poniedziałek, 22 styczeń 2018 › Przejdź do portalu Sanctus.pl

KSIĘGARNIA KATOLICKA  SANCTUS +KSIĄŻKI +DEWOCJONALIA +MULTIMEDIA

Dokumenty papieskie

Rallegratevi

List Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z okazji ogłoszenia roku 2015 Rokiem Życia Konsekrowanego
Produkt
W związku z nadchodzącym Rokiem Życia Konsekrowanego Watykańska Kongregacja do Spraw Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przygotowała list okólny Rallegratevi! (Radujcie się!). Jest to ...

500

opis

Encyklika Lumen Fidei. O wierze

Papież Franciszek (Jorge Mario Bergoglio)
Produkt
LUMEN FIDEI - ŚWIATŁO WIARY to pierwsza encyklika Papieża Franciszka, której początkowy szkic nadał jego poprzednik Benedykt XVI, za co jest ,,mu głęboko wdzięczny i w duchu Chrystusowego braterstwa przejmuje ...

400

opis

Wyznanie wiary Ludu Bożego. Credo Populi Dei

Paweł VI
Produkt
Wyznanie wiary - Credo Populi Dei - papież przekazał Kościołowi na zakończenie Roku Wiary, 30 czerwca 1968 roku. Dokument ten związany jest z tamtym czasem i wyzwaniami, które wówczas się pojawiły, ...

480

opis

Encyklika Pascendi dominici gregis. O zasadach modernistów

O zasadach modernistów
Pius X
Produkt
Zawiera analizę doktryn modernistów,  przyczyny modernizmu i środki zaradcze....

1500

opis Niedostępny

Christifideles Laici

św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie....

800

opis

Encyklika Humanae vitae

o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego
Paweł VI
Produkt
Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego z dn. 25 lipca 1968 roku...

400

opis

Posynodalna Adhortacja Apostolska Verbum Domini

O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła
Benedykt XVI (Joseph Ratzinger)
Produkt
Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów i duchowieństwa do osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Verbum Domini - o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła. ...

690

opis

Verbum Domini - posynodalna adhortacja apostolska

O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła
Benedykt XVI (Joseph Ratzinger)
Produkt
„Verbum Domini” – to tytuł posynodalnej adhortacji Ojca Świętego Benedykta XVI, którą zaprezentowano 11.11.2010 w Watykanie. Podsumowuje ona XII Synod Biskupów, ...

700

opis

Adhortacja apostolska Verbum Domini

O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła
Benedykt XVI (Joseph Ratzinger)
Produkt
Posynodalna adhortacja zaczyna się cytatem biblijnym z 1 Listu św. Piotra, nawiązującym do Księgi Izajasza: Verbum Domini manet in aeternum – „Słowo Pana trwa na wieki”. Składa się z trzech ...

500

opis Niedostępny

Encyklika Mediator Dei

O świętej Liturgii
Pius XII
Produkt
Niezwykle aktualna encyklika Piusa XII, w której papież przestrzega przed błędnymi koncepcjami reform liturgicznych. Przypomina podstawowe prawdy wiary na temat Mszy świętej, która jest odnowieniem ...

1100

opis

Dies Domini

św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
List apostolski o świętowaniu niedzieli....

500

opis

Ecclesia de Eucharistia

św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o Eucharystii w życiu Kościoła....

500

opis

Ecclesia in Europa

św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele, jako źródło nadziei dla Europy....

700

opis

Encyklika Dives in misericordia

O Bożym Miłosierdziu
św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Produkt
Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę...(Ps 89,2) "Oto Syn Człowieczy, który w swoim zmartwychwstaniu w sposób radykalny doznał na sobie miłosierdzia: owej miłości Ojca, ...

600

opis

Caritas in Veritate

Benedykt XVI (Joseph Ratzinger)
Produkt
Po 18 latach od ukazania się encykliki Jana Pawła II Centesimus annus z 1991 r. papież Benedykt XVI opublikował swą trzecią a pierwszą społeczną encyklikę poświęconą aktualnym problemom współczesności. ...

900

opis