• Kategorie
  • Giulio d Onofrio - Historia Teologii. Epoka średniowieczna

Brak towaru
100.00
Wpisz swój e-mail
Cena przesyłki 13.5
Odbiór osobisty (Częstochowa) 0
Kurier InPost 13.5
InPost Paczkomaty 24/7 13.5
Kurier InPost (Pobranie) 17.5
InPost Paczkomaty 24/7 (Pobranie) 17.5
Kurier DPD 18
Pocztex Kurier48 (Pobranie) 20
Pocztex Kurier48 20
Kurier DPD (Pobranie) 23
W magazynie podręcznym 0 szt.
Waga 1.155 kg
Historia chrześcijańskiej teologii Średniowiecza w syntetycznej, łatwej dostępnej formie, wolna od przypisów, informacji bibliograficznych i tablic chronologicznych.
Liczba stron 600
Format 168 x 238 mm
Oprawa twarda
SPIS TRESCI

PRZEDSŁOWIE

WSTĘP Zasady teologii średniowiecznej
Vera philosophia Synteza wiary i rozumu
Sana doctrina Złoto Egipcjan i moneta królewska
Sacra eloquia Słowo Boga i ludzki język.
Divina dispositio Porządek bytów stworzonych: esencje, idee, liczby, Inteligencje
Christiana institutio Dwie biblioteki: litterae humanae i litterae divinae .
Tempom saecularia Czasowe granice teologicznego Średniowiecza: Problemy periodyzacji i metodologii

ROZDZIAŁ PIERWSZY Od Ronzanitas do Christianitas. Między upadkiem i odrodzeniem chrześcijańskiego cesar- stwa zachodniego .
Teologia "twórców"
Boecjusz i mądrość (sapientia)
Prawda i reorganizacja wiedzy: Kasjodor i Izydor z Sewilli  443. Grzegorz Wielki .
Kultura "monastyczna" .
Benedykt z Nursji i monasrycyzm benedyktYI1ski
Monastycyzm anglosaski i Beda Czcigodny
Wergiliusz Grammaticus i Etico Ister .
Beatus z Liebany i Ambroży z Autpert .
Wschód grecki, od czasu Justyniana do II Soboru Nicejskiego
Wiek VI i Jan Filopon .  58b) Wiek VII i Maksym Wyznawca .
Wiek VIII: kwestia obrazów i Jan DamasceI1ski
Karolińska unanimitas .
Reforma instytucjonalna. Odrodzenie kulturalne i religijne
Teologiczna mądrość ludzi Karola Wielkiego.
Tradycja i metoda w teologicznych pismach Alkuiną.
Fridegisus z Tours i "krąg" Alkuina .
Metoda teologiczna w Libri carolini .
Systematyzacja i pogłębienie spekulatywne .za panowania Ludwika Pobożnego.
Pierwsze dyskusje teologiczne w świecie karoliI1skim. Agobard z Lyonu
Organizowanie nauki i Raban Maur.
Dyskusje teologiczne w Europie karolińskiej po Verdun
Jan Szkot Eriugena .
Historia teologii. Epoka średniowieczna
Natura i jej podziały .
Poznawalność Boga i orzekanie o Nim
Poznawalność stworzeń: triada substancjalna
Stworzenie a pochodzenie: Heksaemeron Eriugeny
Grzech pierworodny i przerwanie procesu stwórczego
Odkupienie od grzechu i reditus .
Poza granicami teologii .
Erudycja i myśl teologiczna na greckim Wschodzie IX stulecia i na późnokarolińskim Zachodzie          
Myśl teologiczna w Bizancjum od nowych polemik dotyczących obrazów aż do schizmy Focjusza 
Na Zachodzie: szkoła  późnokarolińska .

ROZDZIAŁ DRUGI Okres przejściowy: sprzeczności dzielące antiqui i moderni .
Platonizm teologiczny i reforma kościelna w wiekach X i Xl
Odnowa studiów w epoce ottońskiej .
Reforma życia monastycznego i ruch kluniacki .
Kompetencja teologiczna i praktyczna mądrość biskupów: Attone z Vercelli i Rather z Werony .
Pycha Gunzona i pokora Roswity .
Mądry opat i uczony papież: Abbon z Fleury i Gerbert z Aurillac.
Optymizm kosmiczny i krytyka rozumu po roku 1000 .
Porządek myśli i porządek kosmiczny: Heriger z Lobbes, Adalbold z Utrechtu i Fulbertz Chartres Granica między sztukami wyzwolonymi a teologią: Anzelm z Besate i Adalbero z Laon               
Granice rozumu teologicznego według Gerarda z Csanad .
Humanistyczny klasycyzm i religijny spirytualizm Bizancjum w dobie schizmy
Uczony intelektualizm i spirytualizm mistyczny przełomu X/XI stulecia.
Michał Cerulariusz i schizma .
Michał Psellos .
Jan ltalos i zanik teologii spekulatywnej w Bizancjum
Teologowie nowocześni (moderni).
Manegold z Lautenbach .
Kontrowersje eucharystyczne: Berengariusz z Tours i Lanfranc z Pawii
Piotr Damiani .
Otlon z Sankt Emmeran i Anonim z Ratyzbony
Nowi przeciw starym: Roscelin z Compiegne .
Anzelm z Aosty .
Prawda teologiczna jako zgodność (rectitudo) umysłu z wiarą
Monologion - model medytacji o prawdzie Boga.
Proslogion - od wiary do zrozumienia prawdy Boga
Teologiczny system prawdy chrześcijańskiej .
Cur Deus homo: od wiary do rozumienia misterium Chrystusa
Prawda, konieczność i modlitwa: wiara jako doświadczenie poznania prawdy

ROZDZIAŁ TRZECI Wiek szkół
Nowe tendencje i ośrodki studiów we Francji 
Spuścizna anzelmiańska . 
Piotr Abelard . 
Powszechniki i prawdziwość poznania 
Prawdziwi logicy i prawdziwi filozofowie 
Logika Trójcy . 
Szkoły paryskie 
Spuścizna Abelm'da i szkoły logiki
Szkoła św. Wiktora . 
Lectio biblica i lectio patristica . 
Gilbert z Poitiers . 
Dialektyczny komentarz do teologii Boecjusza 
Metoda teologicznej transUlnptio . 
Realizm bytów pojedynczych i złożenie ontologiczne 
Odrębność trynitarna . 
Teologowie porretaJ1scy . 
Szkoła w Chartres . 
Bernard z Chartl'es i Jormae narivae 
Wilhelm z Conches i filozofia tego świata 
Teodoryk z Chartres a fizyka stworzenia . 
Herman z Karyntii i Bernard Silvestris: natura i integumentum teologiczno-poetyckie
Clarenbaldus z Arras i granice teologii teoretycznej . 
Szkoły monastyczne . 
Lectio biblica, teologia historii i wizjonerstwo na terenie Niemiec  .
Piotr Czcigodny i teologia kluniacka . 
Teologia i duchowość cysterska: Bernard z Clairvaux . 
Wilhelm z Saint-Thierry . 
Przyjaźń duchowa i psychologia mistycznego wzniesienia. 
Szkoły angielskie i Jan z Salisbury . 

ROZDZIAŁ CZWARTY Między dwoma światami
Dojrzewanie metody teologicznej w epoce Filipa Augusta.
Alan z Lille .  2642. Organizacja wiedzy i definicja poznania teologicznego
Joachim z Fiore .
Almaryk z Bene .  275 n. Spotkanie z grecko-arabską i żydowską myślą filozoficzną i teologiczną
Teologia islamu. czyli kalam
Filozofia arabska .
Ewolucja Jalsafy od al-Kindiego do al-Farabiego
Metafizyka i teologia: Awicenna (Ibn Sina) .
Próba pogodzenia filozofii z teologią: Awerroes (Ibn Roszd)
Żydowska myśl teologiczna i filozoficzna .
Przekazywanie Zachodowi myśli greckiej i arabsko-żydowskiej: przekłady łacil1skie
Kultura uniwersytecka
Narodziny uniwersytetu .
Historia teologii. Epoka średniowieczna 2. Filozofowie i teologowie .
Nowa psychologia i zmiana parametrów gnozeologicznych

ROZDZIAŁ PIĄTYZłoty wiek teologii uniwersyteckiej .                                                                   
Geneza i fom1owanie się teologicznej myśli uniwersyteckiej: dzieło pierwszych mistrzów teologii          
Protagoniści teologii uniwersyteckiej: mistrzowie świeccy i mistrzowie z zakonów żebraczych
Pierwsi mistrzowie świeccy
Wilhelm z Auxerre .
Teoria transcendentaliów
Filip Kanclerz .
Wilhelm z Owernii .
Paryscy mistrzowie franciszkańscy: Aleksander z Hales i Jan z La Rochelle
Mistrzowie franciszkańscy w Oxfordzie: Robert Grosseteste .
Pierwsi mislrzowie dominikańscy.
Narodziny i systematyzacja teologii jako nauki: Odo Rigaldi i Albert Wielki
Odo Rigaldi i teoria naukowego charakteru teologii .
Albert Wielki (albo z Kolonii) .
Filozofia arystotelesowska a teologia chrześcijańska
Filozoficzny system rzeczywistości .
Antropologia i wznoszenie się poznania
System prawdy teologicznej
Bonawentura z Bagnoregio .
Teologia jako reductio ad Ul1um oraz Jej podstawy biblijne
Teologia jako determinatio distrahens
Od scientia do sapientia .
Teologia spekulatywna .
Teologiczna redukcja filozofii i itinerarium teologii
Tomasz z Akwinu .
Mistrz teologii (in sacra pagina)
Święci i filozofowie .
Zasady metafizyki: istnienie i istota
Filozofia i teologia: od komentarzy do Boecjusza do Summa contra Gentiles
Między Rzymem a Paryżem. Arystotelizm przeciw awenoizmowi: angelologia i antropologia
Suma teologiczna i "teologia Wyjścia"
Teologia jako nauka .

ROZDZIAŁ SZÓSTY Teologiczny warsztat późnego Średniowiecza
Wiele prawd: dyskusje i prądy myślowe na przełomie stuleci
Henryk z Gandawy i mistrzowie świeccy .
Teologiczne podstawy myśli Henryka z Gandawy
"Intencjonalna" struktura bytu.
Doktryna poznania i illllstratio specialis
Naukowe poznanie teologiczne a nowa epistemologia chrześcijańska
Godfryd z Fontaines i Piotr z Owernii
Egidiusz Rzymski, mistrz augustyniański .
Walter Burley i Jan Wiklif .
Mistyka i religijny indywidualizm na obszarze nadreńskim i flamandzkim
Ku odrodzeniu teologij
Indeks biblijny
Indeks imion  577
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.