środa, 24 kwiecień 2019 › Przejdź do portalu Sanctus.pl

KSIĘGARNIA KATOLICKA  SANCTUS +KSIĄŻKI +DEWOCJONALIA +MULTIMEDIA

Jolanta Broś

Droga Krzyżowa Jezusa Chrystusa w jedności z Ojcem i Duchem Świętym

Wspólnotowa Droga Krzyżowa

Cena: 1850 950


Nowatorską ideą propagowaną przez autorkę książki jest propozycja tworzenia piętnastoosobowych grup modlitewnych, które dołączają do Maryi stojącej pod krzyżem Zbawiciela. W ten sposób powstaje tzw. Wspólnotowa Droga Krzyżowa (WDK), której uczestnicy wybierają jeden z pięciu proponowanych wariantów np. rozważają każdą ze stacji przez 15 dni, przez jeden tydzień lub w ciągu jednego dnia. Istnieje również możliwość odprawienia „Drogi Krzyżowej” indywidualnie według własnych potrzeb i możliwości. Oprócz tradycyjnych modlitw stacyjnych pojawiają się nowe - kierują one nasze myśli do Boga w Trójcy Jedynego przez koronkę do Trójcy Świętej (str. 26/27). Oddajemy w niej cześć i uwielbienie Bogu obecnemu w Eucharystii, i wzorem Jezusa Chrystusa składamy ofiarę ze swego życia Trojjedynemu Bogu.

Tytuł książki „Droga krzyżowa Jezusa Chrystusa w jedności z Ojcem i Duchem Świętym” zachęca czytelnika do trynitarnego wejrzenia w tajemnicę obecności Ojca i Ducha Świętego w jedności woli, w prawdzie i miłości, w życiu i męce Jezusa Chrystusa. Przez Syna Bożego, który objawił prawdę o Bogu, my również odkrywamy własne uczestnictwo w tajemnicy trynitarnej. Wzajemne relacje między Trzema Osobami stają się dla nas najdoskonalszym wzorem w kształtowaniu międzyludzkich więzi na drodze, która prowadzi do świętości.

Droga Krzyżowa Jezusa Chrystusa i Jego śmierć przybliżają kontekst historyczny i łączą go z problemami współczesnego człowieka i świata. W ten sposób publikacja wpisuje się w życie  Kościoła, który z wielką troską zabiega o poznawanie Prawdy Objawionej i należne Bogu miejsce w życiu każdego człowieka, jak również dotarcie z Dobrą Nowiną do tych, którzy jej jeszcze nie poznali.
Poprzez liczne cytaty biblijne, książka przyczynia się do poznania Słowa Bożego.

Publikacja dotyka spraw wiary, ale też i rozumu, który często sprzeciwia się wierze. Rozważania prowadzone w tym obszarze ludzkich możliwości mogą stać się zaczynem osobistych refleksji, które prowadzą do spotkania z Bogiem. Celem rozważań jest poznanie Boga, jako najwyższego dobra. Dojrzała wiara przymnaża dóbr duchowych, buduje pokój i pomaga odnaleźć sens cierpienia i ofiary. Krzyż prowadzi do zwycięstwa wyrażonego w stacji XV - Chwała Boga w Trójcy Jedynego.
Książka umacnia w wierze, która wzrasta w miarę zaangażowania w poznawanie Niepoznawalnego.

Treść książki przyczynia się również do poznawania i zanurzenia się w tajemnicy Eucharystii, jako Ofiary składanej Bogu przez Jego Syna. Poznanie istoty Jezusowej Ofiary rodzi potrzebę naśladowania Chrystusa, jak również ofiarowania swego życia Bogu. Czytelnik prowadzony tą drogą dostrzega zwycięstwo Prawdy objawionej w Zmartwychwstaniu, nabiera odwagi, by coraz śmielej modlić się koronką do Trójcy Świętej: Składam swoje życie w ofierze Tobie Boże w Trójcy Jedynemu…

Podjęcie trudnego tematu cierpienia, który w czasach współczesnych nie tylko nie jest atrakcyjny, ale wręcz niechciany, obnaża prawdę o ludzkiej słabości, niemocy i zagubieniu. Człowiek, który szuka odpowiedzi na własne problemy i pragnie je zrozumieć w kontekście narzucanych przez świat propozycji, niechybnie dozna zawodu i rozczarowania. Przed zgubnymi skutkami błędnych teorii można siebie uratować tylko przez poznanie i przyjęcie Prawdy płynącej z Mądrości Chrystusowego krzyża.
Książka przychodzi z pomocą ludziom poszukującym Prawdy.


Za zgodą władzy Kościoła: Imprimi potest: Ks. Dariusz Bartocha - Inspektor Ks. Kazimierz Chechelski - Sekretarz Inspektorialny L.dz. 450/KO/2011 z dnia 18.10.2011

liczba stron: 160
oprawa: miękka
format: A5

Jolanta Broś

Recenzje:

Autorka w książce daje świadectwo wiary, ale też wielkiego umiłowania, a także empatycznej indentyfikacji z cierpieniem, jako wartością transcendentalną. Jej osobliwe powinowactwo do Drogi Krzyżowej niesie szczególne przesłanie, z którego możemy czerpać, jak ze zdroju łaski użyczonej nam szczodrobliwie do osobistego wykorzystania.

Książka ta, z całą pewnością zainspiruje do refleksji nie tylko osoby duchowne, ale również świeckie, dbające o rozwój życia wewnętrznego. Mamy zatem do czynienia ze studium przypadku interpretacji Męki Pańskiej, stanowiącym przykład naśldowania , osadzony w realiach Pisma Świętego.

Stacja XV - Chwała Boga w Trójcy Jedynego - pozwala czerpać nadzieję i pokładać ufność w Panu, iż w akcie Paruzji zintegruje się ze wszystkimi sprawiedliwymi ludźmi, niosąc nam zmartwychwstanie. Zatem "kto ma uszy, niechaj słycha", jak mawiał w swych przypowieściach Jezus Chrystus.

Prof. nzw. dr hab. Kazimierz Chojnacki


List od Prymasa Polski:


Opinie Klientów:

Krysia napisał(a):

[2012-11-26]

Pozycja dla wszystkich, którym Droga Krzyżowa i cierpiący Chrystus Bóg-Człowiek jest drogi. Dziękujemy Pani Jolanto! Niech Bóg błogosławi!

Jola napisał(a):

[2012-01-12]

Książka zostaje oddana do rąk czytelnika w Roku Nowej Ewangelizacji. Jest świadectwem zaangażowania świeckiej osoby, która z odwagą wnika w istotę wiary, a swe przemyślenia popiera fragmentami z Pisma Świętego, którego odkrywanie staje się priorytetem nowej ewangelizacji.

Dodaj swój komentarz:

Podaj wynik dodawania: 3 + 8= (zabezpieczenie antyspamowe)