poniedziałek, 20 sierpień 2018 › Przejdź do portalu Sanctus.pl

KSIĘGARNIA KATOLICKA  SANCTUS +KSIĄŻKI +DEWOCJONALIA +MULTIMEDIA

św. Tomasz z Akwinu

Pełnia modlitwy

o. Jacek Woroniecki OP
Produkt
Z czego wynika obowiązek modlitwy? Kiedy modlitwa jest dobra a kiedy wynaturzona? Jak pogodzić modlitwę z życiem aktywnym? Na te i inne ważne pytania odpowiada jeden z najwybitniejszych polskich teologów, ...

3000

opis

Ewangelia Ojców Kościoła

św. Tomasz z Akwinu
Produkt
Dzieło św. Tomasza, powstałe w latach sześćdziesiątych XIII wieku, nazwane przez potomnych Złotym łańcuchem (Catena aurea), jest zbiorem komentarzy łacińskich i greckich teologów ...

3350

opis Niedostępny

Katechizm Katolicki według Summy teologicznej św. Tomasza z Akwinu

o. Tomasz Pegues OP
Produkt
 Przedmowa: ks. prof. Andrzej Maryniarczyk SDB Teologowie i katecheci, kaznodzieje i inni nauczający, w przeważającej większości zapomnieli o Mistrzu Tomaszu z Akwinu. ...

6900

opis Niedostępny

Wiarygodność i tożsamość. Teologia wiary św. Tomasza z Akwinu i współczesność

ks. Piotr Roszak
Produkt
Prezentowana książka ks. Roszaka należy do rzadkich na polskim rynku książki teologicznej monografii. Jest ona nie tylko wiernym, ciekawym i twórczym przedstawieniem zagadnienia wiarygodności chrześcijaństwa ...

3900

opis

U źródeł chrześcijańskiej myśli

Św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, mistrz Eckhart
ks. dr Franciszek Sawicki
Produkt
O stosunku pomiędzy filozofią a wiarą, co leży u podstaw światopoglądu katolickiego i jaki wkład w kształt tego światpoglądu mieli tacy wielcy myśliciele jak św. Augustyn, św. Tomasz i Eckhart....

2500

opis

Dysputy problemowe "O zmysłowości", "O uczuciach"

św. Tomasz z Akwinu
Produkt
SPIS TREŚCI Wprowadzenie (Andrzej Maryniarczyk SDB) TEKST ORYGINALNY I PRZEKŁAD S. Thomae Aquinatis - Quaestiones disputatae De sensualitate...

3150

opis Niedostępny

Dysputy problemowe "O synderezie", "O sumieniu"

św. Tomasz z Akwinu
Produkt
SPIS TREŚCI Wprowadzenie (Andrzej Maryniarczyk SDB) TEKST ORYGINALNY I PRZEKŁAD S. Thomae Aquinatis - Quaestiones disputatae De synderesi ...

2835

opis Niedostępny

Dysputy problemowe "O prawdzie"

św. Tomasz z Akwinu
Produkt
SPIS TREŚCI Słowo wstępne - (M. A. Krąpiec)  Wprowadzenie - (A. Maryniarczyk)  TEKST ORYGINALNY ...

2300

opis Niedostępny

Dysputy problemowe "O ideach", "O wiedzy Boga"

św. Tomasz z Akwinu
Produkt
SPIS TREŚCI Wprowadzenie (Andrzej Maryniarczyk SDB)  TEKST ORYGINALNY I PRZEKŁAD S. Thomae Aquinatis - Quaestiones ...

2310

opis

Dysputy problemowe "O dobru"

św. Tomasz z Akwinu
Produkt
Kolejny tom oryginalnych tekstów św. Tomasza z Akwinu w tłumaczeniu A. Białka. Wiernie oddaje ducha i myśl Akwinaty. Tematyka pozycji zorientowana jest wokół problematyki dobra (De bono), jego pożądania ...

3045

opis Niedostępny

Tomasza z Akwinu Lectura Super Matheum cap. I-II

Studium historyczno-krytyczne i edycja tekstu
Tomasz Gałuszka OP
Produkt
Lectura super Matheum jest jednym z tych dzieł Tomasza z Akwinu, które być może na zawsze miało pozostać nieznane szerszemu gronu odbiorców. Zachowane jedynie w notatkach (reportationes) dwóch ...

4900

opis

Katolickość tomizmu

o. Jacek Woroniecki OP
Produkt
Książka jest rozwinięciem artykułu, który o. Woroniecki ogłosił we francuskojęzycznym Revue Thomiste w 1921 roku. Zadaniem tego głębokiego szkicu jest wyjaśnienie genezy i racji związku jaki łączy objawioną ...

2200

opis Niedostępny

Prawda wiary chrześcijańskiej. Summa contra gentiles t. III - opr. miękka

Seria: Alfa i Omega
św. Tomasz z Akwinu
Produkt
"Summa contra gentiles" św. Tomasza z Akwinu to swego rodzaju dyskusja z innymi religiami, a także z niewierzącymi, napisana w XIII wieku. W zamyśle autora miała wykazać słuszność wiary chrześcijańskiej. ...

6825

opis

Prawda wiary chrześcijańskiej. Summa contra gentiles t. II - opr. miękka

Seria: Alfa i Omega
św. Tomasz z Akwinu
Produkt
„Wiara zaczyna się tam, gdzie kończy się rozum” — taka jest powszechna, choć zupełnie nieuzasadniona, opinia. Święty Tomasz, największy w dziejach chrześcijaństwa teolog, bronił przekonania, że ...

6825

opis

Wtajemniczenie w filozofię świętego Tomasza z Akwinu

o. Emil Peillaube OP
Produkt
Dzieło autorów francuskich ma za zadanie pomóc każdemu, kto chce przewyciężyć pierwsze kroki i trudności na drodze poznania myśli tomistycznej. Jest doskonałym kluczem do poznania tej filozofii. Dzięki ...

4800

opis