poniedziałek, 17 grudzień 2018 › Przejdź do portalu Sanctus.pl

KSIĘGARNIA KATOLICKA  SANCTUS +KSIĄŻKI +DEWOCJONALIA +MULTIMEDIA

św. Tomasz z Akwinu

Odnowa w łasce

Teologia charyzmatów św. Tomasza z Akwinu. Jak dotknąć Boga i otrzymać charyzmaty
Tomasz Gałuszka OP
Produkt
Czy Charyzmaty, wylanie Ducha Świętego, dar języków, proroctwa i uzdrowienia miały miejsce tylko w czasach Apostołów?   Zjawiska te są obecne w wielu wspólnotach ...

2490

opis

Świat uczuć u świętego Tomasza z Akwinu

Justyna Fiołek
Produkt
Czy rozważanie natury uczuć i ich celowości w życiu ludzkim ma jakiekolwiek znaczenie w naszym codziennym dążeniu do szczęścia? Czy można pisać o psychice ludzkiej w sposób prosty i zrozumiały?   Lektura ...

2500

opis

Autorytet doktrynalny św. Tomasza z Akwinu

o. Ramirez Santiago
Produkt
Pionierska praca ojca Santiago Ramireza OP ze słynnej szkoły Salamanki. Lektura obowiązkowa dla wszystkich osób zainteresowanych chrześcijańską myślą filozoficzną.   Książka ...

4500

opis

Pełnia modlitwy

o. Jacek Woroniecki OP
Produkt
Z czego wynika obowiązek modlitwy? Kiedy modlitwa jest dobra a kiedy wynaturzona? Jak pogodzić modlitwę z życiem aktywnym? Na te i inne ważne pytania odpowiada jeden z najwybitniejszych polskich teologów, ...

3000

opis

Ewangelia Ojców Kościoła

św. Tomasz z Akwinu
Produkt
Dzieło św. Tomasza, powstałe w latach sześćdziesiątych XIII wieku, nazwane przez potomnych Złotym łańcuchem (Catena aurea), jest zbiorem komentarzy łacińskich i greckich teologów ...

3350

opis Niedostępny

Wiarygodność i tożsamość. Teologia wiary św. Tomasza z Akwinu i współczesność

ks. Piotr Roszak
Produkt
Prezentowana książka ks. Roszaka należy do rzadkich na polskim rynku książki teologicznej monografii. Jest ona nie tylko wiernym, ciekawym i twórczym przedstawieniem zagadnienia wiarygodności chrześcijaństwa ...

3900

opis

U źródeł chrześcijańskiej myśli

Św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, mistrz Eckhart
ks. dr Franciszek Sawicki
Produkt
O stosunku pomiędzy filozofią a wiarą, co leży u podstaw światopoglądu katolickiego i jaki wkład w kształt tego światpoglądu mieli tacy wielcy myśliciele jak św. Augustyn, św. Tomasz i Eckhart....

2500

opis

Dysputy problemowe "O zmysłowości", "O uczuciach"

św. Tomasz z Akwinu
Produkt
SPIS TREŚCI Wprowadzenie (Andrzej Maryniarczyk SDB) TEKST ORYGINALNY I PRZEKŁAD S. Thomae Aquinatis - Quaestiones disputatae De sensualitate...

3150

opis Niedostępny

Dysputy problemowe "O synderezie", "O sumieniu"

św. Tomasz z Akwinu
Produkt
SPIS TREŚCI Wprowadzenie (Andrzej Maryniarczyk SDB) TEKST ORYGINALNY I PRZEKŁAD S. Thomae Aquinatis - Quaestiones disputatae De synderesi ...

2835

opis Niedostępny

Dysputy problemowe "O prawdzie"

św. Tomasz z Akwinu
Produkt
SPIS TREŚCI Słowo wstępne - (M. A. Krąpiec)  Wprowadzenie - (A. Maryniarczyk)  TEKST ORYGINALNY ...

2300

opis Niedostępny

Dysputy problemowe "O ideach", "O wiedzy Boga"

św. Tomasz z Akwinu
Produkt
SPIS TREŚCI Wprowadzenie (Andrzej Maryniarczyk SDB)  TEKST ORYGINALNY I PRZEKŁAD S. Thomae Aquinatis - Quaestiones ...

2310

opis Niedostępny

Dysputy problemowe "O dobru"

św. Tomasz z Akwinu
Produkt
Kolejny tom oryginalnych tekstów św. Tomasza z Akwinu w tłumaczeniu A. Białka. Wiernie oddaje ducha i myśl Akwinaty. Tematyka pozycji zorientowana jest wokół problematyki dobra (De bono), jego pożądania ...

3045

opis Niedostępny

Tomasza z Akwinu Lectura Super Matheum cap. I-II

Studium historyczno-krytyczne i edycja tekstu
Tomasz Gałuszka OP
Produkt
Lectura super Matheum jest jednym z tych dzieł Tomasza z Akwinu, które być może na zawsze miało pozostać nieznane szerszemu gronu odbiorców. Zachowane jedynie w notatkach (reportationes) dwóch ...

4900

opis

Katolickość tomizmu

o. Jacek Woroniecki OP
Produkt
Książka jest rozwinięciem artykułu, który o. Woroniecki ogłosił we francuskojęzycznym Revue Thomiste w 1921 roku. Zadaniem tego głębokiego szkicu jest wyjaśnienie genezy i racji związku jaki łączy objawioną ...

2200

opis Niedostępny

Prawda wiary chrześcijańskiej. Summa contra gentiles t. III - opr. miękka

Seria: Alfa i Omega
św. Tomasz z Akwinu
Produkt
"Summa contra gentiles" św. Tomasza z Akwinu to swego rodzaju dyskusja z innymi religiami, a także z niewierzącymi, napisana w XIII wieku. W zamyśle autora miała wykazać słuszność wiary chrześcijańskiej. ...

6825

opis