• Kategorie
  • Parametry
  • Dawne księgi, Mszały

Paginatory do samodzielnego przyklejenia
20.00
Mszał dla nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego
850.00
Nº 801 with introduction and rubrics in English
395.00
Mszał Rzymski, wydanie typiczne, bł. Jan XXIII
325.00
Rytuał Rzymski 1952 wydanie wzorcowe
295.00
Liturgia Trydencka. Źródła, synopsy, konkordancje 1568-1962
270.00
+ tablice ołtarzowe w czarnej oprawie
580.00
Pontyfikał Rzymski wydanie wzorcowe 1961-1962
215.00
Liber Hebdomadae Sanctae Cantus Gregoriani
70.00
Wstążki do Mszału Rzymskiego - komplet. Zobacz również : Mszał Rzymski
30.00
Według stanu z roku 1957
380.00
Skrócona wersja "Liber Usualis"
Mszał dla nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego
895.00
Excerpta e Missali Romano A.D. 1962 edito. Stałe części Mszy św. dla księży. Tekst łaciński.
A Study of the Rubrics of the Roman Missal
Rite to be observed in the celebration of Mass (according to the 1962 edition)