czwartek, 15 listopad 2018 › Przejdź do portalu Sanctus.pl

KSIĘGARNIA KATOLICKA  SANCTUS +KSIĄŻKI +DEWOCJONALIA +MULTIMEDIA

Dzieła Świętych

O doskonałości chrześcijańskiej

św. Bernardyn ze Sieny
Produkt
Bardzo bogata osobowość św. Bernardyna, jego działalność i twórczość piśmiennicza doczekały się ogromnej bibliografii, usiłującej przedstawić, określić i zinterpretować jego postać oraz jego obszerną spuściznę. ...

3465

opis Niedostępny

Pisma duchowe

św. Gerard Majella
Produkt
Jest to kolejna propozycja dotycząca osoby brata Gerarda Majelli, uchodzącego za jednego z największych cudotwórców w dziejach Kościoła. Po wydaniu Żywotu ...

1500

opis

O wcieleniu

św. Anzelm z Canterbury
Produkt
Czyż nie rozumiesz, że gdyby jakakolwiek inna osoba odkupiła człowieka od śmierci wiecznej, to ten sam człowiek słusznie zostałby wzięty za jego sługę? Gdyby zaś to miało miejsce, to w żadnym razie człowiek ...

4400

opis Niedostępny

Rozważania o Eucharystii

św. Karol Boromeusz
Produkt
Św. Karol Boromeusz należy do czołowych postaci Kościoła katolickiego. Ten biskup i kardynał jest przykładem gorliwego pasterza, bez reszty oddanego sprawie Bożej, który nie liczył się z żadnym trudem i ...

1400

opis Niedostępny

Wykład Nauki Apostolskiej

Seria: Źródła myśli teologicznej
św. Ireneusz z Lyonu
Produkt
Św. Ireneusz z Lyonu, żyjący w drugiej połowie II wieku, jest uważany za najwybitniejszego teologa Starożytności. Wykład jest jakby pierwszym znanym katechizmem dla dorosłych, ujmującym główne zasady ...

1400

opis Niedostępny