• Kategorie
  • Parametry
  • Dokumenty papieskie

O królewskiej godności Chrystusa
5.50
O Kościele, Mistycznym Ciele Chrystusa
6.00
"Święte dziewictwo i doskonała czystość, poświęcone służbie Bożej, zaliczają się bez wątpienia do najcenniejszych skarbów, które Założyciel Kościo...
6.00
List Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z okazji ogłoszenia roku 2015 Rokiem Życia Konsekrowanego
5.00
O powołaniu do świętości w świecie współczesnym
8.00
„Najgruntowniej i najobszerniej wyłuszczył papież Leon XIII zasady i dążności masonerii w encyklice Humanum genus z 20 kwietnia 1884 r. Zaznaczywszy, że ta sekta, K...
4.60
O wolności człowieka
4.40
Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie.
8.00
List apostolski o świętowaniu niedzieli.
6.00
Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele, jako źródło nadziei dla Europy.
7.50
O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego
7.00
Encyklika o relacjach między wiarą i rozumem.
6.00
"List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II w formie motu proprio o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty".
2.00
Adhortacja apostolska o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła.
7.00
Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego.
7.00
Kongregacja Nauki Wiary
5.00
O Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła
7.00
Encyklika Papieża Benedykta XIV pt. „A quo primum" do Prymasa, Arcybiskupów i Biskupów Polski dotycząca tego, co jest zabronione żydom mieszkającym w tych samych mi...
5.00
O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła
9.50