Kategorie add

Szybki kontakt

Szybki kontakt


Nowe produkty

Nowe produkty

Grzegorz Braun

Podkategorie

Urodzony w 1967 roku w Toruniu, z wykształcenia polonista – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Na swojej Alma Mater prowadził również zajęcia z dziennikarstwa. Znany jako publicysta wielu czasopism, reżyser i polityk; sam określa siebie mianem „gawędziarza”. Główne wartości Grzegorza Brauna przyświecające mu na wszystkich polach działalności to: przywiązanie do cywilizacji łacińskiej, tradycyjny katolicyzm, monarchizm i wolność gospodarcza.

Grzegorz Braun – reżyser

W swoich filmach Grzegorz Braun porusza szeroką tematykę. Są to m.in. zagadnienia polityczne okresu transformacji („Plusy dodatnie, plusy ujemne” - 2006); biografie osób, których działalność wywarła wpływ na naszą współczesność („Towarzysz generał” - 2010), zagadnienia społeczne i moralne jak aborcja („Nie o Marry Wagner” - 2013) czy eugenika („Eugenika  - w imię postępu” - 2010); mniej znane wydarzenia historyczne („Marsz wyzwolicieli” - 2009); zagadnienia związane z historią przemian religijnych („Luter i rewolucja protestancka” - 2017). Każdy z filmów Grzegorza Brauna pomimo cenzury oficjalnych mediów uzyskał duży rozgłos zarówno dzięki kunsztowi reżyserskiemu, jak i doborowi tematów przedstawionych z unikalnej perspektywy.

Grzegorz Braun – polityk

Od 1987 współorganizował akcje Pomarańczowej Alternatywy. W związku ze swoją działalnością opozycyjną był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa. W 2015 roku ogłosił decyzję o kandydowaniu na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ówczesnych wyborach. Na wybory parlamentarne w tym samym roku powołał KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”, który wystartował w części okręgów do Sejmu i wystawił jednego kandydata do Senatu.

7 stycznia 2019 przystąpił wraz z Pobudką do powołanej na wybory do Parlamentu Europejskiego w tym samym roku koalicji, która przyjęła potem nazwę Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy.

W czerwcu 2019 zapowiedział powołanie własnej partii Konfederacja Korony Polskiej, która stała się członem federacyjnej partii Konfederacja Wolność i Niepodległość. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku otwierał listę Konfederacji WiN w okręgu rzeszowskim, zostając posłem na Sejm RP IX kadencji.

Grzegorz Braun – publicysta

Twórczość pisarska Grzegorza Brauna obejmuje zarówno publicystykę polityczną i historyczną dla wielu czasopism jak i pozycje książkowe. Nietuzinkowe podejście do historii, popularyzacja mało znanych faktów i dogłębne analizy polityczne gwarantują wyjątkowość lektur autorstwa Grzegorza Brauna.