sobota, 20 kwiecień 2019 › Przejdź do portalu Sanctus.pl

KSIĘGARNIA KATOLICKA  SANCTUS +KSIĄŻKI +DEWOCJONALIA +MULTIMEDIA

św. Tomasz z Akwinu

Filozofia bytu w tekstach Tomasza z Akwinu

Artur Andrzejuk
Produkt
Książka stanowi źródłową analizę podstawowych tematów metafizyki św. Tomasza: istnienia, istoty, natury, transcendentaliów, istnienia i istoty Boga, struktury człowieka. Wiodącym tematem książki ...

3490

opis

Tomasz z Akwinu jako filozof

Artur Andrzejuk
Produkt
To nieprawda, że filozofia i metafizyka jest dla wybranych, że jest niedostępna dla nas, laików pracujących w pocie czoła na chleb codzienny. Każdy z nas może się nauczyć myślenia filozoficznego, bo filozofia ...

2990

opis

Odnowa w łasce

Teologia charyzmatów św. Tomasza z Akwinu. Jak dotknąć Boga i otrzymać charyzmaty
Tomasz Gałuszka OP
Produkt
Czy Charyzmaty, wylanie Ducha Świętego, dar języków, proroctwa i uzdrowienia miały miejsce tylko w czasach Apostołów?   Zjawiska te są obecne w wielu wspólnotach ...

2490

opis

Świat uczuć u świętego Tomasza z Akwinu

Justyna Fiołek
Produkt
Czy rozważanie natury uczuć i ich celowości w życiu ludzkim ma jakiekolwiek znaczenie w naszym codziennym dążeniu do szczęścia? Czy można pisać o psychice ludzkiej w sposób prosty i zrozumiały?   Lektura ...

2500

opis

Autorytet doktrynalny św. Tomasza z Akwinu

o. Ramirez Santiago
Produkt
Pionierska praca ojca Santiago Ramireza OP ze słynnej szkoły Salamanki. Lektura obowiązkowa dla wszystkich osób zainteresowanych chrześcijańską myślą filozoficzną.   Książka ...

4500

opis

Pełnia modlitwy

o. Jacek Woroniecki OP
Produkt
Z czego wynika obowiązek modlitwy? Kiedy modlitwa jest dobra a kiedy wynaturzona? Jak pogodzić modlitwę z życiem aktywnym? Na te i inne ważne pytania odpowiada jeden z najwybitniejszych polskich teologów, ...

3000

opis

Wiarygodność i tożsamość. Teologia wiary św. Tomasza z Akwinu i współczesność

ks. Piotr Roszak
Produkt
Prezentowana książka ks. Roszaka należy do rzadkich na polskim rynku książki teologicznej monografii. Jest ona nie tylko wiernym, ciekawym i twórczym przedstawieniem zagadnienia wiarygodności chrześcijaństwa ...

3900

opis

U źródeł chrześcijańskiej myśli

Św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, mistrz Eckhart
ks. dr Franciszek Sawicki
Produkt
O stosunku pomiędzy filozofią a wiarą, co leży u podstaw światopoglądu katolickiego i jaki wkład w kształt tego światpoglądu mieli tacy wielcy myśliciele jak św. Augustyn, św. Tomasz i Eckhart....

2500

opis

Dysputy problemowe "O zmysłowości", "O uczuciach"

św. Tomasz z Akwinu
Produkt
SPIS TREŚCI Wprowadzenie (Andrzej Maryniarczyk SDB) TEKST ORYGINALNY I PRZEKŁAD S. Thomae Aquinatis - Quaestiones disputatae De sensualitate...

3150

opis Niedostępny

Dysputy problemowe "O synderezie", "O sumieniu"

św. Tomasz z Akwinu
Produkt
SPIS TREŚCI Wprowadzenie (Andrzej Maryniarczyk SDB) TEKST ORYGINALNY I PRZEKŁAD S. Thomae Aquinatis - Quaestiones disputatae De synderesi ...

2835

opis Niedostępny

Dysputy problemowe "O prawdzie"

św. Tomasz z Akwinu
Produkt
SPIS TREŚCI Słowo wstępne - (M. A. Krąpiec)  Wprowadzenie - (A. Maryniarczyk)  TEKST ORYGINALNY ...

2300

opis Niedostępny

Dysputy problemowe "O ideach", "O wiedzy Boga"

św. Tomasz z Akwinu
Produkt
SPIS TREŚCI Wprowadzenie (Andrzej Maryniarczyk SDB)  TEKST ORYGINALNY I PRZEKŁAD S. Thomae Aquinatis - Quaestiones ...

2310

opis Niedostępny

Dysputy problemowe "O dobru"

św. Tomasz z Akwinu
Produkt
Kolejny tom oryginalnych tekstów św. Tomasza z Akwinu w tłumaczeniu A. Białka. Wiernie oddaje ducha i myśl Akwinaty. Tematyka pozycji zorientowana jest wokół problematyki dobra (De bono), jego pożądania ...

3045

opis Niedostępny

Tomasza z Akwinu Lectura Super Matheum cap. I-II

Studium historyczno-krytyczne i edycja tekstu
Tomasz Gałuszka OP
Produkt
Lectura super Matheum jest jednym z tych dzieł Tomasza z Akwinu, które być może na zawsze miało pozostać nieznane szerszemu gronu odbiorców. Zachowane jedynie w notatkach (reportationes) dwóch ...

4900

opis

Prawda wiary chrześcijańskiej. Summa contra gentiles t. III - opr. miękka

Seria: Alfa i Omega
św. Tomasz z Akwinu
Produkt
"Summa contra gentiles" św. Tomasza z Akwinu to swego rodzaju dyskusja z innymi religiami, a także z niewierzącymi, napisana w XIII wieku. W zamyśle autora miała wykazać słuszność wiary chrześcijańskiej. ...

6825

opis