• Kategorie
  • Franciszek Kwiatkowski - Filozofia wieczysta w zarysie. Tom I, II i III

Brak towaru
105.00
Wpisz swój e-mail
Koszt przesyłki od 13.5
Odbiór osobisty (Częstochowa) 0
Kurier InPost 13.5
InPost Paczkomaty 24/7 13.5
Kurier InPost (Pobranie) 17.5
InPost Paczkomaty 24/7 (Pobranie) 17.5
Kurier DPD 18
Pocztex Kurier48 (Pobranie) 20
Pocztex Kurier48 20
Kurier DPD (Pobranie) 23
W magazynie podręcznym 0 szt.

F. Kwiatkowski: FILOZOFIA WIECZYSTA W ZARYSIET.
I Przedmowa
CZĘŚĆ I: WIADOMOŚCI WSTĘPNE
Rozdział I: Określenie filozofii - Jej podział - Systemy filozoficzne
1. Określenie filozofii
2. Podział filozofii
3. Systemy filozoficzneLiteraturaRozdział
II: Filozofia a życie - Filozofia a religia
1. Filozofia a życie
2. Filozofia a religia
Literatura
Rozdział III: Filozofia złotego środka - Scholastyka i neoscholastyka - Tomizm
1. Filozofia złotego środka
2. Scholastyka i neoscholastyka
3. TomizmLiteratura
CZĘŚĆ III: FILOZOFIA MYŚLI
Rozdział I: Nasze pojęcia
1. Co to jest pojęcie?
2. Rodzaje pojęć:
1) pod względem treści,
2) pod względem zakresu,
3) pod względem sposobu nabycia,
4) pod względem jasności
3. Pojęcia ogólne:
1) określenie i podporządkowanie,
2) najwyższe sposoby orzekania,
3) najwyższe treści orzekania
4. Zgodność i niezgodność pojęć
5. Stosunek pojęć do mowy. Różnorodność wyrazów
6. Określenie pojęć. Definicja słowna, rzeczowa, opisowa. Przymioty dobrej definicji
7. Podział logiczny pojęć. Warunki dobrego podziału logicznegoRozdział
II: Nasze sądy
1. Co to jest sąd? Jego materia i forma
2. Sąd a mowa
3. Rodzaje sądów:
1. Proste i złożone.
2. Ich podział ze względu na ich: a) jakość, b) ilość, c) jakość i ilość razem. 3. Sądy złożone:
I. Pod względem materii:
1) jawnie złożone kategoryczne,
2) jawnie złożone hipotetyczne,
3) ukrycie złożone.
II. Pod względem formy: sądy sposobowe.
III. Sądy rozwinięte.
4. Przeciwstawność sądów: Kwadrat logiczny: Sądy:
1) sprzeczne,
2) przeciwne,
3) podporządkowane,
4) podprzeciwne.
Przeciwstawność sądów sposobowych
5. Równoznaczność sądów
6. Odwracalność sądów
7. Bezpośrednie wnioskowanie
Rozdział III: Nasze rozumowania
1. Co to jest rozumowanie?
2. Co to jest sylogizm? Reguły jego prawidłowej budowy
3. Figury sylogizmu. Reguły ich prawidłowości
4. Tryby sylogizmów. Reguły ich prawidłowości
5. Graficzne przedstawienie sylogizmów6. Rodzaje sylogizmów:
1) proste i złożone,
2) stanowcze i warunkowe,
3) skrócone i rozwinięte.Wśród rozwiniętych:
a) epicheremat, b) polisylogizm, c) łańcusznik, d) dylemat
7. Nadużycie sylogizmu. Użyteczność sylogizmu. Paralogizmy a sofizmaty. Rodzaje sofizmatów:
a) słowne:
1) dwuznaczniki i wieloznaczniki, 2) pomieszanie pojęć, 3) pomieszanie znaczenia zbiorowego i rozdzielczego;
b) rzeczowe:
1) pomieszanie własności przypadłościowej z istotną, 2) skok od znaczenia względnego do bezwzględnego, 3) stracenie wątka, 4 ) przypuszczenie niedowiedzionej zasady, 5) błędne koło.
Sofizmaty współczesne:
1) zakładanie twierdzeń niedowiedzionych,
2) zwodnicze hasła,
3) odwoływanie się do opinii publicznej,
4) podstępy prasy,
5) odwracanie uwagi słuchaczy od właściwego tematu,
6) podsuwanie własnego zdania, popartego rzekomą powagą innych.
8. Myślenie naukowe: 1) indukcja i dedukcja, 2) hipoteza, 3) rachunek prawdopodo-bieństwa9. Metoda naukowa: analityczna, syntetyczna. Metoda: 1) heurystyczna, 2) dydaktyczna, 3) uczenia się, 4) metoda ściśle naukowa.
Podział nauk. Metoda scholastyczna.
Literatura.
CZĘŚĆ IV: FILOZOFIA PRAWDY
Rozdział I: Zagadnienie prawdy
1. Pojęcie prawdy
2. Pojęcie pewności
Rozdział II: Probierz prawdy
1. Zdanie sceptyków
2. Zbicie sceptycyzmu
3. Probierz prawdyRozdział
III: Źródła prawdy:
I. Świadomość i zmysły
1. Idealizm i realizm
2. Wartość bezpośrednich sądów świadomości
3. Wartość świadectwa zmysłów
1. Istota zagadnienia: Realizm bezpośredni i pośredni
2. Dowody realistów bezpośrednich
3. Odpowiedź na trudności
Rozdział IV: Źródła prawdy:
II. Analiza pojęć
1. Wartość pojęć powszechnych
1. Stan zagadnienia: realizm przesadny, nominalizm, konceptualizm, realizm umiarkowany
2. Dowody realizmu umiarkowanegoI. UjemnyII. Dodatni2. Wartość bezpośrednich sądów analitycznych
3. Pierwsze zasady podstawowe
Rozdział V: Źródła prawdy:
III. Własny rozum i powaga innych
1. Wartość sądów pośrednich indukcyjnych
2. Wartość sądów pośrednich dedukcyjnych
3. Wartość sądów pośrednich, opartych na powadze innych
Zakończenie: System krytyczny Kanta
1. Wykład systemu Kanta
2. Zbicie systemu KantaLiteraturaT.
II - CZĘŚĆ V: FILOZOFIA BYTU
Wstęp: Metafizyka
Rozdział I: Pojęcie bytu
1. Pierwsze pojęcie bytu
2. Pogłębione pojęcie bytu
3. Analogia bytu
4. Byt a nicość
5. Pierwsze zasady bytu
Rozdział II: Przymioty bytu
1. Jedność bytu1. Jedność
2. Tożsamość
3. Wielość
2. Byt a prawda
1. Prawda: stosunek bytu do umysłu
2. Fałsz
3. Byt a dobro
1. Dobro: stosunek bytu do woli. Wartość
2. Zło: fizyczne i moralne
4. Byt a piękno
Rozdział III: Podziały bytu
1. Możność i czyn
1. Wielość bytów
2. Zmienność bytów
3. Złożoność bytów z możności i czynu
4. Skala bytów
5. Podział scholastyczny a doświadczenie6. Wnioski bezpośrednie
2. Istota a istnienie bytu
3. Byt możliwy1. Możliwość i niemożliwość
2. Skąd wiemy o niej?
3. Cechy bytów możliwych4. Poznanie tych cech
Rozdział IV: Kategorie bytu pochodnego. -
I. Substancja i przypadłości
1. Ilość kategorii
2. Substancja a przypadłość w ogóle
1. Skąd te pojęcia?
2. Wartość ich przedmiotowa
3. Głębsza analiza tych pojęć: Określenia substancji i przypadłości: A) prawdziwe,B) fałszywe
4. Rodzaje substancji i przypadłościA) Rodzaje substancjiB) Rodzaje przypadłości
5. Substancja a osobnik. Osobowość
6. Kategoria stosunku1. Pojęcie stosunku2. Rodzaje stosunków3. Istnienie stosunków rzeczowych4. Istota stosunku rzeczowego1. Tomiści2. Suárez
Rozdział V: Kategorie bytu pochodnego. -
II. Czynność i biernośćczyli o przyczynach bytu
1. Rodzaje przyczyn
2. Istota pojęcia przyczyny
3. Przyczyna sprawcza
4. Podział przyczyn sprawczych
5. Wartość przedmiotowa pojęcia przyczyny sprawczej
1. Różne zdania filozofów
2. Dowody przedmiotowości
a) Doświadczenie wewnętrzne
b) Doświadczenie zewnętrzne
c) Powszechne przekonanie ludzi
3. Sprzeciw okazjonalistów
6. Zasada przyczynowości
1. Zdania filozofów
2. Obrona tej zasady
7. Przyczyna celowa
8. Przyczyna wzorczaLiteratura
CZĘŚĆ VI: FILOZOFIA ŚWIATA NIEŻYWOTNEGO
Rozdział I: Nazwa, metoda, podział kosmologii, główne systemy kosmologiczne
1. Nazwa
2. Metoda
3. Podział
4. Systemy: atomizm, neomechanizm, dynamizm, neodynamizm, atomizm dynamiczny, hylemorfizm
Rozdział II: Teoria atomowo-elektroniczna a systemy kosmologiczne
1. Teoria ciągłości
2. Teoria cząsteczkowa
3. Teoria atomowa
4. Teoria elektroniczna
5. Teorie naukowe a kosmologia
Rozdział III: Uzasadnienie hylemorfizmu
1. Dowód z zestawienia z sobą systemów
2. Dowód wewnętrzny z głębszej analizy zjawisk
Rozdział IV: Ilościowość i jakościowość ciałI. Ilościowość ciał
1. Umiejscowienie ciał
2. Ilościowość ciał
1. Jej istota
2. Jej wpływ na ujednostkowienie bytówII. Jakościowość ciał
Rozdział V: Zagadnienie przestrzeni i czasu
1. Przestrzeń1. Miejsce
2. Przestrzeń
3. Zdania filozofów
4. Próżnia
5. Metageometria
2. Czas
1. Rodzaje czasu
2. Czas rzeczywisty
3. Czas idealny
4. Czas a wieczność
Rozdział VI: Prawa przyrody a cuda
1. Prawa przyrody
1. Podstawa praw przyrody podług filozofii wieczystej
2. Prawa przyrody u empirystów
2. Cuda
1. Co to jest cud?
2. Możliwość cudów
3. Poznawalność cudów
Rozdział VII: Wielkość, początek, koniec i cel wszechświata
1. Wielkość i doskonałość wszechświata
1. Jak jest wielki?
2. Jak jest doskonały?
3. Jak zamieszkały?
2. Początek i koniec wszechświata
1. Jak długo trwa ten świat?
2. Początek materii3. Jak długo potrwa ziemia i cały wszechświat?
3. Cel wszechświataLiteratura
CZĘŚĆ VII: FILOZOFIA DUSZY
Wstęp: Życie
Rozdział I: Dusza roślinna
1. Istnienie duszy roślinnej
1. Różnica między rośliną a materią martwą
2. Konieczność przyjęcia pierwiastka życiowego
2. Istota duszy roślinnej
3. Jedyność duszy roślinnej czy kolonia żyjątek
4. Jedyność czy wielość form substancjalnych w żyjątku
5. Pochodzenie form życiowych
1. Materia i forma w żyjątkach
2. Skąd się biorą dusze roślinne?
1. Samorództwo
2. Pierwsze organizmy
3. Dzisiejsze mnożenie się życia
Rozdział II: Dusza zwierzęca
1. Roślina a zwierzę
1. Zwierzę czuje
2. Roślina nie czuje
2. Istota życia zwierzęcego
1. Czynność poznawcza
2. Obrazy poznawcze
3. Siedziba czynności poznawczych
4. Czynności pożądające i ruchowe
3. Jedność i jedyność duszy zwierzęcej
4. Pochodzenie duszy zwierzęcej
5. Prostota czy złożoność duszy zwierzęcej
Rozdział III: Dusza ludzka -
I. Istnienie duszy ludzkiej
1. Człowiek a zwierzę
1. Człowiek myśli
2. Człowiek odczuwa świat wyższy
3. Zwierzę nie myśli
4. Instynkt zwierzęcy
2. Umysł ludzki
1. Pochodzenie pojęć ludzkich
1. Systemy empirystyczne
2. Systemy natywistyczne
3. System arystotelesowsko-scholastyczny
4. Wnioski z tej teorii
2. Różne nazwy umysłu
3. Myśl a mowa
3. Wola ludzka
1. Co to jest wola ludzka?
2. Wolna wola
1. Określenie wolnej woli
2. Dowody wolnej woli
3. Przeczyciele wolnej woli. Determinizm
3. Wola a inne władze duszy1. Wola a rozum
2. Wola a niższe życie w człowieku
3. Wolna wola a nałogi
4. Wolna wola a charakter
5. Wolna wola a temperament6. Choroby woli
7. Wola a uczucia i serce
Rozdział IV: Dusza ludzka. -
II. Istota i przymioty duszy ludzkiej
1. Substancjalność duszy ludzkiej
2. Duchowość duszy ludzkiej
3. Pojedynczość duszy ludzkiej
4. Nieśmiertelność duszy ludzkiej
5. Pochodzenie duszy ludzkiej
1. Duszę ludzką stwarza Bóg
2. Kiedy to czyni?
6. Jedyność duszy ludzkiej
7. Stosunek duszy ludzkiej do ciała
1. Dusza rozumna życiową formą substancjalną ciała
2. Dusza rozumna daje i formę cielesności
3. Co ożywia dusza ludzka?
4. Inne teorie o stosunku duszy do ciała: a) wpływ fizyczny, b) luźny związek,c) paralelizm
5. Trudność z dalekowidztwa
Rozdział V: Rozwój czy stałość gatunków
1. Historia zagadnienia
2. Istota zagadnienia
3. Rzekome ,,dowody'' przemiany gatunków
1. Paleontologia
2. Anatomia porównawcza
3. Embriologia porównawcza
4. Biogeografia
4. Teorie rozwojowe: Lamarck, Darwin, De Vries
5. Przemiana gatunków a pochodzenie człowiekaLiteraturaT.
III - CZĘŚĆ
VIII: FILOZOFIA BOGA
Rozdział I: Poznawalność Boga
1. Filozofowie o Bogu
2. Poglądy na poznawalność Boga
3. Zbicie sentymentalizmu
4. Zbicie tradycjonalizmu
5. Zbicie ontologizmu
6. Inne próby dojścia do Boga
7. Droga przyczynowości
Rozdział II: Istnienie Boga
1. Pięć dróg św. Tomasza:
1. Droga pierwsza: Z ruchu w świecie do jego najwyższego Sprawcy (Dowód kinezjologiczny)
2. Droga druga: Z rzeczy uczynionych do ostatecznej ich przyczyny (Dowód kosmologiczny)
3. Droga trzecia: Z istnienia rzeczy przygodnych do istnienia Bytu koniecznego (Dowód tychologiczny)
4. Droga czwarta: Z bytów niedoskonałych do Bytu najdoskonalszego (Dowód klimakologiczny)
5. Droga piąta: Z porządku wszechświata do Sprawcy i Kierowcy tegoż (Dowód teologiczny)2. Dowody moralne:
1. Dowód ideologiczny: Z prawd niezmiennych i wiecznych do ich niezmiennej i wiecznej Podstawy
2. Dowód eudemonologiczny: Z dążności duszy naszej do szczęścia do istnienia najwyższego Dobra
3. Dowód deontologiczny: Z istnienia obowiązku moralnego do istnienia najwyższego Prawodawcy i Sędziego
4. Dowód etnologiczny: Z przekonania wszystkich ludów (Z porównawczej historii religii)
3. Inne dowody:
1. Dowód entropologiczny: Z faktu entropii w świecie do ostatecznego Sprawcy energii a nawet materii
2. Dowody biologiczne: Z istnienia życia do Dawcy tego życia: roślinnego, zwierzęcego, ludzkiego
3. Dowody ze zjawisk nadprzyrodzonych: proroctwa, cuda, świętość
4. Pewność dowodów istnienia Boga. - Przyczyny ateizmu
1. Pewność tych dowodów
2. Przyczyny ateizmu
Rozdział III: Istota Boga. - Nieskończoność Boga. - Panteizm
1. Istota Boża
2. Nieskończoność Boża
3. Panteizm
1. Istota i odmiany panteizmu
2. Zbicie panteizmu
Rozdział IV: Przymioty Boże
1. Prostota, czyli niezłożoność Boża
2. Jedyność Boża
3. Bóg a zło
4. Niezmienność Boża
5. Wieczność Boża
6. Wszechobecność Boża
Rozdział V: Rozum Boży
1. Bóg jest Bytem rozumnym
2. Bóg jest samoistnym Rozumem
3. Pierwszorzędny przedmiot poznania Bożego
4. Drugorzędny przedmiot poznania Bożego
1. Sam fakt poznania stworzeń przez Boga
2. Sposób tego poznania
3. Poznanie wolnych czynów ludzkich
1. Sam fakt ich poznania
2. Sposób ich poznania. Bannezjanizm i Molinizm
Rozdział VI: Wola Boża
1. Bóg posiada wolę
2. Bóg jest samoistną Miłością
3. Przedmiot pierwszorzędny i drugorzędny Bożej Woli:Istota Boża i stworzenia
4. Wolność Bożej Woli
5. Wolność Boża a niezmienność Boża
6. Stopnie Bożej miłości
Rozdział VII: Wszechmoc Boża
1. Bóg jest wszechmocny
2. Wszechmoc stwórcza
1. Pojęcie czynności stwórczej
2. Bóg Stwórcą świata
3. Bóg sam wyłącznym Stwórcą świata
4. Kiedy Bóg stworzył świat?
5. Jaki Bóg stworzył świat?
3. Wszechmoc, zachowująca stworzenia w bycie
4. Wszechmoc, współdziałająca z czynnością stworzeń
1. Sam fakt Bożego współdziałania
2. Natura tego współdziałania. - Bannezjanizm i Molinizm5. Boża OpatrznośćZakończenie: Powrót do PraźródłaLiteratura
CZĘŚĆ IX: FILOZOFIA OBYCZAJU
Wstęp: Co to jest filozofia obyczaju?
1. Samorzutne poznanie moralności
2. Filozoficzne poznanie moralności
1. Filozofia pogańska
2. Filozofia chrześcijańska
3. Filozofia pozachrześcijańska
3. Określenie i podział filozofii moralności
1. Określenie
2. Podział
DZIAŁ I: FILOZOFIA OBYCZAJU OGÓLNA
Rozdział I:
Obyczajowość1.
Co to jest obyczajowość?
1. Określenie obyczajowości
2. Norma obyczajowości
3. Immoralizm - bezobyczajowość
2. Dobro i zło moralne
3. Najwyższa norma moralnościI. Eudajmonizm
1. materialny
2. duchowyII. Utylitaryzm
1. jednostkowy
2. społeczny
III. Norma dobra godziwego
1. Zwolennicy wśród pogan
2. Zwolennicy wśród chrześcijan
4. Najwyższa norma moralności a ostateczny cel człowieka
1. Etyka Kanta
2. Etyka scholastyczna
5. Poznanie normy moralności
Rozdział II: Prawo
1. Prawo moralne
1. Pojęcie prawa w ogóle
2. Istnienia prawa moralnego odwiecznego i przyrodzonego
1. Dowody filozofii wieczystej
2. Świadectwo historii
3. Istota prawa moralnego
1. Prawo podmiotowe
2. Prawo przedmiotowe
2. Zobowiązanie moralne
1. Pojęcie zobowiązania
2. Istota zobowiązania
3. Błędne teorie
3. Sankcja moralna
1. Pojęcie sankcji
2. Istnienie sankcji
3. Nagroda wieczna i kara wieczna
4. Prawo pozytywne
1. Pojęcie i podział
2. Potrzeba
3. Związek z prawem odwiecznym
4. Moc obowiązująca
Rozdział III: Sumienie
1. Pojęcie i istota sumienia
2. Praca sumienia
1. Dobrowolność czynu
2. Dobrowolność a uczucie
3. Świadomość czynu
4. Moralność poszczególnych czynów
5. Okoliczności czynów, zwłaszcza cel
6. Czyny złe, czyli grzechy
Rozdział IV: Cnota i zasługa
1. Cnoty i wady
1. Pojęcie cnoty
2. Podział cnót
3. Umiar cnoty
4. Wady
2. Cnota sprawiedliwości
1. Pojęcie
2. Podział
3. Uprawnienia i obowiązki
1. Pojęcie i podział uprawnieńI. Uprawnienia przedmiotoweII. Uprawnienia podmiotowe
2. Obowiązki
3. Cel i podmiot uprawnień
4. Przymus prawny
4. ZasługaZakończenie ogólnej filozofii obyczaju
DZIAŁ II: FILOZOFIA OBYCZAJU SZCZEGÓŁOWA
Rozdział I: Obowiązki względem Boga
1. Religia przyrodzona
2. Uzasadnienie objawów religii przyrodzonej
3. Przyrodzona miłość Boga
Rozdział II: Obowiązki względem siebie
1. Troska o wyższą część ludzkiej istoty
2. Troska o niższą część ludzkiej istoty (samobójstwo)
3. Troska o dobra zewnętrzne
1. Dobre imię
2. Wolność
3. Dobrobyt
Rozdział III: Obowiązki jednostkowe względem bliźnich
1. Obowiązki miłości
2. Obowiązek prawdomówności (kłamstwo)
3. Obowiązki wzajemne sprawiedliwości
1. Dekalog
2. Obrona swych praw
1. Obrona życia
2. Obrona czci
3. Prawo do wynagrodzenia (pojedynek)
4. Prawo własności
1. Pojęcia, dotyczące prawa własności
2. Poglądy na prawo własności: liberalizm, socjalizm, solidaryzm
3. Uzasadnienie prawa własności
4. Tytuły własnościI. Tytuły pierwotne:
1. Zawłaszczenie
2. Połączenie
3. Zasiedzenie
4. Praca
II. Tytuły pochodne:
1. Dziedziczenie
2. Umowy
Rozdział IV: Obowiązki społeczne człowieka. -
I. Obowiązki rodzinne
1. Społeczność w ogóle
2. Społeczność małżeńska
1. Małżeństwo
2. Poglądy na małżeństwo
3. Małżeństwo - to węzeł trwały
4. Małżeństwo - to węzeł dozgonny
5. Małżeństwo - to jednożeństwo
6. Przeszkody do zawarcia małżeństwa
7. Małżeństwo a celibat
3. Społeczność rodzinna: rodzice i dzieci
4. Społeczność domowa: chlebodawcy i służba
Rozdział V: Obowiązki społeczne człowieka. -
II. Obowiązki państwowe
1. Państwo jest tworem przyrodzonym
2. Pochodzenie władzy w państwie
3. Cel państwa4. Państwo a naród
1. Zasada samostanowienia narodów
2. Zasada nacjonalizmu
5. Państwo a religia
1. Państwa dawniejsze
2. Współpraca Kościoła i Państwa
6. Państwo a szkoła
7. Ustrój państwowy
8. Podział władzy w państwie
1. Podział władz
2. Kara śmierci
9. Stosunki międzynarodowe
1. Międzynarodowe prawo przyrodzone
2. Zagadnienie wojny
3. Związek narodówZakończenie szczegółowej filozofii obyczajuLiteraturaSkorowidz imiennySkorowidz rzeczowy
Wydanie:  Wydanie II (1 po okupacji sowieckiej , 1 w niewoli postkomuniistycznej)

Zobacz inne książki autora: Franciszek Kwiatkowski

Liczba stron tom I stron 392, tom II stron 276, tom III stron 404 (łącznie 1072)
Format B5
Oprawa miękka
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.