sobota, 25 maj 2019 › Przejdź do portalu Sanctus.pl

KSIĘGARNIA KATOLICKA  SANCTUS +KSIĄŻKI +DEWOCJONALIA +MULTIMEDIA

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny - Niebieski

Cena: 1990

Niedostępny

Doktryna św. Ludwika o całkowitym zawierzeniu Maryi Niepokalanej zawarta w Traktacie przeżywa swoisty renesans w dobie papieskiego „Totus Tuus” Jana Pawła II. Wypływa ona ze spojrzenia na Jezusa ubogiego, w ubóstwie którego autor dojrzał drogę do Boga. Maryja na tej drodze jest przewodniczką i opiekunką pielgrzymów.

Z wielu stosunkowo drobnych dzieł św. Ludwika M. Grignion de Montfort "Traktat o prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny" stał się w literaturze maryjnej dziełem poniekąd klasycznym. Trudno nie zauważyć, że autor swoją miłość do Maryi pragnie przekazać Czytelnikowi w zdaniach prostych, ale pełnych wewnętrznego ognia.

Urodzony 31 stycznia 1673 roku w Bretanii we Francji, ukończył studia teologiczne na paryskiej Sorbonie, chyba po to, by - dzięki solidnej wiedzy - z tym większą mocą głosić światu prawdę o miejscu i roli Matki Jezusa w zbawczych planach Bożych, w życiu Kościoła i każdego chrześcijanina. Wyczerpany misjonarską pracą, zmarł w opinii świętości 28 kwietnia 1716 roku w Rzymie.

Nihil Obstat:

Poznań, 5 maja 1927 roku
Ks. dr Kazimierz Karłowski

Reimprimatur:
Poznań, 24 grudnia 1947 roku
Ks. Marlewski, Wikariusz Generalny
Ks. Haendschke, Kanclerz Kurii
(L. S.) L. dz. 15117/47


Przekład: Helena Bronsfordowa

Zobacz wszystkie wydania :
Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

kolor oprawy: niebieski
liczba stron: 288
oprawa: Twarda zintegrowana z wstążką, folia Soft Touch
format: 9,5x15,5 cm

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

Recenzje:

SPIS TREŚCI:

PRZEDMOWA
WSTĘP

CZĘŚĆ PIERWSZA
Konieczność nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny


ROZDZIAŁ I. Rola Maryi przy pierwszym przyjściu Chrystusa Pana
ROZDZIAŁ II. Maryja jest prawdziwą Matką Mistycznego Ciała Chrystusa
ROZDZIAŁ III. Rola Maryi przy drugim przyjściu Chrystusa Pana


CZĘŚĆ DRUGA
Zasadnicze prawdy dotyczące doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy


ROZDZIAŁ I. Jezus Chrystus jest ostatecznym celem i kresem nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy
ROZDZIAŁ II. Święte niewolnictwo
ROZDZIAŁ III. Śmierć starego człowieka
ROZDZIAŁ IV. Pośrednictwo
ROZDZIAŁ V. Nasza słabość i niestałość

CZĘŚĆ TRZECIA
Znamiona nabożeństw fałszywych a praktyka doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny


ROZDZIAŁ I. Znamiona fałszywego względnie doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Panny
ROZDZIAŁ II. Praktyka doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny

CZĘŚĆ CZWARTA
Istota doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny polega na doskonałym oddaniu się Panu Jezusowi


ROZDZIAŁ I. Doskonałe i cłakowite poświęcenie i oddanie się Najświętszej Dziewicy
ROZDZIAŁ II. Doskonałe odnowienie ślubów Złożonych na chrzcie świętym

CZĘŚĆ PIĄTA
Pobudki mające nas zachęcić do doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny


ROZDZIAŁ I.Nabożeńswo to oddaje nas całkowicie służbie Bożej
ROZDZIAŁ II. Banożeństwo to każe naśladować Pana Jezusa
ROZDZIAŁ III.Nabożeństwo to uprasza nam pomoc Najświętszej Maryi Panny
ROZDZIAŁ IV. Nabożeństwo to ejst doskonałym środkiem przysporzenia Bogu jak największej chwały
ROZDZIAŁ V. Nabożeństwo to prowadzi do zjednoczenia z naszym Panem
ROZDZIAŁ VI. Nabożeństwo to daje wielką wolność Wewnętrzną
ROZDZIAŁ VII. Nabożeństwo to daje bliźnim wielkie korzyści
ROZDZIAŁ VIII. Nabożeństwo to jest cudownym środkiem wytrwałości

CZĘŚĆ SZÓSTA
Historia Rebeki i Jakuba jako biblijny typ doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny


ROZDZIAŁ I. Opowiadanie o Jakubie i Ezawie
ROZDZIAŁ II. Postępowanie Ezawa wobec Rebeki a postępowanie odrzuconych wobec Maryi
ROZDZIAŁ III. Postępowanie Ezawa wobec Rebeki a postępowanie wybranych wobec Matyi
ROZDZIAŁ IV. Najświętsza Dziewica a Jej niewolnicy z miłości

CZĘŚĆ SIÓDMA
Cudowne skutki doskonałego nabożeństwa do Maryi w duszach wiernych


ROZDZIAŁ I. Poznanie i wzgarda samego siebie
ROZDZIAŁ II. Uczestnictwo w wierze Maryi
ROZDZIAŁ III. Łaska czystej Miłości
ROZDZIAŁ IV. Wielka ufność w Bogu i w Maryi
ROZDZIAŁ V. Zjednoczenie z duszą
ROZDZIAŁ VI. Przeobrażenie duszy w Maryi na obrazie Jezusa Chrystusa
ROZDZIAŁ VII. Najwyższa chwała Jezusa Chrystusa

CŻĘŚĆ ÓSMA
Szczegółowe ćwiczenia nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny


ROZDZIAŁ I. Ćwiczenie zewnętrzne
ROZDZIAŁ II. Szczególne praktyki wewnętrzne dla tych, którzy chcą dojść do pełni doskonałości

DODATEK
Modlitwa Płomienna


Opinie Klientów:

Dodaj swój komentarz:

Podaj wynik dodawania: 6 + 4= (zabezpieczenie antyspamowe)