piątek, 24 maj 2019 › Przejdź do portalu Sanctus.pl

KSIĘGARNIA KATOLICKA  SANCTUS +KSIĄŻKI +DEWOCJONALIA +MULTIMEDIA

do Ducha Świętego

Duchu Święty, proszę Cię!

Małgorzata Kilian, Bożena Sobota
Produkt
"Duchu Święty, proszę Cię!" to zbiór modlitw do Ducha Świętego (modlitwy, nowenny, koronki, litanie). Teksty modlitw pochodzą głownie z "Ojcze nasz. Modlitewnik wspólnoty chrześcijańskiej, ...

380

opis

Drogi światła

bp Grzegorz Ryś
Produkt
Droga światła to nabożeństwo, które odwołuje się do wydarzeń opisanych w Nowym Testamencie. Rozpoczyna się od zmartwychwstania Chrystusa, a kończy na zesłaniu Ducha Świętego. Najczęściej, ...

2990

opis

Przyzywać z Maryją Ducha Świętego.Modlitwa Mariam-Małej Arabki

Maria Edmee Schall
Produkt
Błogosławiona Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (1846-1878) dopiero od niedawna zaczęła ...

1990

opis

Głodni Boga. Praktyczna pomoc w charyzmatycznej modlitwie osobistej.

Ralph Martin
Produkt
Jeśli chcesz   doświadczyć spotkania z żywym Bogiem,  otworzyć ...

2490

opis

PŁOMIENIU OGNIA, ZSTĄP!

Modlitwy do Duchu Świętego
Bożena Hanusiak
Produkt
Płomieniu Ognia, zstąp! to wyjątkowy modlitewnik poświęcony Duchowi Świętemu. Zawarte w nim modlitwy zanurzone są w wielkiej tajemnicy Jego jedności z Bogiem Ojcem i Synem Bożym. Odwołują się też do niezawodnego ...

990

opis

Módlmy się do Ducha Świętego

Cecylia Lewandowska
Produkt
Nawiązując do Pisma Świętego i tradycji Kościołów Wschodu i Zachodu, autor prowadzi czytelnika do głębszego poznania Osoby Ducha Świętego i otwarcia się na Jego pomoc w wierze, pokój i radość (por. ...

990

opis Niedostępny

Modlitwy do Ducha Świętego

Produkt
Potrzebujemy Ducha Świętego. On nas odnawia i prowadzi do świętości, ale przede wszystkim pokazuje nam, Kim jest Jezus. Wzywanie Go i codzienne poddawanie się Jego prowadzeniu to najlepsza metoda na udane, sensowne ...

695

opis

Przyjdź Duchu Święty. Nowenna do Ducha Świętego

Produkt
"Poznanie wiary możliwe jest tylko w Duchu Świętym. Aby pozostawać w jedności z Chrystusem, trzeba najpierw zostać poruszonym przez Ducha Świętego. To On wychodzi naprzeciw nas i wzbudza w nas wiarę". ...

350

opis

Duchu Święty uświęć mnie! - modlitewnik

Produkt
Duchu Święty, Duchu Ożywicielu i Uświęcicielu! Ty zstępujesz do wybranych serc dzieci Ojca w niebie i przyjaciół Jezusa Chrystusa z stwórczą ...

500

opis

Nowenna do Ducha Świętego o rozeznanie woli Bożej przed podjęciem ważnej decyzji

Gabriela Pindur
Produkt
Każdy człowiek staje w życiu przed koniecznością podejmowania decyzji, zarówno tych kluczowych dla kształtu całego życia, które dotyczą powołania, wyboru drogi życiowej, szkoły, studiów, ...

420

opis Niedostępny

Nowenna do Ducha Świętego

ks. Tarsycjusz Sinka CM
Produkt
Chrystus zesłal Ducha Świętego na Apostołów i na swój Kościół, aby Jego dzieło zbawcze kontynuowane było na ziemi aż do skończenia świata. W mowie pożegnalnej w Wieczerniku Zbawiciel zapowiedzial ...

200

opis Niedostępny

Przyjdź Duchu Pocieszycielu. Nowenny i modlitwy do Ducha Świętego

Bożena Hanusiak
Produkt
Modlitewnik służyć ma pomocą w spotkaniu z Duchem Pocieszycielem, aby każdego dnia otwierać się na Jego dary, wypraszać łaski dla siebie, całego Kościoła i świata. Znajdziemy w nim między innymi: ...

1750

opis Niedostępny

Módlmy się... do Ducha Świętego

Produkt
Duch Święty towarzyszy nam nieustannie. To On jest naszym Obroncą przed złym, Pocieszycielem w smutkach, mocą w nieszczęściach, nadzieją w cierpieniach. On daje nam radość w codziennym, mozolnym podążaniu za ...

290

opis

Modlitwy do Ducha Świętego

o. Stanisław Maria Kałdon OP
Produkt
Polecamy mały modlitewnik zawierający nowenny, nabożeństwo, litanie i modlitwy codzienne do Ducha Świętego. W skład książeczki wchodzą także modlitwy świętych i błogosławionych do Ducha Świętego, a wśród ...

750

opis

Otrzymacie Jego moc - Modlitewnik do Ducha Świętego

Produkt
Modlitewnik do Ducha Świętego zawiera: codzienne ofiarowanie się Duchowi Świętemu ...

945

opis Niedostępny