• Kategorie
  • Parametry
  • "Feliks Koneczny" - Wyniki wyszukiwania (50)

W nowym składzie komputerowym na podstawie wydania z 1898 roku dzieła dr Feliksa Konecznego. Książka przybliża nam poglady Konecznego na Adama Mickiewicza a także p...
25.00
Feliks Koneczny - Cywilizacja żydowska tom I. Cztery religie tom II. Nabytki golusa wśród chrześcijan tom III. Walka o byt. Ekspansja Dzieło stanowi rozwinięcie r...
72.50 -10% 64.90
Dzieło stanowi rozwinięcie rozważań teoretycznych zawartych w pracy O wielości cywilizacyj. Poświęcone jest omówieniu znacznego i zwykle ujemnego wpływu cywil...
Dzieło stanowi rozwinięcie rozważań teoretycznych zawartych w pracy O wielości cywilizacyj. Poświęcone jest omówieniu znacznego i zwykle ujemnego wpływu cywil...
Dzieło stanowi rozwinięcie rozważań teoretycznych zawartych w pracy O wielości cywilizacyj. Poświęcone jest omówieniu znacznego i zwykle ujemnego wpływu cywil...
Treść książki obejmuje początki państwowości polskiej (czasy pogańskie, rządy Mieszka I i Bolesława Wielkiego, okres upadku i wznowienia państwa), dobę dzielnicową,...
Synteza dziejów Polski, od czasów pogańskich po rok 1815, zawierająca interesujący materiał ilustracyjny, uzupełniona została ciekawymi wiadomościami z...
Te dzieło, reprint wydania z 1903 r., przedstawia w zarysie główne kierunki rozwoju państwa polskiego i jego znaczenie w Europie w dobie panowania dynastii Ja...
W Imię Boże zabieram się do pracy, ażeby braciom Ślązakom opisać przeszłość ich ziemi, ciesząc się, że książka ta przejdzie przez tysiące rąk uczciwych. Wysyłam ją ...
Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego
Tom O sprawach ekonomicznych stanowi wybór tekstów, poświęconych szeroko pojętej problematyce gospodarczej. Praca składa się z trzech części. Pierwsz...
Jest to jedno z podstawowych dzieł Feliksa Konecznego, będące wyrazem jego rozważań nad zagadnieniami cywilizacji. Uważa on, że znamiennym rysem cywilizacji bizantyń...
Niniejszy tom poświęcony jest cywilizacji żydowskiej i jej wpływowi na cywilizację łacińską. Według Konecznego ten wpływ jest znaczny i na ogół ujemny. Zobacz inne ...
Syntetyczna praca, reprint wydania z 1902 roku, wskazująca na węzłowe zagadnienia w kształtowaniu się państwowości polskiej i świadomości narodowej Polaków po...
Od najdawniejszych do najnowszych czasów
Reprint wydania z 1917 roku pełnej, trzytomowej historii Rosji, pierwszej jaka wyszła spod pióra polskiego historyka! Autor przedstawia własną wizję dziejów Rosji ...
Cywilizacja jest według Konecznego "metodą ustroju życia zbiorowego". Jest wiele cywilizacji (nie istnieje i istnieć nie może jedna cywilizacja ogólnoludzka), Konec...
Rozprawa z 1941 r., w której autor rozwija wnioski zawarte w dziełach O wielości cywilizacyj i Rozwój moralności. Zdaniem Konecznego Polska u progu XX w. znalazła s...
Dzieło z 1921 roku, napisane już w Polsce niepodległej, poświęcone omówieniu różnych aspektów znaczenia państwowości i kultury polskiej wśr&oacu...
Niniejsze wydanie dzieł Feliksa Konecznego opiera się na wydaniu londyńskim (Feliks Koneczny "Prawa dziejowe", Wydawnictwa Towarzystwa imienia Romana Dmows...
Reprint pracy z 1938 roku, która jest uzupełnieniem zagadnień przedstawionych w książce O wielości cywilizacyj z 1935 roku. Autor wyraźnie zastrzegając, że jego dzi...
Święci w dziejach narodu polskiego to książka przedstawiająca historię Polski począwszy od czasów sprzed jej chrztu, aż po okres istnienia II Rzeczypospolitej z pun...
Święci w dziejach narodu polskiego to książka przedstawiająca historię Polski począwszy od czasów sprzed jej chrztu, aż po okres istnienia II Rzeczypospolitej z pun...