czwartek, 18 kwiecień 2019 › Przejdź do portalu Sanctus.pl

KSIĘGARNIA KATOLICKA  SANCTUS +KSIĄŻKI +DEWOCJONALIA +MULTIMEDIA

Polityka prywatności

Dane Osobowe

W czasie korzystania z Księgarni możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych i adresowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zamówień w Księgarni. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Administratorem danych osobowych jest :
PMN Piotr Nastawski 
58-309 Wałbrzych, ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 19A 
NIP 8881987259
 

Cele i podstawy przetwarzania

 

 

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 

• wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

• wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1

lit. c RODO),

• cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym

prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

• cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych

produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na

podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie

uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

• badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie

uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

Odbiorcy danych

 

Państwa dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z

których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych:

• Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu

korzystania z usług Google, w szczególności Google Analytics.

• Biuro Rachunkowe Bożena Kutryb w Wałbrzychu – w celu korzystania z usług księgowych.

• DHL Express (Poland) Sp. z o.o. – w celu korzystania z usług kurierskich.

• Poczta Polska S.A. – w celu korzystania z usług pocztowych i kurierskich.

 

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

 

 

Państwa dane będą przekazywane do USA w związku z korzystaniem z usług Google. Odpowiednie

zabezpieczenia Państwa danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w

połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń.  

 

Okres przechowywania danych

 

Państwa dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z

umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa

wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również

przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas

działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej

szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych.

 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 

• prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali

Pana/Pani dane, może Pan/Pani żądać, abyśmy je usunęli),

 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani żądać, abyśmy ograniczyli

przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z

Panem / Panią działań, jeżeli Pana/Pani mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je

bezpodstawnie),

 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/ Pani prawo do

sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;

powinien Pan/Pani wskazać nam Pana/Pani szczególną sytuację, która Pana/Pani zdaniem

uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy

przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania

przez nas danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw lub też, że Pana/Pani dane są nam

niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

 

• prawo do przenoszenia danych (ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu

maszynowego dane osobowe, które Pan/Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub

Pana/Pani zgody. Może nam Pan/Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu

podmiotowi),

 

• prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzamy

dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

 

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail: sklep@sanctus.com.pl

Proszę pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana/Panią zidentyfikować.

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podany danych

 

Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem zawarcia umowy.


Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism wysyłanych przez Księgarnię wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Klientowi powiadomienia o nowościach, promocjach czy konkursach a także bezpłatne czasopisma.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Księgarnię wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane wiadomości

Księgarnia zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne o usługach i produktach Księgarni.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na stronie internetowej Księgarni, przy okazji wysyłania komentarzy do produktów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Właściciel Księgarni nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie w Księgarni i dotyczące zewnętrznych usług, produktów, serwisów i czasopism nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Serwis Księgarni wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. System sklepu wykorzystuje cookies do zapamiętywania koszyka zakupów oraz zalogowania na konto zarejestrowanego Klienta. Ponadto Księgarnia używa cookies do gromadzenia anonimowych statystyk oglądalności stron www.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Każdy może indywidualnie określić warunki przechowywania i lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Księgarni.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy pisać na adres: sklep@sanctus.com.pl

Wyłączenie Odpowiedzialności

Właściciel Księgarni oraz jej obsługa nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują w Księgarni swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.