czwartek, 23 maj 2019 › Przejdź do portalu Sanctus.pl

KSIĘGARNIA KATOLICKA  SANCTUS +KSIĄŻKI +DEWOCJONALIA +MULTIMEDIA

Dokumenty papieskie

Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II

Produkt
Czternaście wielkich tekstów - od Redemptor hominis (1979) po Ecclesia de Eucharistia (2003) - to czternaście słupów milowych pontyfikatu. Adresowane nie tylko do członków Kościoła, ale ...

7500

opis Niedostępny

Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II

Tom I 1979-1995. Tom II 1996-2003
Produkt
Pierwsze pełne wydanie wszystkich adhortacji Jana Pawła II. Jan Paweł II pozostawił Kościołowi piętnaście adhortacji apostolskich, które są obok encyklik najważniejszymi tekstami pontyfikatu. ...

9900

opis Niedostępny

Encykliki Jana Pawła II

Produkt
Jan Paweł II napisał 14 encyklik. Każda z nich posiada wstęp, ukazujący okoliczności ich powstania i główne wątki. Ich autorami są wybitni teologowie. Na uwagę zasługuje wstęp kardynała ...

7900

opis Niedostępny

Christifideles Laici

św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie....

800

opis

Tryptyk Społeczny. Encykliki Jana Pawła II

Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus
św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
W encyklikach należących do tego tryptyku społecznego Jan Pawła II zwraca uwagę na podstawowe i niezastąpione znaczenie etosu w życiu człowieka; etosu o ewidentnym wymiarze społecznym, czego dowodzi jego odniesienie ...

2310

opis

Dies Domini

św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
List apostolski o świętowaniu niedzieli....

600

opis

Ecclesia de Eucharistia

św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o Eucharystii w życiu Kościoła....

500

opis

Encyklika Dives in misericordia

O Bożym Miłosierdziu
św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę...(Ps 89,2) "Oto Syn Człowieczy, który w swoim zmartwychwstaniu w sposób radykalny doznał na sobie miłosierdzia: owej miłości Ojca, ...

600

opis

List apostolski Rosarium Virginis Mariae (o Różańcu świętym)

św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
Papieski List apostolski Rosarium Virginis Mariae wzbudził bardzo duże zainteresowanie w związku z wprowadzeniem do Różańca części nowej: TAJEMNICE ŚWIATŁA. ...

400

opis

Encykliki Ojca Świętego św. Jana Pawła II

40 rocznica pontyfikatu
Produkt
Nowe wydanie wszystkich 14 encyklik św. Jana Pawła II, wzbogacone o bardzo obszerny i dokładny indeks zawierający ponad 1280 haseł. Publikacja polecana wszystkim, którzy pragną znać i zawsze ...

7500

opis

Encyklika Evangelium vitae

O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego
św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Komentarz ks. J. Krucina....

500

opis

Adhortacja apostolska Familiaris Consortio

O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym
św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Komentarz ks. Jana Krucina....

800

opis

Fides et ratio

św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
Encyklika o relacjach między wiarą i rozumem....

600

opis

List apostolski Mulieris Dignitatem

O godności i powołaniu kobiety
św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
Znak czasu l. Godność kobiety i jej powołanie - odwieczny temat refleksji ludzkiej i chrześcijańskiej - nabrały w ostatnim okresie szczególnej wyrazistości. Świadczą o tym między innymi wypowiedzi ...

700

opis

List o kulcie Eucharystii

św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
List Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich biskupów Kościoła o tajemnicy i kulcie Eucharystii z dnia 24 lutego 1980...

500

opis