• Kategorie
  • Parametry
  • Opracowania

Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 3 szt.
Waga 0.16 kg.
15.00
Doświadczenie wielu chrześcijan odkrywających siłę i piękno wiary w Jezusa Chrystusa współistnieje dziś z głębokim kryzysem wiary, który dotknął pewne ...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 4 szt.
Waga 0.17 kg.
24.50
Książka niniejsza jest odpowiedzią na apel Benedykta XVI o podjęcie trudu zrozumienia i umiłowania liturgii. Zamiarem autora jest przybliżenie nauczania kardynała Ra...
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 3 szt.
Waga 0.415 kg.
27.00
Wprowadzenie do myśli teologicznej Josepha Ratzingera
Czas kompletowania do 48h
W magazynie podręcznym 1 szt.
Waga 0.657 kg.
39.00
Zakończenie pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI jest dobrą okazją, by przyjrzeć się jego oryginalnej myśli teologicznej. Przedstawiana książka zajmuje się tą czę...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Pozycja ta nie ogarnia całej teologii obecnego papieża, lecz jedynie szkicuje ogólny zarys jego myśli. Omawia wątki: zakorzenienie egzystencji chrześcijanina ...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Sięgnąć do źródeł: papieskiego nauczania, jego homilii, rozważań, pielgrzymek, dokumentów. Taka przygoda wymaga trudu, ale daje możliwość spojrzenia na...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Dlaczego najważniejsze przesłania Benedykta XVI napotkały takie trudności? Dlaczego uwagę mediów w ciągu ostatnich lat przyciągały głównie kryzysy teg...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Nauczanie Benedykta XVI o rozumie ludzkim, konsekwentna krytyka gospodarki pozbawionej etyki, odwaga w piętnowaniu tego co złe, także w samym Kościele, przysparzają ...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Wydaje się, że papież Benedykt XVI często bywa niedoceniany, co jest między innymi wynikiem nieznajomości jego myśli teologicznej. W książce Chrystus daje wszystko...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny
Dla autora, Roda Drehera, jest całkowicie jasne, że Benedykt XVI mówi, iż Kościół Chrystusa wydaje się tonąć, kapitulując przed „duchem czasu&quo...
Ten produkt jest aktualnie niedostępny