• Kategorie
  • Parametry
  • Kapłaństwo, zakony

Teksty rekolekcji dla kapłanów wygłoszone przez jego Eminencję Raymonda Leo kard. Burke'a w Licheniu, 25- 28 kwietnia 2017 r. "Czas dorocznych rekolekcji pomaga sp...
W magazynie podręcznym 3 szt.
Waga 0.192 kg.
19.90
Podręcznik życia karmelitańskiego
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.255 kg.
29.90
Książka pt. Rozważania o kapłaństwie jest teologiczną analizą najważniejszych problemów związanych z życiem i posługą katolickiego kapłana. Pierwsze rozdzia...
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.4 kg.
29.90
Udostępnienie szerszemu ogółowi konferencji poświęconych życiu konsekrowanemu, opracowanych na kanwie adhortacji Jana Pawła II Vita consecrata, jest wydarzeni...
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.18 kg.
19.90
"Niewidzialny Klasztor Jana Pawła II" to wielki ruch jednoczący ludzi najsłabszych i cierpiących: z jednej strony odwołuje się do wstawiennictwa wspó...
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.26 kg.
33.50
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.163 kg.
18.90
W magazynie podręcznym 2 szt.
Waga 0.43 kg.
34.00
Podejmując lekturę tej książki, czytelnik ma możność popatrzeć na drogę, jaką przebyło kaznodziejstwo katolickie od posługi słowa Apostołów do nauczania Jana ...
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.74 kg.
29.00
Takiej książki jeszcze nie było! Chyba nikt do tej pory nie pisał o kapłaństwie w taki sposób, jak robi to o. Piotr Różański SP. Jest to prawdziwy &bdq...
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.257 kg.
26.90
Książka ta, to zbiór refleksji nad najważniejszymi w życiu kapłańskim kwestiami: Eucharystią jako centrum, głoszeniem Chrystusa oraz relacjami z parafianami i...
Waga 0.368 kg.
34.00
Rozważania zawarte w prezentowanej książce dotyczą roli ewangelicznych błogosławieństw w życiu kapłana. Ukazuje ona kapłaństwo jako powołanie, które polega na wiern...
Waga 0.585 kg.
54.00
Twoje życie w kapłaństwie
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Ks. Jagodziński zdaje sobie sprawę z tego, że kryzys może pogrążyć, gdy jest zlekceważony lub wzmocnić, gdy jest podjęty i rozwiązywany. Dlatego Franciszek w adho...
Waga 0.135 kg.
20.00
Teologia i duchowość życia konsekrowanego
Waga 0.566 kg.
34.90
Oto niezwykła opowieść człowieka, który szuka wewnętrznego spokoju i całkowitego zawierzenia Bogu; znakomity obraz klasztornego życia i pięknie napisana relacja o d...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Niezwykłej wagi katecheza, w której kapłan zwraca się do innych kapłanów, mówiąc o istocie tego wzniosłego, niezrównanego daru, jakim jest sakrament kapłaństwa.&nbs...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
„Nie lękajcie się” – wołał Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu. Kto, jeśli nie kapłan, powinien pomagać innym w radzeniu sobie z ró...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Album ukazuje się w 150. rocznicę powstania Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym przez 13 lat żyła oraz pełniła swą posługę i misję ś...
Waga 0.742 kg.
101.85
Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8, 32). Któż bardziej potrzebuje prawdy o sobie niż ten, kto ma wcielać w życie ideał Chrystusowego kapłaństwa? Czyt...
Misja Kościoła - duchownych i świeckich - oraz ich tryb życia stają się bardzo często przyczynami wypalenia emocjonalnego i duchowego. Autorzy tej książki - psych...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Co oznacza dla nas życie ślubami dzisiaj? Jednym ze sposobów naśladowania Jezusa są rady ewangeliczne, które ślubują osoby konsekrowane. W książce tej pragnę podzie...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Autor książki, ceniony nie tylko w Polsce liturgista, pragnie przypomnieć, jak kształtowało się miejsce dla przewodniczącego liturgii - zwłaszcza prezbitera, jego f...
Waga 0.087 kg.
11.90
Książka "Od chrztu do zmartwychwstania" to wywiad-rzeka, w którym ks. bp Antoni Długosz opowiada o realiach życia chrześcijańskiego. Z właściwym sobie ciepłem i poc...
Waga 0.225 kg.
24.90
Najgroźniejsze są te pokusy, których nie jesteśmy świadomi – rozpoznane tracą swoją siłę rażenia. Książka nie tylko dla tych, którzy stoj...
Waga 0.345 kg.
29.00
Cura animarum – troska o dusze jest istotą powołania kapłanów, lecz także rodziców, nauczycieli i wszystkich, którym powierzone zostało wy...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Książka zawiera jedenaście wybranych tekstów autorów okresu patrystycznego, opatrzonych refleksjami dotyczącymi duchowości kapłańskiej. Chodzi w większ...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny