środa, 24 kwiecień 2019 › Przejdź do portalu Sanctus.pl

KSIĘGARNIA KATOLICKA  SANCTUS +KSIĄŻKI +DEWOCJONALIA +MULTIMEDIA

Filozofia

Filozofia bytu w tekstach Tomasza z Akwinu

Artur Andrzejuk
Produkt
Książka stanowi źródłową analizę podstawowych tematów metafizyki św. Tomasza: istnienia, istoty, natury, transcendentaliów, istnienia i istoty Boga, struktury człowieka. Wiodącym tematem książki ...

3490

opis

Tomasz z Akwinu jako filozof

Artur Andrzejuk
Produkt
To nieprawda, że filozofia i metafizyka jest dla wybranych, że jest niedostępna dla nas, laików pracujących w pocie czoła na chleb codzienny. Każdy z nas może się nauczyć myślenia filozoficznego, bo filozofia ...

2990

opis

Traktat o Miłości Bożej

św. Franciszek Salezy
Produkt
"Traktat o miłości Bożej" świętego Franciszka Salezego, wybitnego teologa, Doktora Kościoła, jest owocem miłosnej kontemplacji Ukrzyżowanego Chrystusa oraz wnikliwej obserwacji człowieka. ...

2490

opis

Cywilizacja żydowska. Tom I. Cztery religie

Feliks Koneczny
Produkt
Dzieło stanowi rozwinięcie rozważań teoretycznych zawartych w pracy O wielości cywilizacyj. Poświęcone jest omówieniu znacznego i zwykle ujemnego wpływu cywilizacji żydowskiej na łacińską. Gminy ...

2310

opis

Nacjonalizm a katolicyzm

Produkt
Stosunek nacjonalizmu do katolicyzmu i do chrystianizmu w ogóle stanowi ciągle jeszcze sporny i nierozwiązany dotychczas problem społeczno–filozoficzny. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zasada egoizmu ...

1785

opis

Charakter - jego istota

ks. Wojciech Piwowarczyk
Produkt
Rozważania nad istotą charakteru moralnego ks. Wojciecha Piwowarczyka, którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w diecezji kieleckiej, oparte są na dorobku św. Tomasza ...

3000

opis Niedostępny

Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke’a.

W. Julian Korab-Karpowicz
Produkt
Historia filozofii politycznej to pierwsza książka przedstawiająca historię filozofii politycznej napisana przez polskiego autora. Autor, W. Julian Korab-Karpowicz, współczesny ...

3000

opis

Pseudo-Dionizy Areopagita. Chrześcijanin i platonik

Wydanie II poprawione
ks. Tomasz Stępień
Produkt
Polemiczne aspekty pism Corpus Dionysiacum w kontekście mowy św. Pawła na Areopagu (Dz 17, 22-31) Pseudo-Dionizy Areopagita to tajemniczy autor z przełomu V i VI w., którego prawdziwego ...

3490

opis

Badania dotyczące znaczenia i prawdy

Seria: Myśl Filozoficzna
Bertrand Russell
Produkt
Książka ta traktuje o empirycznych podstawach wiedzy i języka. Bada związki między mową a światem przez pryzmat stosunku prawdy do doświadczenia. Dowodzi, że wiedza o strukturze języka pomaga nam zrozumieć strukturę ...

4900

opis

Przybornik filozofa

Kompendium pojęć i metod filozoficznych
Julian Baggini, Peter S. Fosl
Produkt
ak uniknąć błędów w rozumowaniu? Czy wyjątek naprawdę potwierdza regułę? Dlaczego niektóre rzeczy nie mieszczą nam się w głowie? Czym się różni argumentacja od wyjaśniania, a dedukcja od redukcji? ...

3500

opis

Boski kosmos. Zarys kosmologii

Olivier Clement
Produkt
Od rozdziału ósmego Listu do Rzymian po patrystykę, a od niej po trwałe aspekty współczesnej religijnej filozofii rosyjskiej, wielka tradycja prawosławna jest jednoznaczna: istnieje chrześcijańska ...

900

opis

Matematyczność przyrody

Michał Heller , abp Józef Życiński
Produkt
Coraz częściej uważa się, że zagadnienie „matematyczności świata” jest jednym z najważniejszych problemów filozoficznych związanych z istnieniem nauk przyrodniczych. Stało się ono spadkobiercą ...

2990

opis

Medytacje filozoficzne

abp Józef Życiński
Produkt
Po kilku stuleciach deklaracji o rozwoju i postępie, dobrobycie i humanizmie, miniony wiek przyniósł doświadczenie wyjątkowego kryzysu. Miliony wymordowanych w imię ideologii wyzwolenia, czystości rasowej, ...

2900

opis

Wtajemniczenie w filozofię świętego Tomasza z Akwinu

o. Emil Peillaube OP
Produkt
Dzieło autorów francuskich ma za zadanie pomóc każdemu, kto chce przewyciężyć pierwsze kroki i trudności na drodze poznania myśli tomistycznej. Jest doskonałym kluczem do poznania tej filozofii. Dzięki ...

4800

opis

Z pogranicza filozofii i teologii. Wykłady dla inteligencji

Franciszek Kwiatkowski
Produkt
Zbiór wykładów, który zrodził się z potrzeb chwili. Autora zapraszano często na zebrania - przeważnie inteligencji katolickiej - z prośbą, by objaśnił zagadnienia bieżące w świetle filozofii ...

4500

opis Niedostępny