• Kategorie
  • Parametry
  • Feliks Koneczny

Zapomniany esej wielkiego polskiego historyka i historiozofa, napisany w 1906 roku, stanowi o tym, jak nie tylko warunki geograficzne wpływają na społeczeństwo...
W magazynie podręcznym 26 szt.
Waga 0.4 kg.
20.00
Zadawano sobie już dawno pytanie, czy zachodzi związek pomiędzy pojęciami politycznymi świata protestanckiego, a jego zasadami teologicznymi. Niektórzy twierdzą...
W magazynie podręcznym 12 szt.
Waga 0.15 kg.
10.00
Za czasów Sobieskich były w Europie cztery cywilizacje, tak samo, jak obecnie: łacińska, bizantyńska, żydowska, turańska. Żydowska kwitnęła w Polsce w najlepsze...
W magazynie podręcznym 15 szt.
Waga 0.15 kg.
10.00
Feliks Koneczny we wstępie do książki pisze:Trudno o wdzięczniejsze zadanie dla historyka, jak opracowanie dziejów Witołdowych. Co za horyzont obszerny! Od ta...
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.439 kg.
35.00
W nowym składzie komputerowym na podstawie wydania z 1898 roku dzieła dr Feliksa Konecznego. Książka przybliża nam poglady Konecznego na Adama Mickiewicza a także p...
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.243 kg.
25.00
Bardzo rzadka synteza dziejów Polski. Napisana w atmosferze Galicji, opublikowana w 1908 roku pod zaborem austryjackim, w Krakowie cieszącym się większymi swobodami...
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.598 kg.
42.00
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.539 kg.
39.00
Te dzieło, reprint wydania z 1903 r., przedstawia w zarysie główne kierunki rozwoju państwa polskiego i jego znaczenie w Europie w dobie panowania dynastii Ja...
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.539 kg.
42.00
Syntetyczna praca, reprint wydania z 1902 roku, wskazująca na węzłowe zagadnienia w kształtowaniu się państwowości polskiej i świadomości narodowej Polaków po...
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.628 kg.
46.00
Niniejsze wydanie dzieł Feliksa Konecznego opiera się na wydaniu londyńskim (Feliks Koneczny "Prawa dziejowe", Wydawnictwa Towarzystwa imienia Romana Dmows...
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.569 kg.
52.00
Reprint pracy z 1938 roku, która jest uzupełnieniem zagadnień przedstawionych w książce O wielości cywilizacyj z 1935 roku. Autor wyraźnie zastrzegając, że jego dzi...
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.583 kg.
45.00
Prusacy wojny pragną. Jeżeli niemieccy członkowie cywilizacji łacińskiej wojny nie pragną, niechże się czymś różnią od tamtych - a przede wszystkim niech nie ...
W magazynie podręcznym 7 szt.
Waga 0.064 kg.
8.00
Święci w dziejach narodu polskiego to książka przedstawiająca historię Polski począwszy od czasów sprzed jej chrztu, aż po okres istnienia II Rzeczypospolitej z pun...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Dzieło stanowi rozwinięcie rozważań teoretycznych zawartych w pracy O wielości cywilizacyj. Poświęcone jest omówieniu znacznego i zwykle ujemnego wpływu cywil...
Waga 0.26 kg.
22.10
Dzieło stanowi rozwinięcie rozważań teoretycznych zawartych w pracy O wielości cywilizacyj. Poświęcone jest omówieniu znacznego i zwykle ujemnego wpływu cywil...
Waga 0.335 kg.
27.30
Jedno z najważniejszych dzieł Konecznego omawia genezę, rozwój i wpływ kultury bizantyjskiej, także w Europie. Podkreśla, że rysem znamiennym jest jej rozbrat...
Waga 0.47 kg.
41.00
Porównując chrześcijaństwo z innymi wielkimi religiami świata prof. Koneczny wykazuje, że jest ono religią oddziałującą na ustrój życia zbiorowego. ...
Waga 0.1 kg.
8.00
Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski
Waga 0.57 kg.
48.00
Dzieło wielkiego polskiego myśliciela, filozofa historii, prekursora nauki o cywilizacji Konecznego. Święci w dziejach narodu polskiego to książka przedstawia...
Waga 0.505 kg.
45.00
Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Tom O sprawach ekonomicznych stanowi wybór tekstów, poświęconych szeroko pojętej problematyce gospodarczej. Praca składa się z trzech części. Pierwsz...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Pełna świadomość moralna wymaga pracy nad sobą rozważań i studiów. Naukę moralności, zwaną etyką, można uprawiać jak każdą inną naukę - od małego szkolnego katechiz...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Święci w dziejach narodu polskiego to książka przedstawiająca historię Polski począwszy od czasów sprzed jej chrztu, aż po okres istnienia II Rzeczypospolitej z pun...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Od najdawniejszych do najnowszych czasów
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Jest to jedno z podstawowych dzieł Feliksa Konecznego, będące wyrazem jego rozważań nad zagadnieniami cywilizacji. Uważa on, że znamiennym rysem cywilizacji bizantyń...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Synteza dziejów Polski, od czasów pogańskich po rok 1815, zawierająca interesujący materiał ilustracyjny, uzupełniona została ciekawymi wiadomościami z...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
W Imię Boże zabieram się do pracy, ażeby braciom Ślązakom opisać przeszłość ich ziemi, ciesząc się, że książka ta przejdzie przez tysiące rąk uczciwych. Wysyłam ją ...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Cywilizacja jest według Konecznego "metodą ustroju życia zbiorowego". Jest wiele cywilizacji (nie istnieje i istnieć nie może jedna cywilizacja ogólnoludzka), Konec...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Rozprawa z 1941 r., w której autor rozwija wnioski zawarte w dziełach O wielości cywilizacyj i Rozwój moralności. Zdaniem Konecznego Polska u progu XX w. znalazła s...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Dzieło z 1921 roku, napisane już w Polsce niepodległej, poświęcone omówieniu różnych aspektów znaczenia państwowości i kultury polskiej wśr&oacu...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny