czwartek, 23 maj 2019 › Przejdź do portalu Sanctus.pl

KSIĘGARNIA KATOLICKA  SANCTUS +KSIĄŻKI +DEWOCJONALIA +MULTIMEDIA

ks. Marian Zając

Jezus moim Przyjacielem - Poradnik metodyczny do religii dla sześciolatków

Cena: 2490


Zgodnie z przyjętymi założeniami poradnik metodyczny dla nauczyciela został skonstruowany w oparciu o następującą strukturę:
 
I. Założenia edukacyjne
 
1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne
2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe
- Wiedza
- Umiejętności
3. Metody i techniki
4. Środki dydaktyczne
 
II. Przebieg katechezy
 
1. Czynności wstępne
2. Modlitwa
3. Wprowadzenie w temat (na podstawie ilustracji z podręcznika)
4. Sytuacja egzystencjalna
5. Wyjaśnienie głównych prawd katechezy
6. Zastosowanie życiowe
7. Modlitwa śródlekcyjna
8. Podsumowanie treści
9. Praca domowa - opcjonalnie
10. Informacja dla rodziców
 
Założenia edukacyjne zaproponowano według najnowszych wytycznych zarówno Podstawy programowej katechezy, Programu nauczania religii, jak również Podstawy programowej kształcenia ogólnego i rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej. Potwierdza to przede wszystkim precyzyjne sformułowanie celów każdej jednostki lekcji, które spełnia wymóg formułowania celów językiem wymagań. Wskazanie metod i środków dydaktycznych kompletuje pierwszą część scenariusza lekcji. Scenariusze katechez w poradniku metodycznym są przygotowane w sposób bardzo szczegółowy, często sugerujący nie tylko treści i metody, ale również konkretne sformułowania, zabiegi oratorskie, których może użyć katecheta.

Poradnik metodyczny nr LU-04-01/10-LU-1/17 do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie/grupie zerowej na terenie archidiecezji lubelskiej, zgodny z programem nauczania nr AZ-0-01/10

liczba stron: 288
oprawa: Miękka
format: 18,5 x 27,2 cm

ks. Marian Zając

Recenzje:

 

Opinie Klientów:

Dodaj swój komentarz:

Podaj wynik dodawania: 5 + 8= (zabezpieczenie antyspamowe)