środa, 20 marzec 2019 › Przejdź do portalu Sanctus.pl

KSIĘGARNIA KATOLICKA  SANCTUS +KSIĄŻKI +DEWOCJONALIA +MULTIMEDIA

Mariasusai Dhavamony

Bł. Matka Teresa. Mistrzyni modlitwy

Cena: 2730


Modlitwa i medytacja nie były dla Matki Teresy czystą abstrakcją, ale czymś przeżywanym codziennie w posłudze najbardziej opuszczonym spośród ludzi. Rozpoczynała dzień widząc Chrystusa w konsekrowanym chlebie i przez cały dzień starała się Go ciągle dostrzegać w drżących ciałach ubogich. Modliła się swoją pracą pełniąc ją z Jezusem, przez Jezusa i w Jezusie.


Zobacz wszystkie książki autora: Mariasusai Dhavamony

liczba stron: 128
format: 130 x 210

Mariasusai Dhavamony

Recenzje:

Fragment:

 „Jak modli się Matka? Rozpoczyna dzień widząc Chrystusa w konsekrowanym chlebie; przez cały dzień stara się Go ciągle dostrzegać w poranionych ciałach ubogich. Modli się swoją pracą, pełniąc ją z Jezusem, przez Jezusa, w Jezusie. W milczeniu bowiem Chrystus nas słucha i do nas mówi. Nakażmy sobie milczenie wewnętrzne i zewnętrzne, przyzwyczajając się do pokoju ducha, oczu, języka. Mamy potrzebę odnalezienia Chrystusa w milczeniu. Im więcej otrzymujemy podczas naszej milczącej modlitwy, tym więcej możemy dać w naszym życiu aktywnym. Milczenie bowiem może dać nam nową wizję rzeczy i osób, poprzez milczenie docieramy do dusz. Istotnym jest nie to, co mówimy, ale to, co Bóg mówi do nas i to, co mówi przez nas. W milczeniu doświadczamy nowej energii i nowej harmonii...”
    W tym duchu należy czytać i medytować obecne stronice. Każda z nich rozpoczyna się krótkim zdaniem napisanym przez Matkę Teresę, lub odnoszącym się do niej, które jest następnie wyjaśniane lub uzupełniane krótkimi refleksjami Ojca Dhavamony. Żywa i wywierająca silne wrażenie moc maksym „wspaniałej małej siostry” odnajduje nowe bogactwo i głębię w źródłach biblijnych i teologicznych, które odkrywa i uwidacznia komentarz świetnego teologa w krótkich i zwięzłych komentarzach.

1
miłość


Miłość / Caritas

Miłość cierpliwa jest, łaskawa,
nie zazdrości, nigdy nie jest przewrotna czy pyszna lub arogancka,
nie stawia sobie nigdy celów egoistycznych, nie czuje się rozdrażniona,
nie zastanawia się nad niesprawiedliwością, nie ma upodobania w czynieniu zła,
ale cieszy się ze zwycięstwa prawdy,
znosi, wierzy, jest ufna i trwa aż do końca. Miłość posiada w swej szacie skraj,
który dotyka kurzu i usuwa plamy
z ulic i zaułków.

    Mother Teresa, The Love of Christ, s. 102.

    Trzynasty rozdział I Listu do Koryntian stanowi jedną z najpiękniejszych stronic literatury chrześcijańskiej, która cytowana jest w pismach Matki Teresy. Miłość ma upodobanie w prawdzie, to znaczy cieszy się z prawdy, z tryumfu dobra, sprawiedliwości, prawdy. Miłość nigdy się nie skończy, jest bowiem sama w sobie emanacją przyszłego eonu w eonie obecnym, antycypacją wieczności w czasie, łączy więc życie obecne z przyszłym. Jest to najwyższa pochwała caritas.
    Miłość do Boga i miłość do bliźniego są dwoma objawami tej samej agape, która określona została jako „emanacja Bożej miłości” (A. Nygren), obecność miłości Bożej w człowieku przez Ducha Świętego (por. Rz 5,5). Miłość, która sprawia, że człowiek odwraca się od siebie i kieruje się ku swemu bratu, pochodzi w ostatecznej instancji od Boga i spontanicznie ukierunkowuje na Niego, przezwyciężając wszystkie ograniczające bariery egoizmu.

Stare i nowe prawo

Należy przebaczać,
gdyż potrzebujemy przebaczenia. Świadomość,
że jesteśmy grzesznikami,
i że potrzebujemy przebaczenia, ułatwia nam przebaczanie innym.

    Mother Teresa, The Love of Christ, s. 52.

Mowa programowa Jezusa (Mt 5,38-48; Łk 6,27-36) zdaje się wywodzić ze wspólnego źródła, które zrekonstruowane zostało w ten sposób przez egzegetów:

„Ja wam powiadam
miłujcie waszych nieprzyjaciół,
czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą,
błogosławcie tych, którzy was prześladują,
i bądźcie dziećmi Ojca waszego,
który zsyła swe słońce na złych i na dobrych,
oraz spuszcza deszcz na sprawiedliwych
i niesprawiedliwych.
Jeśli miłujecie tych, którzy was miłują,
jakąż nagrodę będziecie mieli?
Czyż nie czynią tego publiczni grzesznicy?
I jeśli pozdrawiacie tylko waszych braci,
jakąż nagrodę będziecie mieli?
Czyż nie czynią tego samego poganie?
Bądźcie miłosierni, jak wasz Ojciec niebieski
jest miłosierny.
Jeśli kto uderzy cię w policzek,
nadstaw mu i drugi,
a temu, kto chce ci zabrać płaszcz,
daj także szatę. A jeśli kto zmusza cię do odbycia
ze sobą mili,
idź z nim dwie,
i kto prosi cię, daj bez oczekiwania na odpłatę.
Jak chcecie, aby ludzie wam czynili,
tak i wy im czyńcie”.


Spis treści:

1. Miłość
    Miłość / Caritas
    Stare i nowe prawo
    Miłość jest dawaniem i poświęceniem siebie
    Nowe znaczenie bycia kochanym
    Hojność w dawaniu siebie
    Odpowiedź dobrem na zło

2. Chrześcijański sens cierpienia
    Wartość cierpienia
    Nie ma miłości bez cierpienia
    Od cierpienia do głodu Boga
    Radość w cierpieniu
    Oblicze Chrystusa w każdym cierpiącym
    Umierać szczęśliwym gdyż jest się kochanym

3. Tajemnice ubogiego
    Godność ubogiego w Chrystusie
    Ubodzy potrafią dawać
    Kochać w Chrystusie ludzi starych i chorych
    Owocem relacji z Chrystusem jest ubogi
    Jedynie z miłości dla Chrystusa
    Dostrzegać Jezusa w chorej osobie
    Boskie oblicze w obliczu ludzkim
    Całkowite utożsamienie się z Jezusem
    Sakrament bliźniego
    Każdy człowiek jest cennym w oczach Boga

4. Chrystus jest prawdą i życiem
    Jezus powinien błyszczeć poprzez nas
    Oświetlać Chrystusem innych
    Nie słowa, ale przykład
    Chrystus jest sakramentem Boga dla nas
    Obecność Chrystusa w świecie
    Chrześcijanin „alter Christus”
    Więź z Chrystusem
    Daje więcej ten, kto daje z radością
    Służba jest poszukiwaniem więzi z Bogiem
    Jesteśmy przekazicielami miłości Chrystusa

5. Wiara i caritas – kontemplacja w działaniu
    Wiara jest duszą służby biednym
    Wiara w Chrystusa stanowi perspektywę życia
    „Ja jestem winnym krzewem, wy latoroślami”
    Wiara, która oświeca miłość Chrystusa
    Modlitwa jest oddechem duszy
    Praca jest modlitwą
    Modlitwa milczenia
    Kontemplacja w działaniu

6. Życie konsekrowane
    Wspólnota zakonna jest wspólnotą miłości
    Ewangelizacja to niesienie Jezusa biednym
    Zbawienie ubogich jest naszą misją
    Świadkowie Chrystusa nosicielami jego miłości
    Służyć i kochać Boga w bliźnim
    Ubóstwo ewangeliczne
    Jest znakiem i środkiem zbawienia
    Moje ubóstwo, bogactwo Chrystusa
    Posłuszeństwo jest uczestnictwem w misterium paschalnym
    Władza chrześcijańska jako pokorna służba miłości

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:


Opinie Klientów:

Dodaj swój komentarz:

Podaj wynik dodawania: 3 + 9= (zabezpieczenie antyspamowe)