• Kategorie
  • Parametry
  • Dokumenty papieskie

Czternaście wielkich tekstów - od Redemptor hominis (1979) po Ecclesia de Eucharistia (2003) - to czternaście słupów milowych pontyfikatu. Adresowane ...
Jan Paweł II napisał 14 encyklik. Każda z nich posiada wstęp, ukazujący okoliczności ich powstania i główne wątki. Ich autorami są wybitni teologowie. Na uwagę za...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
"Posynodalna adhortacja apostolska "Pastores dabo vobis" o formacji kapłanów we współczesnym świecie".
Waga 0.175 kg.
7.00
Posynodalna adhortacja apostolska o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i świecie.
Waga 0.149 kg.
7.00
List do rodzin napisał Jan Paweł II z okazji Międzynarodowego Roku Rodziny (1994), ogłoszonego przez ONZ. Jest on nadal bardzo aktualny jako zbiór mądrych nauk doty...
Waga 0.085 kg.
4.00