czwartek, 23 maj 2019 › Przejdź do portalu Sanctus.pl

KSIĘGARNIA KATOLICKA  SANCTUS +KSIĄŻKI +DEWOCJONALIA +MULTIMEDIA

Maria z Agredy

Mistyczne Miasto Boże, czyli żywot Matki Boskiej

Według doznanych objawień

Cena: 2800


Autorka dzieła „Mistyczne Miasto Boże”  czyli Marii z Agredy żyła w latach 1606 - 1665, była zakonnicą z zakonu franciszkanów w Agredzie, od 25 roku życia była opatką zakonu, w zakonie przybrała imię Maria od Jezusa. Maria z Agredy była mistyczką i wizjonerką. Po śmierci zakonnicy rozpoczął się proces beatyfikacyjny w 1673 r. 

Tytuł „ Mistyczne miasto Boże” nawiązuje do odwiecznej walki dobra ze złem, które podejmują, jak opisuje autorka, legiony anielskie, żeby pogonić armię wszelakeigo zła z piekła pochodzącego. To miasto Boże to po prostu Niebiańskie Jeruzalem, twierdza nie do zdobycia, bo dobry Bóg jest wielki i zawsze zwycięski. Ta militarystyczna metafora miasta Bożego, Nieba, jako niezdobytej twierdzy jest bardzo interesująca.

Podążając drogą wiary człowiek wcześniej czy później trafi na kwestię świętości, autorka z tej racji, że to jest oczywista oczywistość, nie musi się specjalnie wczuwać, żeby przekonać czytelnika, że świętość Jezusa i Maryi jest najdoskonalsza, a jednak i tak to robi i wyszło jej to po prostu genialnie. Opisując miłość matki do syna i na odwrót, autorka cytuje wersy „Pieśni nad pieśniami”. Dalej oczywiście mamy fakty znane i mniej znane z życia Maryi i Jezusa.
 
Pojawia się również Józef, który pełni funkcję ojca świętej rodziny. W dalszej części książki pojawiają się inne postaci znane z Biblii, a także wydarzenia. Począwszy od narodzin, najpierw samej Marii, potem Jezusa, aż do śmierci krzyżowej, zmartwychwstania, wstąpienia do niebios najpierw Jezusa, potem po ok kilkunastu latach również Marii.

Według wizji Marii z Agredy Maria po wniebowstąpieniu została ukoronowana królową Nieba. Opisy biograficzne są przeplatane mistycznymi wizjami Marii z Agredy.

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia  28 III 1985 r.

oprawa: miękka
format: 165x235mm
liczba stron: 352

Maria z Agredy

Recenzje:

Spis treści:

Od Wydawcy

Część pierwsza
Od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny do Wcielenia w Jej żywocie Syna Bożego

I. Powody, dla których Pan Bóg objawił mi życie Królowej niebios, Najświętszej Maryi Panny
II. Niezbadana Istota Boga. Postanowienie stworzenia świata
III. Stworzenie aniołów. Strącenie Lucyfera
IV. Stworzenie pierwszych ludzi. Popełnienie grzechu pierworodnego
V. Rozmnożenie rodu ludzkiego. Tęsknota za zbawicielem. Joachim i Anna
VI. Niepokalane Poczęcie Maryi
VII. O pełnym łask narodzeniu Najświętszej Maryi Panny i o tym, jak w niebie odebrała swoje imię
VIII. Święte dzieciństwo Maryi
IX. Ofiarowanie Maryi
X.
XI. Żywot Najświętszej Panny w świątyni Jerozolimskiej. Śmierć Jej świętych rodziców. Wewnętrzne cierpienia
XII. O cnotach Najświętszej Panny, a w szczególności o Jej wierze
XIII. O nadziei Najświętszej Panny
XIV. O miłości Najświętszej Maryi Panny
XV. O zaślubinach Najświętszej Panny ze świętym Józefem

Część druga
Od Wcielenia Syna Bożego do Jego Wniebowstąpienia

XVI. Jak Najświętsza Maryja Panna w ciągu dziewięciu dni została przygotowana do przyjęcia tajemnicy Wcielenia Syna Bozego
XVII. Wcielenie Syna Bożego w dziewiczym łonie Maryi
XVIII. Maryja odwiedza swoją krewną Elżbietę
XIX. Św. Józef postanawia opuścić MAryję, jednak Archanioł Gabriel oznajmia mu tajemnicę Wcielenia Syna Bożego
XX. Najświętsza Panna z pokorą służy św. Józefowi
XXI. Cesarz August wydaje rozkaz "spisu powszechnego". Maryja i Józef udają się w podróż do Betlejem
XXII. Narodzenie w Betlejem Judzkim naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa
XXIII. Hołd pasterzy. Obrzezanie Jezusa
XXIV. Hołd świętych trzech Króli
XXV. Ofiarowanie Jezusa w świątyni Jerozolimskiej
XXVI. Ucieczka do Egiptu
XXVII. Pobyt świętej Rodziny w Heliopolis. Powrót do Nazaretu
XXVIII. Wewnętrzne cierpienia Najświętszej Panny. Jezus w świątyni
XXIX. Jak Jezus pouczał swoją Najświętszą Matkę o prawie łaski
XXX. Jak Jezus i Maryja modlili się o zbawienie ludzi
XXXI. Błogosławiona śmierć świętego Józefa
XXXII. Najświętsza Maria ofiarowuje swego Boskiego Syna ku odkupieniu ludzi. Jezus opuszcza Nazaret
XXXIII. Chrzest Jezusa. Pobyt na pustyni. Działalność Jego Najświętszej Matki w tym czasie
XXXIV. Maryja nieustannie towarzyszy Jezusowi podczas Jego nauczania
XXXV. Triumfalne wejście Jezusa do Jeruzalem. Pożegnanie z Najświętszą Matką
XXXVI. Ustanowienie Najświętszego Sakramentu Ołtarza
XXXVII. Jezus na Górze Oliwnej. Smutek Maryi
XXXVIII. Jezus przed Annaszem i Kaifaszem
XXXIX. Jezus przed Piłatem. Biczowanie; cierniowa korona; wyrok śmierci
XL. Droga krzyżowa Jezusa
XLI. Jezus na krzyżu
XLII. Maryja - jedyna spodkobierczyni zasług Jezusa Chrystusa
XLIII. Zwycięstwo ukrzyżowanego Jezusa nad piekłem
XLIV. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
XLV. Chwalebne Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa

Część trzecia
Od zesłanie Ducha Świętego do Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

XLVI. Zesłanie Ducha Świętego
XLVII. Kazanie apostołów. Troska Maryi o nowo nawróconych
XLVIII. Chrzest nowo nawróconych. Pierwsza Msza Święta. Ustawiczna obecność Najświętszego Sakramentu w Sercu Maryi
XLIX. Troskliwość Najświętszej Maryi Panny a apostołów i wiernych
L. Śmierć św. Szczepana. Prześladowanie Kościoła. Apostolskie wyznanie wiary. Rozdzielenie apostołów
LI. Pobyt Maryi w Efezie
LII. Sobór Apostolski. Zwycięstwo Maryi nad piekłem
LIII. Troskliwość Najświętszej Panny o apostołów
LIV. Jak Najświętsza Panna rozważała mękę Pana Jezusa. Jej pełne pokory uszanowanie przy przyjmowaniu Komunii świętej
LV. Jak Najświętsza Panna uroczyście obchodziła święta, a zwłaszcza dzień Niepokalanego Poczęcia
LVI. Bóg przez Archanioła Gabriela powiadamia Maryję, że będzie żyła jeszcze trzy lata
LVII. Błogosławiona i chwalebna śmierć Maryi
LVIII. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
LIX. Ukoronowanie Maryi, Królowej nieba i ziemi
LX. Zatwierdzenie ksiażki przez Trójcę Przenajświętszą

Opinie Klientów:

Róża napisał(a):

[2019-05-14]

Współczuję ludziom, którzy fantazje tej rzekomej mistyczki uważają za prawdę. Gdy w innej jej książce przeczytałam, że św. Piotr po przybyciu do pokoju chorującej Maryi, przed jej śmiercią, rozłożył przenośny ołtarzyk i ,,odprawił” mszę św. dałam sobie spokój. W czasach sw. Piotra ołtarze, tym bardziej przenośne, i odprawianie mszy ? Przecież to oczywiste brednie, to wie każdy, kto choc trochę się zna na tamtych czasach i rozwoju chrześcijaństwa. Dawniej, gdy ludzie nie znali się zbytnio na historii i historii Kościoła, nabierali się na te rzekome wizje i uwazali je za prawdziwe.

paulo napisał(a):

[2018-07-17]

Wszystkie negatywne oceny "Mistycznego Miasta Bożego" podyktował szatan swoim uległym... Ta pozycja jest Potężną Lekturą zaraz po Pismie Świętym. Demony wyły o tej książce i o jej autorce Marii z Agredy już podczas egzorcyzmów męczennicy, niemki z Klingenbergu, Anneliese Michel: "gdyby w każdym domu była na półce , nie mielibyśmy szans ..." . Czytam, jako lekturę duchową podczas konsekracji Matce Bożej wg sw. Ludwika Marii Grignon de Montfort i jestem ładowany non stop inspiracjami Ducha Świętego. Żadna inna książka nie zmieniła mojego życia w ten sposób co ta! Ktoś tu we wpisach łgał, że jest rozbieżna z objawieniami św, Katarzyny Emmerich. Nieprawda!!!!! JEST ZBIEŻNA i potwierdza wszystkie szczegóły!!! Jeden przykad: Kaci źle wymierzyli otwory na ręce na krzyżu, by wyłamać Najświętszemu Panu ramiona ze stawów, rozciągając je niemiłosiernie powrozami do tychże otworów, albo, że w trakcie ucieczki do Egiptu święta rodzina była w cudowny sposób otoczona opięką Boga, poprzez asystę Aniołów etc. WSZYSTKO SIĘ ZGADZA. Także moi mili POLECAM POLECAM POLECAM wszystkim, którzy mają na celu Królestwo Boże. Paweł O.

Teresa napisał(a):

[2017-09-10]

Św. Antoni Maria Claret wydał własnym nakładem wizje s. Marii z Agredy; bardzo je popierając.

Czytelnik napisał(a):

[2017-08-30]

Dzięki tej książce z agnostyka stałem się ateistą. Maria z Agredy opisuje Boga jako sadystę. Dręczy On nawet Matkę Boską. Kiedy ta uciekała przed Herodem przez pustynię wraz z Józefem i malutkim Jezusem, Bóg zesłał na nich burzę, zimne wichry, deszcz i gradobicie, po to by zwiększyć ich cierpienie, które uważa za obowiązkowe dla człowieka. Według Marii z Agredy Boga cieszy ludzkie cierpienie. Według jej wizji Bóg nie daje zwykłym śmiertelnikom najmniejszych szans na zbawienie bo stawia przed nimi nieosiągalne dla nich warunki. Czego może się spodziewać zwykły człowiek po takim Bogu, który zsyła cierpienie na swojego syna i najzacniejsze osoby ? Lekturę tej książki powinno się wprowadzić do szkół średnich. Gwarantuję, że po kilku latach znacznie zwiększyła by się liczba ateistów.

Wojtek napisał(a):

[2017-05-30]

ZDECYDOWANIE ODRADZAM!! Wizje BARDZO różnią się od przekazu Anny Katarzyny Emmerich (a Ta pani została usnana błogosławioną i jej książka posiada IMPRIMATUR). Mistyczne Miasto Boże -pomijając poważne rozbieżności, cięzko się czyta, treść irytuje, postać MB - nierealna. przykład: uczieczka do Egiptu; Józefowi objawia się Anioł, który nakazuje mu ucieczkę z rodziną, a dzień wcześniej Pan Bog objawia Maryi ze tak się stanie. Ta spi i czeka na reakcję Józefa . przykład 2 :Sw Anna (matka Maryi) umiera gdy Matka Boża ma 12 lat. Wiemy z innych żródeł że Sw Anna dożyła 60-80 lat, wychowując swojego wnuka- Jezusa.

T.P napisał(a):

[2017-01-04]

Niesamowita książka, mam trzy egzemplarze, wszystkie krążą wśród znajomych.Ten kto przeczytał kupuje własną.Przez tą książkę działa Bóg :)

Sylwia napisał(a):

[2016-11-30]

Dzieło odkrywa postać Maryi wraz z jej tajemnicami, ile tak naprawdre wycierpiała w zyciu. Kto naprawdę chce poznać Maryje- w tej książce znajdzie odpowiedz. Maryja poucza pod koniec każdego rozdziału i wyjaśnia tajemnicę, które były ukryte ...

podpis napisał(a):

[2016-08-16]

Maria z Agreda żyła w XVII wieku i napisała tę książkę nieco inaczej,ona jest przetłumaczona z archaicznego jezyka na współczesny i to jeszcze inny język,to że nie jest uznana za świętą nie znaczy że ta książka to kłamstwa mam na myśli komentarz osoby która twierdzi że Maria raz jest pokorna a raz wyniosła...Ogólnie nawet jak ktoś jest uznany za mistyka to wcale nie znaczy ze musimy wierzyć bo objawienia prywatne to trudna sprawa

podpis napisał(a):

[2016-07-09]

Wspaniała ksiazka i uczta duchowa

Czytelnik napisał(a):

[2016-04-29]

1. Maria z Agredy nie jest uznana za świętą. Zasadne jest pytanie o wiarygodność jej objawień. Na jakiej podstawie przyjmuje się, że jej pełne szczegółów opisy niewiarygodnych zdarzeń i zjawisk są zgodne z prawdą ? 2. Treść jej objawień potwierdza straszliwą dla ludzi tezę KRK, wyartykułowaną przez świętą Faustynę a w całości potwierdzoną przez świętego Jana Pawła II, że Bóg „obdarza” cierpieniem tych, których kocha. To bardzo odstraszająca wiernych teza. Normalny, ludzki rodzić robi wszystko co w jego mocy by swe dzieci uchronić przed cierpieniem a nie by je Nan nie narażać. To nieludzkie. 3. W książce jest pełno sprzeczności. Raz twierdzi się, że Maria wszystko wie a zaraz potem, że jeszcze nie objawiono jej roli jaką później odegra. Najpierw opisuje się pełną pokory postawę Marii a zaraz potem ta pokorna Maria zachowuje się wyniośle i pysznie wobec samej autorki. To w końcu jak jest ? Jest pokorna czy wyniosła ? 4. Książka napisana jest ciężkim, napuszonym, pretensjonalnym i jednocześnie pustym językiem. Autorka bawi się frazesami, które nic nie znaczą i niczego nie wnoszą. 5. Napisanie tej książki to grzech przeciw pierwszemu przykazaniu. Jeśli autorka uniknie piekła, to tylko i wyłącznie dzięki nieskończonemu miłosierdziu Boga.

Monika napisał(a):

[2016-02-02]

dizsiaj w sklepie z dewocjonaliami usłyszałam od sprzedawcy ze nie moze mi sprowadzic/zamowic tej ksiazki poniewaz nie ma ona permitu. Czy to prawda? gdzie znajde taką informację - prosze o informację oniewaz ksiazkę czytam w wydani pdf ale chciałabym mieć ją fizycznie w ręku ale obawiam się czy rzeczywiście poza piękną treścią jest w niej coś - dlaczego jednak nie powinna byc przez Katolika czytana.

Joy napisał(a):

[2016-02-01]

Najpiękniejsze w tej książce są nauki Matki Bożej! Warto je przeczytać w pierwszej kolejności.

podpis napisał(a):

[2015-10-18]

Po Piśmie Świętym , Mistyczne Miasto Boże - Marii z Agredy to najważniejsze dzieło które każdy katolik ma obowiązek przeczytać.

Urszula napisał(a):

[2015-01-14]

Kochani! Trzeba przeczytać koniecznie. Jakże Cudowna jest nasza Pani. Radość, radość, nadzieja. Kupiłam dla siebie i siostry, a teraz chciałabym obdarować wszystkich tą książką. Kochani czytajcie i przekazujcie dalej, żeby wszyscy poznali. Książka do której wraca się ciągle. Powinna być w każdej rodzinie, która chce poznawać Maryję i dzieła Boże. Polecam!

Marta napisał(a):

[2013-11-26]

Wspaniała książka ukazująca wielkość Bożej Miłości i otwierająca oczy na przyziemność codziennych spraw, które są tak mało ważne jeśli nie pomagają nam zbliżyć się do Boga. Każdy powinien przeczytać i odmienić choć trochę swoje życie. :)

Wojciech napisał(a):

[2013-06-14]

Wspaniałe. Pięknie wyjaśnia nam rolę Matki Bożej i jej postawę w dziele zbawienia... Kończąc czytanie chciałem od razu zacząć drugi raz, bo na pewno wiele rzeczy mi umknęło.

Michał napisał(a):

[2012-09-11]

Obowiązkowa lektura dla katolika, gorąco polecana wszystkim.

Dodaj swój komentarz:

Podaj wynik dodawania: 7 + 8= (zabezpieczenie antyspamowe)