sobota, 20 kwiecień 2019 › Przejdź do portalu Sanctus.pl

KSIĘGARNIA KATOLICKA  SANCTUS +KSIĄŻKI +DEWOCJONALIA +MULTIMEDIA

Maria Valtorta

Poemat Boga-Człowieka t. I i II

Wszystkie części w dwóch woluminach

Cena: 4900


Prezentowane wydanie "Poemat Boga-Człowieka t. I i II" jest streszczeniem tomów I-XI. Książka ta  jest dziełem bardzo sugestywnym oraz treści w niej zawarte są jedyne w swoim rodzaju.

"Poemat Boga-Człowieka" to zapis wizji włoskiej mistyczki Marii Valtorty (1897-1961) odnoszących się do życia i działalności Jezusa Chrystusa.

Oryginalne włoskie wydanie podzielono na siedem Ksiąg, z których każda odpowiada jednemu okresowi z życia Jezusa Chrystusa. Wszystkie wydarzenia opisane są językiem barwnym, plastycznym, dającym poczucie rzeczywistego uczestnictwa w przedstawionych wydarzeniach. Część wizji została przekazana Marii Valtorcie przez Jezusa Chrystusa w postaci wewnętrznych dyktand, które zapisywała w chwili ich słyszenia.

Wiele jest pozytywnych opinii o dziele kobiety, która z powodu paraliżu spędziła całe swe życie przykuta do łóżka, a stworzyła na 5000 tysiącach stron dzieło monumentalne, zawierające syntezę osobowości i nauczania Syna Bożego. W wyrażanych o tej książce opiniach zwraca się uwagę na jej całkowitą zgodność z duchem Ewangelii oraz na fakt, że nawet współczesne odkrycia archeologiczne potwierdzają opisy miejsc, szczegóły budowli, odległości, określone przez M. Valtortę w "Poemacie...". Nie trzeba dodawać, że osoba pozbawiona możliwości swobodnego poruszania się została też pozbawiona okazji do studiowania Pisma Świętego, historii, archeologii, geografii i innych dziedzin nauki.

Tymczasem jej pisma dają nieustanne świadectwo doskonałej wiedzy o życiu i obyczajach w Palestynie i Rzymie za życia Chrystusa. Między innymi papież Pius XII, po przeczytaniu "Poematu Boga-Człowieka" powiedział: "Opublikujcie tę pracę w formie, w jakiej została napisana. Nie ma potrzeby, aby wydawać opinię o jej pochodzeniu. Kto przeczyta, ten zrozumie."

Znany włoski teolog, o. Gabriel M. Roschini, ekspert Soboru Watykańskiego w dziedzinie mariologii pisał:

"Żadne inne pismo maryjne ani nawet suma tego wszystkiego, co przeczytałem i przestudiowałem, nie była w stanie dać mi tak jasnego, tak żywego i także całościowego, tak świetlistego i fascynującego, a jednocześnie prostego i najwyższego pojęcia o Maryi, arcydziele Boga, jakie dały mi dzieła Valtorty. "

Ponieważ  dotychczas nie zostało uznane przez Kościół nadprzyrodzone pochodzenie wizji Marii Valtorty, należy te opowiadania traktować jako literacką opowieść o życiu Pana Jezusa i Świętej Rodziny.


Fragment książki: Poemat Boga-Człowieka

Zobacz inne książki autora:
Maria Valtorta

format: 142x205mm
oprawa: miękka

Maria Valtorta

Recenzje:

Spis treści:

Wstęp
Maria Valtorta z Viareggio (Włochy)


TOM PIERWSZY
Część I - Przygotowanie

Maryja może być nazwana drugą - zrodzoną przez Ojca
Ślub złożony przez Joachima i Annę
Bóg wysłuchał modlitwy zacnych małżonków
Będąc bez zmazy, myślała zawsze o Bogu
Narodziny Najświętszej Maryi Panny
Dusza Maryi była piękna i niepokalana
Za trzy lata będziesz lilią Pana
Mała Maryjka w domu
Ofiarowanie Maryi w świątyni
Maryja wobec Boga
Oblubieniec Maryi
Józef obeany na oblubieńca Dziewicy
Zaślubiny z Józefem
W Nazarcie
Zwiastowanie
Wiadomość o Elżbiecie
Wymaganie ufnosci
Podróż do Jerozolimy
Przybycie do Zachariasza
Rozmowy z Elżbietą
Narodziny Chrzciciela
Ofiarowanie Jana w świątyni
Wyjaśnienie tajemnicy
Nakaz spisu ludności

Część II - Życie ukryte

Podróż do Betlejem
Narodziny Jezusa Chrystusa
Pokłon pasterzy
Przybycie Zachariasza
Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Nauka stąd płynąca
Pokłon Trzech Króli
O wierze trzech Magów
Ucieczka do Egiptu
Cierpienie było wiernym towarzyszem Rodziny Świętej
Święta Rodzina w Egipcie
Nauka Rodziny Świętej
Nazaret - pierwsza nauka pracy
Chciałem dostosować się do mego wieku
Maryja nauczycielką
Szykowanie szaty dla Jezusa
Podróż do Jeruzalem
Egzamin Jezusa w świątyni
Dysputa z uczonymi
Boleść Maryi przy utracie Jezusa
Śmierć Świętego Józefa
Cierpienia Maryi
Zakończenie zycia ukrytego

TOM DRUGI
Część I - Pierwszy rok życia publicznego

Pożegnanie Matki
Maryja płakała, bo była współodkupicielką
Chrzest Jezusa w Jordanie
Jezus kuszony przez diabła na pustyni
Pierwsi apostołowie
Piotr poznaje Jezusa
Filip i Natanael
Wesele w Kanie
Jezus wypędza ze świątyni kupców
Iskariota. Tomasz i Szymon Zelota
Powołanie Judy i Szymona
W Nazarecie z sześcioma uczniami
Uzdrowienie ślepego w Kafarnaum
Uzdrowienie opętanego
Iskariota zostaje uczniem Jezusa
Jezus rozmawia z uczniami
Jezus udaje się do Betlejem
Jezus w Betlejem
Jezus u pasterzy: Eliasza, Lewi i Józefa
Jezus u Łazarza w Betanii
Rozmowa z żołnierzem rzymskim

Część II - Pierwszy rok życia publicznego

Spotkanie z pasterzami
Jezus u pasterza Jonasza
Powrót do Nazaretu
W Nazarecie
Nauki Jezusa
Jezus w Synagodze w Kafarnaum
Nauka przy kasie Mateusza
Powołanie Mateusza
Jezus na Jeziorze Tyberiadzkim - Magdalena -
Jezus odwiedza Nazaret
Maryja wypowiada się o uczniach
Uzdrowienie Joanny Kuza
Jezus odwiedza pasterzy na Libanie
Maryja pisze do Jezusa
Jezus odwiedza Nazaret
Jezus źle przyjęty w Nazarecie
Jezus w domu Kuzy
Jezus odbiera Jonasza
Jezus u Łazarza i Józefa z Arymatei
Żołnież Aleksander
Rozmowa z Nikodemem
Jezus udaje się do pięknych wód
"Ja jestem Panem, Bogiem Twoim"
"Nie będziesz miał innych bogów przde Mną"
"Nie będziesz wzywał na próżno..."
"Nie cudzołóż"
"Nie zabijaj"
Jezus przemawia do Rzymian
"Nie mów fałszywego świadectwa"
Jezus udaje się do Betanii
Święta w domu Łazarza
Powrót na wieś
W domu Kleofasa

TOM TRZECI
Część I - Drugi rok życia publicznego

W drodze do Arymatei
Samarytanka
Niewiasty uczennicami
Jezus w Cezarei
Annalia
Przepisy dla uczennic
Spotkanie z Gamalielem
Wybór 12 apostołów
Rzymianki
Wy jesteście solą ziemi
Błogosławieństwa ewangeliczne
Drugie kazanie na Górze
Trzecie kazanie na Górze
Czwarte kazanie na Górze
Piąte kazanie na Górze
Koniec nauk na Górze
Drugie spotkanie Magdaleny
W domu ubogich
Historia Marcjana (Jaba)
Sobota w Getsemani
Spotkanie z Matką
Egzamin Marcjana
Ojcze nasz
Rzymianie w Betanii
Odwiedziny w Betlejem
Eliza z Betsur
W domu Iskarioty
Jezus Panem szabatu
Askalona
W Magdalgad

TOM CZWARTY
Część II - Drugi rok życia publicznego

Uzdrowienie przy sadzawce
Marcjan powierzony Porfirei
Wskrzeszenie córki Jaira
Uzdrowienie w Kafarnaum
Przypowieść o zbłąkanej owieczce
Magdalena w domu faryzeusza
Wiele jest przebaczone temu, kto wiele ukochał
Przyjęcie Magdaleny do grona uczniów
Przypowieść o rybakach
Zgubiona drachma
Spotkanie w Tyberiadzie
W Synagodze Nazaretu
O powołaniu
O wierze
W Cezarei
Na górze Karmel
Najlepszą modlitwą na dobre czyny
Judasz w Nazarecie
Pouczenie apostołów
Posłańcy Chrzciciela
U wdowy w Korozain
Śmierć Chrzciciela
Pierwsze rozmnożenie chleba
Jezus chodzi po wodzie
Nauki Mistrza
W ogrodzie w Magdalii
Posłanie 72 uczniów
Sprawozdanie uczniów
Święto Namiotów
Bosra
Marysia i Maciek
Nauka Jezusa
Głos Maryi

TOM PIĄTY
CzęśćI - Trzeci rok życia publicznego

Wyjaśnienie
Wyjazd z Nazaretu
Pożegnanie
Rozstanie
Modlitwa Jezusa
Zptolemaidy do Tyru
Odjazd z Tyru
Burza na morzu
Z Selencji do Antiochii
Antygonia
Powrót ośmiu
Aleksandria
W kierunku Aczybu
Dobra Matka
Izmael ben Pabi
U grobu Hillela
W Cezarei
Pierwsza przepowiednia męki
Z Kafarnaum do Nazaretu
Przemienienie
Najwięksi w Królestwie Niebieskim
Duchowe rozmnożenie słowa
O rozwodzie
Pella i Jabes
Uzdrowienie trędowatej
Nauki Jezusa
Ilu jest wybranych
Jezus w świątyni
W Betanii
Listy z Antiochii
Uczta u Joanny
Dzień następny
W świątyni
Wieczerza

TOM SZÓSTY
Część II - Trzeci rok życia publicznego

W Gilgal
Do Engaddi
Uzdrowienie trędowatego Elizeusza
U matki Judasza
U Joanny
Pozegnanie w Beter
U Nikodema
U Józefa z Arymatei
W Jeruzalem na święta
Jezus w gościnie u faryzeusza
W Betanii
Żebrak na drodze
Nawrócenie Zacheusza
W Cezarei
Aurea Galla
W Nazarecie
Maryja w Tyberiadzie
Judasz W Nazarecie
Jezus w Niponie
W Gabala
Lisy z Antiochii

TOM SIÓDMY
Część III - Trzeci rok życia publicznego

W domu Kuzy
Nowa podróż
Radością Moją ratować dusze
Każdy upadek ma swój wstęp w czasie
Uzdrowienie ślepego dziecka z Sydonu
Spotkanie z Matką
Rozmowa z Józefem
Jezus w Efraimie
Odwiedziny w Betanii
Święta Namiotów
"Wicie, skąd Ja przychodzę" (J 73, 28)
Ostatni dzień świąt
Grzesznica
Nauki Mistrza
"Ja jestem światłością świata"
W Beteron
Jestem dobrym pasterzem
U Łazarza
Waleria
Zdrajca
Zakończenie

TOM ÓSMY
Część I - Męka pańska

Wprowadzenie
1. "Syn Boży i Niepokalanej ukazał się jak robak"
2. "Wystarczy mówić prawdę, by być znienawidzonym"
3. Cierpiałem, widząc, jak cierpi moja Matka
4. Byłem i jestem synem Boga, ale również Synem Człowieczym
5. Nie zastanawiacie się nigdy nad tym, ileście mnie kosztowali
20. Rozważania o Ostatniej Wieczerzy
25. Gdyby Judasz rzucił się do stóp Matki wołając: litości! Miłosierna przygarnęłaby go jak rannego
26. Maryja miała naprawić grzech Ewy

TOM DZIEWIĄTY
Część II - Męka pańska

Opis wieczernika i pożegnania z Matką
Ostatnia Wieczerza
Konanie i uwięzienie w Getsemani
Sądy nad Zbawicielem u Annasza
U Kaifasza
U Piłata
U Heroda
Znowu u Piłata
Wyrok śmierci
Judasz Iskariota - zdrajca
Jan prowadzi Matkę
Droga na Kalwarię
Ukrzyżowanie
Grobowiec Józefa
Powrót do Wieczernika
Wielka sobota
Noc wielkiej soboty

TOM DZIESIĄTY
Część I - Uwielbienie

Ranek zmartwychwstania
Świt wielkanocy. Modlitwa Maryi
Zmartwychwstanie
Jezus ukazuje się Matce
Niewiasty przy grobie
Dalszy ciag o zmartwychstaniu
Ukazanie się Łazarzowi
Ukazanie się Joannie
Jezus ukazuje się Józefowi i Nikodemowi
Ukazanie się pasterzom
Ukazanie się uczniom w Emaus
Ukazanie się przyjaciołom
Ukazuje się apostołom
Powrót Tomasza
Ukazuje się Tomaszowi
Jezus w Getsemani
Na Golgocie
Zmartwychwstały nawiedza wiernych
Na Toborze
Dalsze nauki

TOM JEDENASTY
Część II - Uwielbienie

Wniebowstąpienie Pana
Wybór Macieja
Zesłanie Ducha Świętego
Pierwsze nabożeństwa
Maryja zamieszkuje w Getsemanii
Miejsca Męki Pańskiej
Całun
Męczeństwo Stefana
Nawrócenie Gamaliela
Rozmowa Piotra z Janem
Uśnięcie Maryi
Wniebowzięcie
Zakończnie

Opinie Klientów:

dominik napisał(a):

[2019-01-26]

Gdybym nie przeczytał tego Dzieła to byłbym pewnie dzisiaj ateistą. Przeczytałem dlatego nie odeszłem od Kościoła. Od czasu jak przeczytałem zmieniłem opinię o Kościele i już nie krytykuje księży. Niech Valtorta będzie błogosławiona za te Dzieło

Marek napisał(a):

[2016-07-28]

Wspaniałe dzieło samego Boga. Warto przeczytać! Posiada oficjalną aprobatęPiusa XII w czasach kiedy masoni jeszcze nie mogli Mu tego wybić z głowy.

Maria napisał(a):

[2016-02-13]

Przecież Święte Oficjum zwalczało cały czas Ojca Pio, rzucało kłody pod nogi, nie wierzyło w Jego cuda .....nic dodać nic ując , uważam że Święte Oficjum wówczas było manipulowane przez Szatana. a teraz ?

podpis napisał(a):

[2016-01-05]

Dla mnie to DZIELO!!!

Vera napisał(a):

[2015-06-29]

Niech ci, którzy odradzają czytanie tej książki, wskażą choć jeden fragment, który jest podejrzany teologicznie.

A napisał(a):

[2014-10-29]

Jest też pełne wydanie: http://sanctus.com.pl/szczegoly/4891/poemat_bogaczlowieka__pelne_wydanie

Maciej napisał(a):

[2014-10-28]

Ojciec Pio i Matka Teresa z Kalkuty, nakazywali czytanie Poematu Boga-Człowieka. Dzienniczek s. Faustyny też był zakazany. Książka jest wspaniała i prowadzi do Boga. Szkoda tylko, że to wydanie jest okrojone. Jezus prosił by niczego nie wycinać. Mimo wszystko polecam choć sam czekam na wydanie bez wtrącania się wydawcy.

Teresa napisał(a):

[2014-04-09]

Poemat Boga -Człowieka to dla mnie nie teologa wyjaśnienie Pisma Świętego,poznanie dokładniejsze i zrozumienie miłości Bożej.Pamiętajmy że w obecnych czasach zło opanowało cały świat i zwiedzonych jest wielu , nie możemy też powiedzieć że to co napisał Pius XII nie miało miejsca. Lepiej posłuchać św. Pawła "Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie żeby się nie okazało że występujemy czy wręcz walczymy przeciw Bogua popieramy pana tego świata.

M. napisał(a):

[2014-02-09]

"pod wrażeniem". Ludzie! Trochę ostrożności, uważajcie czego słuchacie (co czytacie). Nie od wrażeń zależy to czy coś jest od Boga czy nie, bo wrażenie to umie i szatan zrobić dla swoich celów. Aby coś było uznane za objawienie od Boga - musi spełnić wszystkie wymagane warunki, a jeśli nie uznane - chociaż jedna rzecz musi być nie tak. W imię czego opierać wiarę na tym co wątpliwe, a nawet rzeczywiście uznane za nie będące objawieniem od Boga? Czy skarbiec Kościoła jest tak ubogi, żeby budować życie wiary na piaskach? Pewna książka dotycząca tematyki duchowej też wywarła na mnie suuuper wrażenie ale co? Była mieszaniną różnych ideologii. Nie była wcale dobrą, Bożą książką. Właśnie dlatego, chociaż w pierwszym odruchu się chciało ją polecać innym, bo taka fajna i przemawiająca była.

M. napisał(a):

[2014-02-09]

http://www.fronda.pl/blogi/zyl-w-ziemi-us-czlowiek-imieniem-hiob-hi-11a/poemat-boga-czlowieka-czy-poemat-marii-valtorty,4781.html?page=1&#comments http://pawelloo71.bloog.pl/id,340024217,title,Zasady-rozeznawania-objawien-prywatnych,index.html?smoybbtticaid=6122b9

podpis napisał(a):

[2013-09-19]

Książka, którą polecam wierzącym i niewierzącym. Czytam ją któryś raz z kolei i ciągle odkrywam nowe prawdy. Kto nie wierzy to uwierzy, że jest BÓG, który ciągle przy nas trwa. Przepiękna, przecudowna książka o prawdziwym Bogu i prawdziwym Człowieku. ALA

Stanisław napisał(a):

[2013-05-23]

Czyz nie wydaje sie podejrzane, ze jeden papież pozwala na publikację Dzieł Valtorty a drugi(wtedy jeszcze nie był papieżem) temu zabrania.Chętnie zobaczył bym oryginalny tekst kard. Ratzingera. Dla tych co się boją wzruszen po przeczytaniu 100 stron - polecam przed rozpoczęciem czytania pomodlic się do Ducha Swietego o światło. Dla wnikliwych - poszukajcie wypowiedzi demonów podczas egzorcyzmów co mówią o książce Katarzyny Emmerich jak również o dziele M.Valtorty jaką zioną nienawiścią do tych ksiązek jak bardzo by chciały aby te dzieła nigdy nie ujrzały światla dziennego. Na koniec pytanie do tych co piszą o szkodach jakie Poemat Boga Człowieka może wyrządzic - może spróbujcie wykazać błąd/błędy po przeczytaniu i analizie. Bądzcie rzeczowi i nie starajcie się naginac tekstu do swoich założeń. A najlepiej czytajcie z otwartą duszą i sercem i chwalcie Boga że sie objawia przez takie dzieła. Pan Jezus nie dał napisac tego dzieła dla zbawienia jednej biednej duszy Marii Valtorty ale dał nam wszystkim ktorzy go szukaja i pragną lepiej poznać.

Rafał napisał(a):

[2013-02-18]

Wspaniałe dzieło, bardzo wzruszające. Jest w nim bardzo rozbudowana ewangelia, wiele wydarzeń w nim opisanych (większość) nie znajduje swojego miejsca na kartach ewangelii. Przeczytawszy to dzieło można choćby w małej części zrozumieć niepojętą dobroć i miłość Bożą (gdyż człowiek jej w całości nigdy nie pojmię, nawet po wiekach jej kontemplowania w niebie-jest Ona nieskończona). OGROMNIE I Z CAŁEGO SERCA JĄ POLECAM.

clara napisał(a):

[2012-10-30]

Benedykt XVI uznał, ze słusznie zakazywano rozpowszechniania tego dziełka

kordi napisał(a):

[2012-08-20]

http://kosciol.wiara.pl/doc/491351.Maria-Valtorta-To-tylko-literatura czytajcie

podpis napisał(a):

[2012-08-20]

Rozmawiałem z ks. egzorcystą na temat dzieł które nie mają imprimatur Stolicy Apostolskiej. Roztropnie jest nie czytać takich ksiązek w tym Poematu Boga Człowieka. Jęzeli Kościół nie uznał tego dzieła jako objawienia to znaczy że miał ku temu powody. Istnieją więc tylko dwie opcje dla ludzi którzy są posłuszni nauce Kościoła: albo Poemat jest fikcją literacką albo sam szatan maczał w nim paluchy. Jeżeli nawet poemat zawiera wiele prawdziwych faktów, które rzeczywiście miały miejsce to jak to się ma do zakłamań, które również są w tym dziele. Mało tego zauważyłem u siebie w parafii jak ludzie czytający poemat pozżerali wszelkie rozumy i łatwo jest im podważać autorytet Kościoła, księży. To tak jak z ludźmi co czytają nafaszerowanego okultyzmem Harrego Pottera. Sory za te słowa ale każdy Chrześcijanin powinien szukać Prawdy. Nie czytajcie Poematu dla własnego dobra. Nie wszystko co nam się wydaje że jest dobre jest takie w rzeczywistości. pozdrawiam :) P.S. kard. Ratzinger potepił czytanie tego dzieła, a teraz on jest Papieżem, każdy Chrześcijanin winien być posłuszny Ojcu Świętemu i odrzucać to co zgubne dla duszy

wierzący napisał(a):

[2012-04-05]

To Jezus Hrystus dyktował Marii V. ten poemat o czym pisze w orędziu jakie przekazał przez Ottavio Micheliniego. Oficjum niech sie modli o łaskę wiary.

Kamil napisał(a):

[2012-03-13]

Sam przyznam że po przeczytaniu jedynie 100 stron nie raz wzruszałem się głęboko jednak jest to też powód do lepszego poznania historii tej książki i czy aby na pewno jest ona dobra dla mojej relacji z Bogiem. W 1985 roku kardynał Ratzinger, prefekt Kongregacji Doktryny Wiary, napisał w liście do kardynała Siri, arcybiskupa Genui: "potwierdzam słuszność potępienia dzieła Marii Valtorty i uważam za niepożądane jego rozpowszechnianie dla uniknięcia szkód, jakie dzieło to mogłoby wywołać u prostych ludzi." Z troski o to by bardziej Bóg przede mną odkrywał sam siebie niż żebym miał gotową jego wizje, w posłuszeństwie odrzucam tę książkę. (2 list do Koryntian 13:10) Dlatego też jako nieobecny tak piszę, abym jako obecny wśród was nie musiał postępować surowiej - według władzy, którą mi dał Pan ku zbudowaniu, a nie ku zgubie waszej.

RENKA napisał(a):

[2012-01-01]

PO PRZECZYTANIU ZROZUMIESZ I POKOCHASZ BOGA ZE WSZYSTKICH SIŁ:)

Agnus napisał(a):

[2011-11-27]

Wspaniałe, poruszające, dające do myślenia... Serdecznie polecam!

Zbyszek napisał(a):

[2011-02-09]

Polecam Każdemu. Przeczytałem, a teraz czytam "Koniec czasów" Marii Valtorty. Niesamowite!!!, jestem pod wielkim wrażeniem.

anne napisał(a):

[2010-01-10]

The writings of Maria Valtorta that were on the Index have since received an imprimatur from a Roman Catholic bishop.Imprimatur for Maria Valtorta [http://www.bardstown.com/~brchrys/Imprmatur.htm]

Danuta napisał(a):

[2009-11-10]

Czytałam, jestem pod wrażeniem. Nie wydaje mi się, że aż taką wyobraźnię mogła mieć autorka. Przecież papież Pius XII po przeczytaniu dzieła/1948/, odrzekł:" Opublikujcie tę pracę w formie, w jakiej została napisana. Nie ma potrzeby wydawać opinii o jej pochodzeniu. Kto przeczyta, ten zrozumie...." Natomiast kard. Gagnon wydał 31.10.1987 r. oświadczenie" Sąd wydany przez Ojca Świętego w roku 1948 stanowił oficjalne imprimatur nadane w obecności świadków."

podpis napisał(a):

[2009-07-04]

Żywe słowa SŁOWA ŻYWEGO

Andris Inkvizitors napisał(a):

[2009-06-10]

W 1949 Święte Oficjum zakazało wydawania pism Marii Valtorty, a w 1960 znalazły się one na indeksie ksiąg zakazanych. Po decyzji Świętego Oficjum wizjonerka zapadła na chorobę psychiczną. Do dzisiaj te dziełka nie zostały uznane za nadprzyrodzone, a jedynie za fantazję autorki.

Piotr napisał(a):

[2007-10-16]

Przejmująca opowieść o narodzinach, życiu i męce Pan Jezusa. Sam przeczytałem i poleciłem kilku osobom, one również były pod wielkim wrażeniem!

Dodaj swój komentarz:

Podaj wynik dodawania: 0 + 4= (zabezpieczenie antyspamowe)