• Kategorie
  • Parametry
  • Komentarze do Biblii

Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
110.00
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 2 szt.
Waga 0.605 kg.
35.00
Problematyka Pierwszej Księgi Machabejskiej jest bardzo bogata i jej rzetelne opracowanie wymagało od autora komentarza rozległej wiedzy, zwłaszcza historycznej. Pon...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Nowa książka ks. prof. Mirosława S. Wróbla pt. Biblijna droga krzyżowa, stanowi medytację i poetycką zadumę nad tekstami biblijnymi opisującymi pasję Jezusa. ...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Książka zawiera komentarze do poszczególnych czytań Pięcioksięgu. W Starym Testamencie znajdziemy historie wielu kobiet, zazwyczaj jednak pozostają one w tle ...
Czas kompletowania do 48h
29.90
Zgłębiaj swoje życie duchowe, czytając Biblię dzień po dniu! CODZIENNE INSPIRACJE BIBLIJNE to książka wyjątkowa na rynku wydawniczym. Jej oryginalność polega na tym...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
UNIKALNA EDYCJA, NIE POSIADAJĄCA ŻADNYCH ANALOGII NA RYNKU KSIĘGARSKIM! To wydanie Ewangeliarza jest szczególne ze względu na komentarze świętego Jana P...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
”Autor komentarza, ks. Antoni Tronina, znany jest czytelnikom serii „Nowy Komentarz Biblijny” jako autor opracowań Księgi Kapłańskiej i Księgi Hio...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Ksiądz prof. Antoni Tronina prezentuje drugą część komentarza naukowego do Ksiąg Kronik. Zaciekawić dziś czytelnika schematycznymi i niekiedy monotonnymi opowiadani...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Księga Hioba z racji specyficznego języka i poruszanych w niej problemów teologicznych i antropologicznych należy do najtrudniejszych tekstów objawien...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Autor komentarza, ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży, jest wybitnym znawcą Księgi Mądrości. Dzięki jego pracy otrzymujemy pierwszy od 40 lat specjalistyczny komentarz n...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Apokalipsa Świętego Jana to kolejny komentarz z serii Nowych Komentarzy Biblijnych. Księga ta przez wiele wieków zyskała opinię najbardziej zagadkowej z całeg...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
W dziejach Kościoła Ewangelia według św. Łukasza należała do szczególnie ulubionych pism Nowego Testamentu. Ksiądz Mickiewicz obszernie i wyczerpująco omawia ...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Prezentujemy kolejny, wartościowy komentarz z serii Nowego Komentarza Biblijnego. Apostoł Paweł pisząc List do Filipian wzywa wyjątkowo bliską jego sercu wspó...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
List św. Jakuba zajmuje ważne miejsce wśród pism Nowego Testamentu. Podejmuje bowiem jeden z podstawowych tematów chrześcijańskiego życia, jakim jest w...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Komentarz do Ewangelii wg św. Mateusza Seria z orłem
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Komentarz do Ewangelii wg św. JanaSeria z orłem
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
76 najwybitniejszych na świecie katolickich biblistów
Czas kompletowania do 48h
Waga 1.585 kg.
220.00
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Wielostronna analiza poszczególnych zwrotów dla ukazania możliwie pełnej treści wypowiedzi św. Pawła oraz hipotezy na temat powstania tego tekstu, kt&o...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Ks. Janusz Lemański jest zaliczany do najbardziej kompetentnych znawców Pięcioksięgu w polskim środowisku biblistów. Opracowanie do Księgi Rodzaju zost...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Ks. Janusz Lemański jest zaliczany do najbardziej kompetentnych znawców Pięcioksięgu w polskim środowisku biblistów. Opracowanie do Księgi Rodzaju zost...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Ks. Janusz Lemański jest zaliczany do najbardziej kompetentnych znawców Pięcioksięgu w polskim środowisku biblistów. Opracowanie do Księgi Rodzaju z...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Księga Jozuego od kilkunastu lat stanowi główny przedmiot studiów ks. prof. Stanisława Wypycha. Komentarz ten był więc poprzedzony wieloletnimi badania...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny