czwartek, 23 maj 2019 › Przejdź do portalu Sanctus.pl

KSIĘGARNIA KATOLICKA  SANCTUS +KSIĄŻKI +DEWOCJONALIA +MULTIMEDIA

  • podstrony:

Wyniki wyszukiwania

Ewangelia Jezusa Chrystusa

W przekładzie polskim ks. Jakuba Wujka SJ
ks. Jakub Wujek
Produkt
Tekst Ewangelii w szesnastowiecznym przekładzie ks. Jakuba Wujka. Wydana w pięknej szacie edytorskiej, ilustrowana wspaniałymi rycinami, może być cennym ...

3900

opis Niedostępny

Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu

ks. Jakub Wujek
Produkt
Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1962 r. Jest to tłumaczenie łacińskiego tekstu tzw. Wulgaty z 1596 roku, którego dokonał ks. Jakub Wujek SJ. Jego dzieło ...

7900

opis Niedostępny

Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. (wydanie VIII)

Prymasowska Seria Biblijna
ks. Jakub Wujek
Produkt
Dzieło oparte na XVI-wiecznym przekładzie ks. Jakuba Wujka, transkrypcja typu „B” (zachowano język staropolski z zastosowaniem współczesnej ortografii i interpunkcji). ...

22000

opis

Biblia łacińsko-polska w przekładzie x. Jakóba Wujka TJ - Tom II

Księgi: Cztery Królewskie, dwie Paralipomenon, dwie Ezdrasza, Tobiasza, Judyty, Estery, Joba, Psalmów, Przypowieści, Ekklezyastesa, Pieśni nad Pieśniami, Mądrości i Ekklezyastyka.
ks. Jakub Wujek
Produkt
Obejmuje księgi: Cztery Królewskie, dwie Paralipomenon, dwie Ezdrasza, Tobiasza, Judyty, Estery, Joba, Psalmów, Przypowieści, Ekklezyastesa, Pieśni nad Pieśniami, Mądrości i Ekklezyastyka. ...

12200

opis

Biblia łacińsko-polska w przekładzie x. Jakóba Wujka TJ - Tom III

księgi: Izajasza, Jeremiasza, Barucha, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Micheasza, Jonasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza i dwie Machabejskie
ks. Jakub Wujek
Produkt
 Tom III obejmuje księgi Izajasza, Jeremiasza, Barucha, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Micheasza, Jonasza, Nahuma, Habakuka, ...

8500

opis

Biblia łacińsko-polska w przekładzie x. Jakóba Wujka TJ - Tom IV. Nowy Testament

Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie, Apokalipsa
ks. Jakub Wujek
Produkt
Wulgata i tlumaczenie ks. Jakuba Wujka T. J. z komentarzami ks. Wujka i T. J. Menochiusza. Reprint wydania ks. S. Kozłowskiego z 1864 roku. Zobacz inne tomy Biblii ...

9000

opis Niedostępny

Biblia łacińsko-polska w przekładzie x. Jakóba Wujka TJ - Tom I

Księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczby, Powtórzonego prawa, Jozuego, Sędziów i Rut
ks. Jakub Wujek
Produkt
Podług tekstu Wulgaty i przekładu polskiego ks. Jakuba Wujka T. J. (z komentarzem ks. Wujka i Menochiusza T. J.). Reprint słynnego wydania ks. Kozłowskiego Abpa i Metropolity Mohylewskiego 1896 ...

7000

opis

  • podstrony: