• Kategorie
  • Parametry
  • Ks. Jakub Wujek

Księgi: Cztery Królewskie, dwie Paralipomenon, dwie Ezdrasza, Tobiasza, Judyty, Estery, Joba, Psalmów, Przypowieści, Ekklezyastesa, Pieśni nad Pieśniami, Mądrości i Ekklezyastyka.
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 1.74 kg.
122.00
Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1962 r. Jest to tłumaczenie łacińskiego tekstu tzw. Wulgaty z 1596 roku, którego dokonał ks. Jakub Wujek SJ. Jego dzieło na przest...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Księgi: Izajasza, Jeremiasza, Barucha, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Micheasza, Jonasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza i dwie Machabejskie
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczby, Powtórzonego prawa, Jozuego, Sędziów i Rut
Ten produkt jest aktualnie niedostępny