• Kategorie
  • Ks. prof. Tomasz Jelonek - Teologia biblijna

Brak towaru
47.00
Wpisz swój e-mail
Cena przesyłki 13.5
Odbiór osobisty (Częstochowa) 0
Kurier InPost 13.5
InPost Paczkomaty 24/7 13.5
Kurier InPost (Pobranie) 17.5
InPost Paczkomaty 24/7 (Pobranie) 17.5
Kurier DPD 18
Pocztex Kurier48 (Pobranie) 20
Pocztex Kurier48 20
Kurier DPD (Pobranie) 23
W magazynie podręcznym 0 szt.
Waga 0.896 kg
Teologia biblijna to dyscyplina naukowa, stanowiąca istotny dział biblistyki, powszechnie uprawiana przez Ojców Kościoła (bez używania takiej nazwy), która została ponownie odkryta w ramach odnowy biblijnej. Stała się przedmiotem studiów teologicznych i została zalecona zarówno przez dokumenty Stolicy Apostolskiej jak i Sobór Watykański II.

 

Posługując się sformułowaniem Stanisława Lyonetta SJ, można określić teologię biblijną jako: „systematyczny i wyprowadzony w świetle wiary wykład nauki Pisma Świętego”. Wykład ten może dotyczyć całej Biblii i wtedy mówimy ogólnie o teologii biblijnej, może dotyczyć Starego lub Nowego Testamentu, wtedy mamy odpowiednio teologię Starego Testamentu lub teologię Nowego Testamentu. Możemy ograniczyć zakres rozważań do jednego autora lub jednej księgi. Mówimy na przykład o teologii św. Pawła, o teologii Janowej, teologii Listu do Hebrajczyków itp.

Prezentowana pozycja pragnie ukazać syntetyczny obraz nauki na temat całego Pisma Świętego, czym różni się od większości tego rodzaju opracowań. Całość materiału podzielono na dziewięć rozdziałów, które kolejno omawiają następujące tematy:

• Bóg;

• Duch Święty;

• Jezus Chrystus;

• Stworzenie – upadek – nowe stworzenie;

• Człowiek;

• Lud Boży;

• Przymierze;

• Odpowiedź człowieka – etyka biblijna;

• Ku Pełni – biblijna eschatologia.

Liczba stron 440
Format 168 x 240
Oprawa miękka

Spis treści:

WPROWADZENIE

HISTORIA - MIT - TEOLOGIA
1. Historia
2. Mit
3. Teologia
4. Wzajemny stosunek historii i mitu w przekazie biblijnym
5. Historia, mit i teologia jako trzy bieguny biblijnego przekazu
6. Konkluzja

BÓG
1. Bóg - Zbawiciel
2. Bóg Stwórca - Bóg Jedyny
3. Bóg jest Duchem
4. Imię Boże
5. Przymioty Boże
6. Bóg jest święty
7. Chwała - majestat Boga
8. Opatrzność Boża - Bóg jako Ojciec
9. Inne bóstwa
10. Demony

DUCH ŚWIĘTY
1. Ruach JAHWE
2. Duch i Chrystus
3. Duch Święty w życiu Kościoła
4. Duch Święty doprowadza do pełnej prawdy
5. Duch Święty uzdalnia do świadectwa
6. Duch Święty prowadzi chrześcijanina
7. Duch Święty pomaga w modlitwie
8. Duch Święty jednoczy i uświęca
9. Szczególne funkcje Ducha Świętego
10. Pneumatologia biblijna

JEZUS CHRYSTUS
1. Zapowiedziany i oczekiwany
2. Mesjasz w Starym Testamencie
3. Oczekiwany Mesjaszem
4. Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem
5. Ku pełnemu poznaniu Chrystusa
6. Formuły i hymny chrystologiczne
7. Jesuz historii
8. Bogactwo biblijnej nauki i Chrystusie
9. Maruja - MAtka Jezusa

STWORZENIE - UPADEK - NOWE STWORZENIE
1. Nieszczęsne spory z nauką
2. Biblijna koncepcja stworzenia
3. Stworzenie mówi o Bogu
4. W kręgu inspiracji biblijnego opisu stworzenia
5. Biblijne pojęcie cudu
6. Aniołowie
7. Świat
8. Upadek człowieka
9. Zapowiedź odrodzenia
10. Nowy człowiek
11. Przemiana świata

CZŁOWIEK - ANTROPOLOGIA BIBLIJNA
1. Obraz człowieka w kapłańskim opisie stworzenia
2. Obraz człowieka w opisie Rdz 2
3. Kobieta i matka w Biblii
4. Ciało człowieka, które ma zmartwychwstać
5. Płeć człowieka i jej konsekwencje
6. Godność życia
7. Problematyka pracy w nauczaniu Biblii
8. Odpoczynek Boga i człowieka
9. Eschatologiczny wymiar pracy
10. Nauka Biblii o ubóstwie
11. Biblia a prawa człowieka
12. Starość człowika
13. Biblia tworzy cywilizację miłości

LUD BOŻY
1. Bóg stwarza swój lud
2. Bóg wyprowadza swój lud z Egiptu
3. Trzy Dary Boże w dziejach Izraela
4. Deportacja babilońska
5. Tora i jej interpretacja
6. Kościół
7. Eucharystia i Kościół
8. Nowotestamentalne obrazy Kościoła

PRZYMIERZE
1. Przymierze jako instytucja społeczna
2. Rytuał zawierania przymierza
3. Biblijne przymierza z Bogiem
4. Kolejne przymierza w historii zbawienia
5. Niewystarczalność Starego Przymierza
6. Prawo Mojżeszowe
7. Pascha
8. Kapłaństwo Starego Przymierza
9. Ofiary w kulcie Starego Przymierza
10. Miejsca i czasy święte
11. Zapowiedź Przymierza Nowego
12. Zawarcie Nowego Przymierza
13. Ontyczna nowość Nowego Przymierza
14. Nowotestamentalne obrazy Nowego Przymierza
15. Stare i Nowe Przymierze w teologii Listu do Hebrajczyków

ODPOWIEDŹ CZŁOWIEKA - ETYKA
1. Etyka
2. Dobry człowiek w Bożym dziele stworzenia i odkupienia
3. Dekalog
4. Księga Syracha
5. Nauczanie Jezusa
6. Postępowanie etyczne w nauczaniu św. Pawła
7. Biblijne pojęcie wolności
8. Jezus i bogaty młodzieniec
9. W stronę eschatologii

ESCHATOLOGIA BIBLIJNA
1. Rozwój eschatologii Starego Testamentu
2. Eschatologia Nowego Testamentu
3. Eschatologia ogólna i indywidualna
4. Epilog dziejów zbawienia
Szata literacka
Dzień Jahwe - Dzień Chrystusa
Przyjście zbawcze
Wielkość Dnia Chrystusa
Paruzja i epifania
Tryumf Chrystusa i wiernych
Zwycięstwo nad potęgami
Powszechne zmartwychwstanie
Epifania
Sąd ostateczny
Reintegracja kosmosu
Końcowe uwielbienie Ojca
Koniec jistorii zbawienia

ZAKOŃCZENIE
Zobacz inne książki autora: ks. prof. Tomasz Jelonek

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.