkrywało to, co „stare”, jako absolutnie nowe, tak wyraźnie różne od świeżej „tradycji” z lat 60. i70. Dzisiaj jest się tradycjonalistą, gdy się wita z radością i zaangażowaniem „nowe treści” wnoszone dożycia Kościoła przez Benedykta XVI. 
ZACHOWYWAĆ , ALE CO ? Debata „Christianitas”
Z Markiem Jurkiem i Kazimierzem Michałem Ujazdowskim rozmawiają Paweł Milcarek i Piotr Kaznowski 

DOBRO WSPÓLNE
Tomasz Rowiński - Karczowanie lasu
Alexis de Tocqueville i rewolucja 
Alexis de Tocqueville jest w historii myśli nowożytnej postacią w jakiejś mierze fenomenalną. Przez wieluuważany za pierwszy wybitny umysł socjologiczny naszych czasów, poprzedzający w tym względzieKarola Marksa. Dla innych jest największym piewcą idei demokratycznej ery nowożytnej, dla jeszcze innychpozostaje jej niezrównanym krytykiem, choć trwającym w pesymizmie w kwestii powstrzymaniademokratycznych postępów zarówno w dobrym, jak i niestety w złym… 

DRABINA JAKUBOWA
Dom Hervé Courau OSB - Chrześcijańska radość i płodne dziewictwo
Chciałbym opowiedzieć o radości, gdyż najczęstszą pokusą w naszych środowiskach jest smutek. Mamy do tego wiele okazji. Odbija się to na naszej wierze, która omdlewa, bo nie potrafi owej pokusyprzezwyciężyć, ani otworzyć się wystarczająco na nadzieję. 

WIARA I  ROZUM
Emilia Żochowska - Państwo Boże i Państwo ziemskie W polityce i teologii świętej Brygidy Szwedzkiej
Na przykładzie pism i działań świętej Brygidy Szwedzkiej można zobaczyć, w jaki sposób teologia „wysoka”,tworzona na uniwersytetach i w klasztorach, była obecna w życiu publicznym i jak wpływałana przedsięwzięcia polityczne. Sama Brygida stała bowiem na granicy między stanem świeckim a zakonnym;między klasztorem, gdzie pragnęła się znaleźć, i dworem królewskim, gdzie rzeczywiście żyła. 

TREŚCI I FORMY
Tomasz P. Terlikowski - Między nihilizmem a starym patriotyzmem 
Istotą nawrócenia Rosjanina nie jest przyjęcie czegoś nowego, ale jedynie „zawrócenie” — zmiana znakówwartościowania, przy pozostaniu na tej samej drodze. Święta Ruś, a wraz z nią Rosjanie, mogąbyć tylko albo Chrystusowi, albo Antychrystusowi. Zawrócenie z drogi czerwonych, zaprzestanie walkiz Ideami prawosławia oznacza więc już wystarczający sygnał do uznania dawnych nosicieli zła za posłańcówdobra. A wszystko dlatego, że nawet jako komuniści (czy KGB-iści) zawsze służyli oni Idei, nawetgdy była ona tylko anty-Ideą. 
Grzegorz Kucharczyk - Rosja wyobrażona – czyli wielki montaż Vladimira Volkoffa
W powieściach Volkoffa najlepiej i na wszystkim znają się oficerowie KGB. Są doskonałymi historiozofami,biznesmenami, teologami, a nawet liturgistami. W tle zaś zawsze jest Rosja. Traktowana nie tylkojako problem polityczny, wywiadowczy, ale także jako problem historiozoficzny, a nawet metafizyczny.Czy oznacza to, że można traktować Volkoffa jako Dostojewskiego czy Sołżenicyna w wersji popularnej,czy może jest on raczej autorem nowej mitologii dla Rosjan „pokolenia P.”? 
Janusz Ruszkowski - Diabelski spisek
Spisek nie traktuje o bieżącej polityce ani nawet o mesjanistycznej metapolityce. Jest kolejną metafi -zyczną „przypowieścią o współczesnych maskach zła, demona, który manipuluje naszą, nie wierzącąw niego rzeczywistością”. I o współczesnym Fauście, który marząc o władzy, uległ „trzem pokusom, jakimidiabeł mamił Chrystusa na pustyni”. Nie bez powodu autor obrał jako motto opinię Sołżenicyna,że „przesądna wiara w historyczną siłę spisków pozostawia na boku zasadniczą przyczynę porażek odnoszonychprzez jednostki i państwa — ludzkie słabości”. W tej świadomości leży siła Spisku Volkoffa. 
Paweł Milcarek - Jak rodzi się baśniowa opowieść
Wstęp do teorii baśni chrześcijańskiej. Dość dawno temu J.R.R. Tolkien przekonywał współczesnych, że baśń jest po prostu jedną z odmian poważnejliteratury, zasadniczo „dorosłej”, a nie „produktem dla dzieci”. Była to sprawa beznadziejna —przynajmniej w skali masowej. Nawet fani Władcy Pierścieni woleli nazwać tę książkę „literaturą fantasy”.Ten przypadek jest objawem choroby naszej kultury, która nie potrafi już asymilować na zwykłychprawach — czyli w salonie, a nie w pokoiku dziecięcym — księgi baśni i samych bajarzy. 
MUSICA SACRA 
Antonina Karpowicz-Zbińkowska - Sacrum i profanum
Pytanie o to, jaka powinna być muzyka liturgiczna, jest tak naprawdę pytaniem o koncepcję samej liturgiiświętej. Wydaje się, że w ciągu wieków bardzo różne dawano odpowiedzi na to fundamentalnepytanie, tworząc bardzo różną muzykę liturgiczną. Zasadniczo jednak ścierały się ze sobą koncepcjeteo- i antropocentryczne. O ile te pierwsze chronią przed zgubnym pomieszaniem sacrum i profanum,to te drugie, sławiąc człowieka — umiłowane dzieło Boże, powodują niebezpieczeństwo popadnięciaw samouwielbienie. 

WIEK XX NIEDOKONANY
Kto nie reaguje, ten nie żyje
Z Markiem Jurkiem rozmawiają Franciszek i Przemysław Kucharczakowie 

SED CONTRA
Gustave Thibon - Między uciskiem i zepsuciem
„Duch” instytucji społecznych oscylował między tymi dwoma biegunami, zawsze zwrócony ku jednemulub drugiemu. Dziś, kiedy słowa „sprawiedliwość” i „wolność” stały się zwykłym pretekstem dla rosnącegozepsucia, byłoby dobrze, gdyby każdy uzmysłowił sobie różnicę, jaka istnieje pomiędzy ludem uciśnionyma ludem zepsutym. 

OBSERWATORIUM 
Witold Dziedzic - Kościół podsumowuje rocznicę obowiązywania Summorum Pontificum
Po Europie przetoczyła się ożywiona dyskusja, do której tematu dostarczyła rocznica wejścia w życiepapieskiego motu proprio Summorum Pontificum. 
Marian Piłka - Wyzwanie i odpowiedź
Obrona racjonalności świata jest najważniejszym intelektualnym wyzwaniem Kościoła w XXI wieku. Bóg jest w stanie zawsze odnaleźć człowieka, ale człowiek może odnaleźć Boga tylko w racjonalnymświecie. 
Weronika Szczepkowska - Starożytni mnisi jako w spółcześni – o kulturze par excellence
Benedykt XVI do przedstawicieli kultury, wystąpienie w Kolegium Bernardynów w Paryżu 12 września 2008r. Mnisze „szukanie Boga”, quaerere Deum, stało się radą i wyzwaniem Papieża rzuconym współczesnejkulturze i nauce, które — jeżeli zdobędą się na „pokorę rozumu” — to zauważą, że nieobecność Bogaw świecie tworzonym przez człowieka „milcząco niepokoi pytaniem o Niego”. Na takie pytanie nie tylkotrzeba wiedzieć „co” odpowiedzieć, ale również „jak” to zrobić. 

POLEMIKA 
Maciej Tryburcy - Buntownicy, obserwatorzy i Magisterium
Czytając blok artykułów poświęconych recepcji encykliki Humanae vitae w 29/2008. numerze „TygodnikaPowszechnego”, można odczuć zakłopotanie łatwością, z jaką teologowie i publicyści żonglują interpretacjamiNauczania Kościoła na temat rodziny i płodności. 
Marian Pułtuski - Wierność, której się nie ceni
Kilka uwag o naturalnych metodach planowania rodzinyPowodem napisania niniejszego artykułu jest niezgoda na dominujący w „Tygodniku Powszechnym”sposób prezentacji nauczania Kościoła na temat naturalnego planowania rodziny. Kroplę goryczy przebrałydwa artykuły: o. Jacka Prusaka i Artura Sporniaka. 

HYPERTEKSTY 
Mateusz Matyszkowicz - Idea polska
Ryszard Legutko, Esej o duszy polskiej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2008, ss. 144. 
Filip Łajszczak - Papieska inwazja z kosmosu 
Rafał A. Ziemkiewicz, Żywina, Warszawa 2008, Świat Książki/Bertelsmann Media, ss. 254. 
Tomasz Rowiński - O rewolucji widzianej z za kanału
Edmund Burke, Rozważania o rewolucji we Francji, tłum. D. Lachowska, Wydawnictwa UniwersytetuWarszawskiego, Warszawa 2008, ss. 340. 
Tomasz Rowiński - Ciągłość i zmiana w Kościele
Marcin Karas, Z dziejów Kościoła. Ciągłość i zmiana w Kościele rzymskokatolickim w XIX i XX wieku,Wydawnictwo Diecezjane i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2008. 
Tomasz Rowiński - Rzec z o polskim realizmie politycznym 
Realizm polityczny. Przypadek polski, pod red. Jacka Kłoczkowskiego, Ośrodek Myśli Politycznej,Kraków 2008. 
Weronika Szczepkowska - Iluzje donkiszoterii
José Ortega y Gasset, Medytacje o „Don Kichocie”, tłum. Janusz Wojcieszek, WarszawskieWydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2008, ss. 144. 
Jerzy Wocial - Świecki brewiarz, albo o sztuce życia
Robert Zimmer, Moraliści europejscy. Przewodnik, tłum. P. Graczyk, Prószyński i S-ka,Warszawa 2008, ss. 187. 
Piotr Kosmala - Evolianizm w popkulturze, czyli zwodniczy urok bohatera 
Joscelyn Godwin, Guido Mina di Sospiro, Zakazana księga, Warszawa 2008. 
Wojciech Barcikowski - Eksperyment 
Guillaume de Machaut, Msza Notre Dame, Ensemble Organum — Marcel Pérès Harmonia MundiHMG 501590. 

WIERSZE 
JAN KAZNOWSKI 
Cwał 
Koniec Panowania
Starcy
Janusz Kotański - Ksiądz arcybiskup Romuald Jałbrzykowski i mój Ojciec
Po operacji Ojciec z wolna dochodził do siebie. Miał jednak dziwne sny, powracające, męczące. Pojawiałysię w nich najczęściej postaci z historii Polski. Przez długie dni nękał Ojca nieszczęśliwy, porywczykról Bolesław Śmiały. Zjawiały się też inne, bardziej współczesne duchy.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.