• Kategorie
  • Stanisław Kozicki - Historia Ligi Narodowej (okres 1887-1907)

59.00
szt. Do przechowalni
Koszt przesyłki od 13.5
Odbiór osobisty (Częstochowa) 0
Kurier InPost 13.5
InPost Paczkomaty 24/7 13.5
Kurier InPost (Pobranie) 17.5
InPost Paczkomaty 24/7 (Pobranie) 17.5
Kurier DPD 18
Pocztex Kurier48 (Pobranie) 20
Pocztex Kurier48 20
Kurier DPD (Pobranie) 23
W magazynie podręcznym 2 szt.
Waga 0.75 kg

SPIS TREŚCI:

Słowo wstępne
Przedmowa
CZĘŚĆ I. LIGA POLSKA (1887-1893)
     1. Europa i Polska w ostatnim ćwierćwieczu wieku XIX
     2. „Głos" (1886-1894)
     3. „Przegląd Społeczny"
     4. Związek Młodzieży Polskiej (1886-1894)
     5. „Rzecz o obronie czynnej i Skarbie Narodowym"
     6. Założenie Ligi Polskiej
     7. Centralizacja Ligi Polskiej i jej działalność
     8. Skarb Narodowy i Związek Wychodztwa Polskiego
     9. Liga Polska w zaborach austriackim i pruskim
   10. Liga Polska w zaborze rosyjskim
   11. Przekształcenie Ligi Polskiej na Ligę Narodową
CZĘŚĆ II. POLITYKA LIGI NARODOWEJ (1893-1904)
     1. Położenie międzynarodowe. Sprawa polska
     2. Ogólny rzut oka na dzieje Ligi Narodowej w okresie 1893-1904
     3. Liga Narodowa w zaborze rosyjskim
     4. Liga Narodowa na Litwie i Kusi
     5. Początki pracy politycznej w zaborze pruskim
     6. Początki pracy politycznej Ligi Narodowej w Galicji
     7. Liga Narodowa na Górnym Śląsku
     8. Na przełomie wieków
CZĘŚĆ III. POLITYKA LIGI NARODOWEJ W OKRESIE 1904-1906
     1. Rozwój wypadków światowych (1904-1906)
     2. Wydarzenia w Polsce i Liga Narodowa
     3. Stanowisko Ligi Narodowej wobec wojny rosyjsko-japońskiej
     4. Dmowski w Japonii
     5. Stronnictwo opozycyjne rosyjskie i polityka Ligi Narodowej
     6. Walka o język polski w gminie
     7. Walka o szkołę polską
     8. Walka z anarchią. Narodowy Związek Robotniczy
     9. Organizacja społeczeństwa
   10. Wypadki od października do grudnia 1905 roku
   11. Pierwsza Duma
   12. W Galicji
   13. W zaborze pruskim
CZĘŚĆ IV. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZO-POLITYCZNA, OŚWIATOWA I KULTURALNA LIGI NARODOWEJ
     1. Związek Młodzieży Polskiej (1898-1907)
     2. Towarzystwo Oświaty Narodowej (1899-1905)
     3. Trzej działacze
     4. Praca wśród nauczycieli
     5. Praca wśród duchowieństwa
     6. Towarzystwo Opieki nad Unitami
CZĘŚĆ V. ORGANIZACJA I IDEOLOGIA
     1. Organizacja Ligi Narodowej
     2. Ideologia Ligi Narodowej
ANEKSY
     1. Ustawa Ligi Polskiej z grudnia 1887 r.
     2. Ustawa Ligi Polskiej z sierpnia 1888 r.
     3. Deklaracja Zygmunta Balickiego o przystąpieniu do Ligi Polskiej
     4. Protokół posiedzenia zjazdu Ligi Polskiej z 28 lipca 1888 r.
     5. Protokół posiedzenia zjazdu Ligi Polskiej z roku 1889
     6. Sprawozdanie Centralizacji Ligi Polskiej za rok 1888-1889
     7. Odezwa Ligi Polskiej wzywająca do obchodu stuletniej rocznicy Konstytucji 3 Maja
     8. Program Stronnictwa Narodowego z 1889 r.
     9. Sprawa niedoszłych zaburzeń studenckich na Uniwersytecie Warszawskim przed Wielkanocą 1890 r.
   10. Ustawa Ligi Narodowej z 1 kwietnia 1893 r.
   11. Akt zawiązania Ligi Narodowej w Stanach Zjedn. Ameryki Północnej dnia 19 września 1895 r.
   12. Ustawa kół wiejskich T.O.N.
   13. Odezwa wydana z powodu udziału studentów Polaków na Uniwersytecie Warszawskim w ogólnej manifestacji wyższych szkół rosyjskich na wiosnę 1899 r.
   14. Odezwa do Finlandczyków z maja 1899 r.
   15. Odezwa ujawniająca Ligę Narodową z 8 grudnia 1899 r.
   16. Odezwa Związku Młodzieży Polskiej wzywająca do żądania wykładu religii w języku polskim w szkołach średnich na Podlasiu i na Polesiu itd. z grudnia 1901 r.
   17. Odezwa Ligi Narodowej z powodu wystąpienia młodzieży w sprawie nauki religii w języku polskim, luty 1902 r.
   18. Odezwa księży należących do Ligi Narodowej z powodu wypadków w Siedlcach i w Białej.
   19. Ustawa Ligi Narodowej z roku 1903.
   20. Odezwa Towarzystwa Opieki nad Unitami.
   21. Odezwa Ligi Narodowej z powodu wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej, w 1904 r.
   22. Odezwa Ligi Narodowej z lutego 1905 r.
   23. Odezwa Komitetu Centralnego Ligi Narodowej z 8 lutego 1905 r.
   24. Memoriał Romana Dmowskiego złożony ministrowi spraw zagranicznych baronowi Komura w Tokio 20 lipca 1904 r.
   25. Odezwa Komitetu Centralnego Ligi Narodowej z 1 sierpnia 1905 r.
   26. Spis członków Ligi Narodowej.
SKOROWIDZ NAZWISK I ORGANIZACJI


SŁOWO WSTĘPNE

  Uratowany z pożogi wojennej maszynopis pracy Stanisława Kozickiego Historia Ligi Narodowej dotarł przed kilku laty do Londynu. Oddajemy go obecnie do rąk czytelników, wypełniając w ten sposób lukę, jaka istniała w najnowszych dziejach Polski. Książka Kozickiego obejmuje nieznaną, albo mało znaną historię pierwszego dwudziestolecia (1887-1907) działalności tajnej a bardzo wpływowej organizacji ideowo-politycznej, Ligi Narodowej. Dzieje drugiego dwudziestolecia od 1907 roku do rozwiązania Ligi w 1927 r. nie zostały napisane, a zebrane materiały uległy w znacznej mierze zniszczeniu. Okres ten dotyczy odbudowania państwa polskiego po pierwszej wojnie światowej, jest lepiej znany i został opracowany w książkach Romana Dmowskiego (Polityka polska i odbudowanie państwa), Mariana Seydy (Polska na przełomie dziejów) i Stanisława Kozickiego (Sprawa granic Polski na konferencji pokojowej w Paryżu), żeby wymienić pozycje główne.
  Źródłowa praca Kozickiego o początkach Ligi i pracach organizacyjno-politycznych, które pozwoliły przeprowadzić program odzyskania niepodległości, oparta jest o przeważnie nieistniejące już archiwalia i stąd ma wartość pierwszorzędnego dokumentu. Czytać ją będzie zarówno historyk, jak i każdy zainteresowany dziejami swego narodu. Trudno bowiem zrozumieć dzień dzisiejszy, jeśli się nie zna wczorajszego i trudno iść w przyszłość, jeśli się nie zna przeszłości.
  W latach 1887-1907, w dobie czarnej nocy niewoli i podziału między trzy mocarstwa rozbiorcze, została dokonana przez Ligę Narodową olbrzymia praca polityczno-wychowawcza i organizacyjna. Objęła ona te warstwy społeczeństwa, jak chłopów, rzemieślników i robotników, które nie brały dotąd udziału w życiu politycznym i przyspieszyła proces formowania się nowoczesnego narodu. W tym okresie skrystalizował się również program działania i stanowisko wobec zbliżającego się starcia między rozbiorcami. Podstawą polityki Ligi Narodowej było przeświadczenie, że największe niebezpieczeństwo grozi Polsce ze strony Prus i że głównym zadaniem jest nie dopuścić do zwycięstwa i hegemonii Niemiec. Stąd w czasie pierwszej wojny światowej polityka narodowa opowiedziała się po stronie koalicji, w której obok Anglii i Francji była Rosja, a przeciw — Niemcom. Tylko bowiem na gruzach potęgi pruskiej można było odbudować zjednoczone z trzech zaborów, oparte o morze i zdolne do samodzielnego życia państwo polskie.
  Polityka ta, której zręby zostały ustalone przez Ligę Narodową w pierwszym okresie jej działania, triumfowała w momencie pokonania Niemiec przez koalicję w 1918 r. Podpis jednego z twórców Ligi Narodowej, Romana Dmowskiego, pod traktatem wersalskim, który nas wprowadzał po latach niewoli do rodziny wolnych narodów, był ukoronowaniem działalności Ligi i spełnieniem jej celów. Tematem książki Kozickiego jest właśnie przedstawienie wielorakiej działalności Ligi w latach 1887-1907.
  Autor, jeden z najbliższych współpracowników Dmowskiego, członek Polskiego Komitetu Narodowego w Paryżu, sekretarz generalny delegacji polskiej na konferencji paryskiej, w wolnej Polsce poseł Rzplitej przy Kwirynale, poseł na Sejm i senator, pisarz i publicysta, był jak mało kto powołany do napisania dziejów Ligi, w której tak wybitną rolę odgrywał. Umiał się zdobyć na sąd bezstronny, sięgnął do źródeł i w sposób beznamiętny szukał prawdy. Zebrane dokumenty zaopatrzył obszernymi komentarzami i rzucił na szerokie tło ówczesnego położenia międzynarodowego i prądów politycznych, nurtujących w Polsce na przełomie 19 i 20 wieku. Nie doczekał się ukazania swej pracy w druku. Zmarł w Polanicy-Zdroju na Dolnym Śląsku dnia 28 września 1958 roku, na ziemi śląskiej, tak dawno oderwanej od Polski, a dziś znów stanowiącej integralną część państwa polskiego.
  Pracę Kozickiego wydajemy w stulecie urodzin Romana Dmowskiego, twórcy i znakomitego szermierza polskiej idei narodowej. Pozwoli ona lepiej poznać, zgłębić i zrozumieć ogrom dzieła dokonanego przez naszych poprzedników z Ligi Narodowej.
  Pragniemy na koniec podkreślić z wdzięcznością, że wydanie książki Stanisława Kozickiego umożliwione zostało dzięki zasiłkowi Instytutu im. Romana Dmowskiego w Stanach Zjednoczonych oraz znacznej liczbie przedpłat nadesłanych ze wszystkich krajów osiedlenia polskiego w wolnym świecie.

WYDAWCY
Londyn, w sierpniu 1964 r.

 


Oprawa: miękka
Liczba stron: 623
Format: A5

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.