• Kategorie
  • Ks. Jerzy Jastrzębski - Paragraf w sercu

Kardynał Stefan Wyszyński o miłości i sprawiedliwości społecznej

Brak towaru
49.99
Wpisz swój e-mail
Cena przesyłki 13.5
Odbiór osobisty (Częstochowa) 0
Kurier InPost 13.5
InPost Paczkomaty 24/7 13.5
Kurier InPost (Pobranie) 17.5
InPost Paczkomaty 24/7 (Pobranie) 17.5
Kurier DPD 18
Pocztex Kurier48 (Pobranie) 20
Pocztex Kurier48 20
Kurier DPD (Pobranie) 23
W magazynie podręcznym 0 szt.
Waga 0.803 kg
Prezentacja prymasowskiej koncepcji miłości i sprawiedliwości społecznej z okresu Wielkiej Nowenny jest podstawowym zadaniem niniejszego opracowania. Chrześcijańska wizja życia społecznego, przedstawiana wówczas wiernym przez Stefana Wyszyńskiego, wyrastała z jednej strony z nauczania Jezusa Chrystusa i z dokumentów Magisterium Kościoła, z drugiej zaś była wyrazem jego wielkiej miłości do narodu polskiego. Prymas bowiem potrafił być zarówno dobrym pasterzem, jak i wymagającym prorokiem.

W książce znajdziemy odpowiedź na pytania: 
 
Jak Prymas Tysiąclecia rozumiał pojęcia miłości i sprawiedliwości społecznej?
Jakimi motywami kierował się, zabierając głos na ten temat?
Jak rozumiał troskę Kościoła o miłość i sprawiedliwość społeczną wobec człowieka, rodziny, narodu i państwa?
Jak widział zakres tej troski?
Na ile jego nauczanie było odpowiedzią na zaistniałe problemy?
Czy następowała ewolucja jego poglądów w tej kwestii?
Jak często prezentował naukę Magisterium Kościoła?
Czy prowadził polemikę z przedstawicielami odmiennych koncepcji sprawiedliwości?
Liczba stron 432
Format 160x230 mm
Oprawa miękka
- Wybrane fragmenty -

„Godny podkreślania jest fakt, że kiedy św. Franciszek zrozumiał, że rosnące dysproporcje między nadmiernie bogatymi a niezmiernie biednymi są sprzeczne z duchem Ewangelii, postanowił działać. Zainicjował więc ‒ jak nazwał to Stefan Wyszyński ‒ „bezkrwawą rewolucję”; nikogo nie uśmiercił, nie wtrącił do więzienia, nie pozbawił własności, lecz poszedł z otwartym sercem do wszystkich ludzi. […]. [Prymas Wyszyński] przybliżając działalność Biedaczyny z Asyżu przypomniał, że przemiany społeczne na drodze pokojowej są możliwe. Dowodzi tego przykład świętego, który dokonał „rewolucji społecznej i ekonomicznej”, odwołując się do najgłębszej, szlachetnej motywacji obecnej w sercu każdego człowieka. Pokazał, że przemiana świata, struktur gospodarczych i politycznych zaczyna się od przemiany ludzkich serc".

„Stefan Wyszyński zauważał, że czasami dochodzi do sytuacji, które mogą budzić w ludziach specyficznie rozumiane „poczucie sprawiedliwości”. Stosuje ono zasadę odpłaty w myśl reguły „oko za oko”. Nie jest to jednak żadne rozwiązanie. Zgodnie z logiką miłości i sprawiedliwości społecznej nie tyle należy domagać się sprawiedliwości, ile ją świadczyć. Na tym właśnie polega chrześcijańska wizja życia rodzinnego, aby miłość była motywem wszelkich działań – w tym dążenia do sprawiedliwości: «Nie sztuka odnieść zwycięstwo nad żoną, nie sztuka odnieść zwycięstwo nad mężem, ale nad samym sobą. W małżeństwie wzajemna pomoc dwojga polega na tym, że ciągle odnoszą zwycięstwa, każde nad sobą»".

„Stefan Wyszyński podkreślał również, że wszelkie przepisy – czy to pochodzące od Boga, czy też od ludzi – muszą nieść w sobie nie tylko sprawiedliwość, ale i miłość. Sens pracy prawodawcy polega na tym, aby w stanowionych przepisach odkryć „sprawiedliwość z miłością zaślubione”, które pomogą w prosty sposób przekazywać skomplikowane zasady postępowania. Stefan Wyszyński postulował, aby zarówno osoby tworzące prawo, jak i pracownicy administracji państwowej mieli „prawo w sercu, paragraf ogarnięty sercem”, który pomoże określać jasną wykładnię prawa. Wyjaśniając to zagadnienie, prymas odwoływał się do znaku obecnego w każdym dokumencie prawniczym, czyli paragrafu – znaku stworzonego z dwóch pokręconych linii. Choć ludzie potrafią skomplikować nawet najprostsze kwestie jurydyczne, to jednak miłujący i sprawiedliwi rządzący i ich współpracownicy są zdolni pomóc w tej kwestii obywatelom państwa polskiego".

„Kiedy narasta konflikt o zachowanie praw, wyjściem nie jest stawianie coraz to nowych żądań, ale poszukiwanie rozwiązania w duchu miłości. S. Wyszyński nauczał: «Jeżeli wiedząc, że ‘mam prawo’, jednocześnie wiem, że łączy nas miłość, wtedy zanika entuzjazm dochodzenia własnych praw i pozostaje tylko miłość». Przepisy «pogłębiają» to uczucie we wspólnocie państwowej. Dzieje się tak, kiedy prawo służy Bogu i ludziom".

„Stefan Wyszyński nauczał, że zarówno państwo, jak i Kościół powinny być partnerami w trosce o dobro wspólne narodu. Wyjaśniał jednak, że każda z tych wspólnot czyni to z innych racji. Państwo zabiega o pomyślność społeczności narodowej w wymiarze doczesnym. Kościół zaś, dbając o nią, koncentruje swą uwagę na sferze życia duchowego. Jeżeli angażuje się w sprawy tego świata, to czyni to z powodów religijno-moralnych, gdyż od sposobu przeżywania życia doczesnego zależy życie wieczne. Naczelnym zadaniem państwa jest natomiast troska o dobro wspólne narodu polskiego w wymiarze doczesnym. Zdaniem Prymasa Tysiąclecia, winno ono współdziałać z innymi organizacjami społecznymi, a zwłaszcza z Kościołem katolickim. Obydwie strony, czyniąc to, powinny respektować swoją odrębność, a zarazem uzgadniać swoje działania tak, aby pomnażały one miłość i sprawiedliwość społeczną w Polsce".

„Przepowiadanie Stefana Wyszyńskiego na temat miłości i sprawiedliwości społecznej jest ważnym głosem w nieustannie toczącej się dyskusji nad relacją Kościół – państwo. Wiele aspektów tej dysputy w dobie integracji europejskiej nadal wymaga doprecyzowania. Wydaje się, że Prymas Tysiąclecia przypominał, że na współczesnym areopagu gorących dyskusji nie można zapomnieć o tradycji i kulturze chrześcijańskiej oraz o roli, jaką odgrywał Kościół katolicki. Dzięki nim można zrozumieć znaczenie miłości i sprawiedliwości społecznej jako ponadczasowych zasad regulujących wzajemne prawa i obowiązki w każdej ludzkiej wspólnocie, a zwłaszcza w rodzinie, narodzie i państwie. W ten sposób analiza prymasowskiego przepowiadania uzmysławia, że w dzisiejszym tak bardzo zmiennym świecie są pewne niezmienne stałe zasady życia społecznego, bez których niemożliwe jest funkcjonowanie ludzkiej cywilizacji. Fakt ten potwierdza zarazem, że nauczanie kardynała Wyszyńskiego na temat miłości i sprawiedliwości społecznej jest nadal atrakcyjne i aktualne".
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.