• Kategorie
  • Parametry
  • Feliks Koneczny

Zapomniany esej wielkiego polskiego historyka i historiozofa, napisany w 1906 roku, stanowi o tym, jak nie tylko warunki geograficzne wpływają na społeczeństwo...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 39 szt.
Waga 0.4 kg.
20.00
Zadawano sobie już dawno pytanie, czy zachodzi związek pomiędzy pojęciami politycznymi świata protestanckiego, a jego zasadami teologicznymi. Niektórzy twierdzą...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 2 szt.
Waga 0.15 kg.
10.00
Za czasów Sobieskich były w Europie cztery cywilizacje, tak samo, jak obecnie: łacińska, bizantyńska, żydowska, turańska. Żydowska kwitnęła w Polsce w najlepsze...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 14 szt.
Waga 0.15 kg.
10.00
SPIS RZECZY TOM I POLSKA ZA PIASTÓW Wstęp CZĘŚĆ I. Państwo społeczeństwu narzucone Początki w pogaństwie Mieszko Bolesław Wielki Upadek i odnowienie pa...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.45 kg.
38.00
Jest to pionierska i odkrywcza publikacja na temat istoty cywilizacji, w której scharakteryzowane i usystematyzowane zostały cechy siedmiu wyodrębnionych p...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.115 kg.
8.40
Feliks Koneczny we wstępie do książki pisze:Trudno o wdzięczniejsze zadanie dla historyka, jak opracowanie dziejów Witołdowych. Co za horyzont obszerny! Od ta...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.439 kg.
35.00
W nowym składzie komputerowym na podstawie wydania z 1898 roku dzieła dr Feliksa Konecznego. Książka przybliża nam poglady Konecznego na Adama Mickiewicza a także po...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.243 kg.
25.00
Bardzo rzadka synteza dziejów Polski. Napisana w atmosferze Galicji, opublikowana w 1908 roku pod zaborem austryjackim, w Krakowie cieszącym się większymi swo...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.598 kg.
42.00
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.539 kg.
39.00
Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.275 kg.
30.00
Tom O sprawach ekonomicznych stanowi wybór tekstów, poświęconych szeroko pojętej problematyce gospodarczej. Praca składa się z trzech części. Pierwsz...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.176 kg.
25.00
Te dzieło, reprint wydania z 1903 r., przedstawia w zarysie główne kierunki rozwoju państwa polskiego i jego znaczenie w Europie w dobie panowania dynastii Ja...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.539 kg.
42.00
Syntetyczna praca, reprint wydania z 1902 roku, wskazująca na węzłowe zagadnienia w kształtowaniu się państwowości polskiej i świadomości narodowej Polaków po...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.628 kg.
46.00
W Imię Boże zabieram się do pracy, ażeby braciom Ślązakom opisać przeszłość ich ziemi, ciesząc się, że książka ta przejdzie przez tysiące rąk uczciwych. Wysyłam ją d...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.799 kg.
54.00
Niniejsze wydanie dzieł Feliksa Konecznego opiera się na wydaniu londyńskim (Feliks Koneczny "Prawa dziejowe", Wydawnictwa Towarzystwa imienia Romana Dmows...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.569 kg.
52.00
Reprint pracy z 1938 roku, która jest uzupełnieniem zagadnień przedstawionych w książce O wielości cywilizacyj z 1935 roku. Autor wyraźnie zastrzegając, że je...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.583 kg.
45.00
Prusacy wojny pragną. Jeżeli niemieccy członkowie cywilizacji łacińskiej wojny nie pragną, niechże się czymś różnią od tamtych - a przede wszystkim niech nie ...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 8 szt.
Waga 0.064 kg.
8.00
Dzieło stanowi rozwinięcie rozważań teoretycznych zawartych w pracy O wielości cywilizacyj. Poświęcone jest omówieniu znacznego i zwykle ujemnego wpływu cywil...
Czas kompletowania do 48h
Waga 0.26 kg.
22.10
Dzieło stanowi rozwinięcie rozważań teoretycznych zawartych w pracy O wielości cywilizacyj. Poświęcone jest omówieniu znacznego i zwykle ujemnego wpływu cywil...
Czas kompletowania do 48h
Waga 0.335 kg.
27.30
Jedno z najważniejszych dzieł Konecznego omawia genezę, rozwój i wpływ kultury bizantyjskiej, także w Europie. Podkreśla, że rysem znamiennym jest jej rozbrat...
Czas kompletowania do 48h
Waga 0.47 kg.
41.00
Porównując chrześcijaństwo z innymi wielkimi religiami świata prof. Koneczny wykazuje, że jest ono religią oddziałującą na ustrój życia zbiorowego. ...
Czas kompletowania do 48h
Waga 0.1 kg.
8.00
Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski
Czas kompletowania do 48h
Waga 0.57 kg.
48.00
Dzieło wielkiego polskiego myśliciela, filozofa historii, prekursora nauki o cywilizacji Konecznego. Święci w dziejach narodu polskiego to książka przedstawia...
Czas kompletowania do 48h
Waga 0.505 kg.
45.00
Pełna świadomość moralna wymaga pracy nad sobą rozważań i studiów. Naukę moralności, zwaną etyką, można uprawiać jak każdą inną naukę - od małego szkolnego ka...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Święci w dziejach narodu polskiego to książka przedstawiająca historię Polski począwszy od czasów sprzed jej chrztu, aż po okres istnienia II Rzeczypospolitej...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Od najdawniejszych do najnowszych czasów
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Jest to jedno z podstawowych dzieł Feliksa Konecznego, będące wyrazem jego rozważań nad zagadnieniami cywilizacji. Uważa on, że znamiennym rysem cywilizacji bizantyń...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Synteza dziejów Polski, od czasów pogańskich po rok 1815, zawierająca interesujący materiał ilustracyjny, uzupełniona została ciekawymi wiadomościami z...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Cywilizacja jest według Konecznego "metodą ustroju życia zbiorowego". Jest wiele cywilizacji (nie istnieje i istnieć nie może jedna cywilizacja ogólnoludzka), Konec...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Rozprawa z 1941 r., w której autor rozwija wnioski zawarte w dziełach O wielości cywilizacyj i Rozwój moralności. Zdaniem Konecznego Polska u progu XX ...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny