• Kategorie
  • Parametry
  • Dokumenty papieskie

Encyklika Papieża Benedykta XIV pt. „A quo primum" do Prymasa, Arcybiskupów i Biskupów Polski dotycząca tego, co jest zabronione żydom mieszkającym w tych samych mi...
5.00
O niepokalanym poczęciu Najśw. Maryi Panny
4.40
O popieraniu prawdziwej jedności religii
3.90
O królewskiej godności Chrystusa
5.50
O filozofii chrześcijańskiej
4.40
„Najgruntowniej i najobszerniej wyłuszczył papież Leon XIII zasady i dążności masonerii w encyklice Humanum genus z 20 kwietnia 1884 r. Zaznaczywszy, że ta sekta, K...
4.60
"Święte dziewictwo i doskonała czystość, poświęcone służbie Bożej, zaliczają się bez wątpienia do najcenniejszych skarbów, które Założyciel Kościo...
6.00
List apostolski o Mszy trydenckiej
5.00
O relacjach między wiarą a rozumem
10.00
Papieski List apostolski Rosarium Virginis Mariae wzbudził bardzo duże zainteresowanie w związku z wprowadzeniem do Różańca części nowej: TAJEMNICE ŚWIATŁA. Rozwa...
4.00
Adhortacja apostolska o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła.
7.00
W tej jednej z najsłynniejszych encyklik „ekonomicznych" papież Leon XIII odrzuca zasadę socjalistyczną, wedle której państwo powinno zagarnąć wszelką własność pryw...
4.90
Z tym cudem w swoim rodzaju największym łączą się niezliczone inne cuda. Tu bowiem zawieszone są wszelkie prawa natury: cała substancja chleba i wina zamienia się w...
3.90
O powołaniu do świętości w świecie współczesnym
8.00
Alessandro Gisotti - Watykan „Umiłowana Amazonia ukazuje się przed światem z całym swoim blaskiem, dramatem, swoją tajemnicą". Tak zaczyna się posynodalna adho...
9.90
O Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła
7.00
 List apostolski, w którym Benedykt XVI obszernie przedstawia podstawy kryzysu, jaki dotknął Kościół w ostatnich dziesięcioleciach, szczególnie w sferze seksua...
4.90
Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie.
8.00
List apostolski o świętowaniu niedzieli.
6.00
Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele, jako źródło nadziei dla Europy.
7.50
O błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła
7.00
Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego.
7.00