• Kategorie
  • Parametry
  • Filozofia

Dzieło stanowi rozwinięcie rozważań teoretycznych zawartych w pracy O wielości cywilizacyj. Poświęcone jest omówieniu znacznego i zwykle ujemnego wpływu cywil...
23.10
Po kilku stuleciach deklaracji o rozwoju i postępie, dobrobycie i humanizmie, miniony wiek przyniósł doświadczenie wyjątkowego kryzysu. Miliony wymordowanych ...
29.00
Książka stanowi źródłową analizę podstawowych tematów metafizyki św. Tomasza: istnienia, istoty, natury, transcendentaliów, istnienia i istoty B...
To nieprawda, że filozofia i metafizyka jest dla wybranych, że jest niedostępna dla nas, laików pracujących w pocie czoła na chleb codzienny. Każdy z nas może...
Coraz częściej uważa się, że zagadnienie „matematyczności świata” jest jednym z najważniejszych problemów filozoficznych związanych z istnien...
Od rozdziału ósmego Listu do Rzymian po patrystykę, a od niej po trwałe aspekty współczesnej religijnej filozofii rosyjskiej, wielka tradycja prawosła...
Pojęcie relatywizmu i jego ewolucja * Nauka o moralności w nurcie filozofii analitycznej * Potoczne rozumienie dobra * Ocena a przekonania * Ocena a pragn...
32.00
"Traktat o miłości Bożej" świętego Franciszka Salezego, wybitnego teologa, Doktora Kościoła, jest owocem miłosnej kontemplacji Ukrzyżowanego Chrystusa...
24.90