środa, 24 kwiecień 2019 › Przejdź do portalu Sanctus.pl

KSIĘGARNIA KATOLICKA  SANCTUS +KSIĄŻKI +DEWOCJONALIA +MULTIMEDIA

  • podstrony:

św. Hieronim

List świętego Hieronima do Eustochium o zachowaniu dziewictwa

Produkt
Autor tego listu w oparciu o Pismo święte poucza młodą pannę pochodzącą z zacnego rodu rzymskiego - Eustochium, jak zachowywać się aby nie ulegać pokusom cielesnym, które mogą jej duszę zawieść do zatracenia, ...

1500

opis

Pisma polemiczne

św. Hieronim ze Strydonu
Produkt
W niniejszym tomie wydajemy trzy łacińskie pisma polemiczne z końca IV stulecia autorstwa św. Hieronima (ok. 347–419). W dziele Przeciw Jowinianowi tematyka dziewictwa wysuwa się na pierwszy plan w aspekcie ...

4900

opis

Listy, TOM 5 (131-156)

tekst łaciński i polski
Hieronim ze Strydonu
Produkt
Obecne wydanie zawiera tekst łaciński listów przygotowany przez Henryka Pietrasa SJ. Opracowania tłumaczenia dokonała Monika Ożóg, na podstawie tłumaczenia ks. Jana Czuja, poprawionego ...

8900

opis

Listy do Eustochium

Seria: Źródła monastyczne
św. Hieronim ze Strydonu
Produkt
Zbiór listów św. Hieronima zawiera 154 pisma, które powstały w latach 374-419, to znaczy od czasu jego przybycia do Antiochii Syryjskiej (po opuszczeniu mniszej wspólnoty w Akwilei, ...

3900

opis Niedostępny

Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza

Seria: Źródła myśli teologicznej
św. Hieronim ze Strydonu
Produkt
Pod koniec IV w. komentarz Hieronima do Ewangelii według św. Mateusza, był jednym z wielu komentarzy różnych autorów do tej księgi Ewangelii, które jednak w większości się nie zachowały. Zachował ...

5400

opis

Komentarz Do Księgi Jonasza

Seria: Źródła myśli teologicznej
św. Hieronim ze Strydonu
Produkt
Święty Hieronim był nazywany "Księciem egzegetów" z powodu ogromnej pracy tłumaczenia i komentowania Pisma świętego. Komentarz do proroka Jonasza jest jednym z najciekawszych jego dzieł. ...

1800

opis Niedostępny

Komentarze Do Listu Św. Pawła Do Tytusa

Seria: Źródła myśli teologicznej
św. Hieronim ze Strydonu
Produkt
Starożytne komentarze do Listów św. Pawła stanowią bardzo ważny zbiór tekstów, których wpływ na rozwój teologii jest nie do przecenienia. Na niniejszy tom składają się trzy zachowane ...

3900

opis

  • podstrony: