Kategorie add

Szybki kontakt

Szybki kontakt


Nowe produkty

Nowe produkty

Joseph Ratzinger - Opera omnia T. IV - Wprowadzenie do chrześcijaństwa

11628
70,00 zł
Stan magazynowy: Czasowo niedostępne.

 • Bezpieczne płatności Bezpieczne płatności
 • Zwrot do 14 dni Zwrot do 14 dni
 • Dostawa od 12.50 zł Dostawa od 12.50 zł
  ?
  Sposób dostawy Czas realizacji* Koszt
  InPost Kurier 1-2 dni Od 9,90 zł
  InPost Kurier (pobranie) 1-2 dni Od 14,90 zł
  Paczkomaty 1-2 dni Od 11,50 zł
  Paczkomaty (pobranie) 1-2 dni Od 14,90 zł
  Kurier DPD 1-2 dni Od 14,00 zł
  Kurier DPD (pobranie) 1-2 dni Od 16,90 zł
  Odbiór osobisty 1-2 dni -
  Kurier DHL / Fedex 3-7 dni Zal. od wagi paczki

Wprowadzenie do chrześcijaństwa" - taki tytuł nosi czwarty tom „Opera Omnia Josepha Ratzingera", czyli dzieł zebranych Benedykta XVI przedstawiających dorobek jego myśli
filozoficzno-teologicznej. Publikację zaprezentowano w trakcie konferencji poświęconej koncepcji państwa w nauczaniu papieża-seniora, zorganizowanej z okazji jego 90. urodzin w Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie.

W cyklu wykładów pt. „Wprowadzenie do chrześcijaństwa"
ks. Ratzinger ukazał, w czym wyraża się istota chrześcijańskiej wiary. - Pomocą w tym były nowe horyzonty, jakie wyznaczył Sobór Watykański II, a przede wszystkim te, które dotyczyły Biblii i liturgii - wskazał kard. Müller.

Z kolei swoistą przeszkodą w owym wyrażaniu wiary bywa idea wolności, która - wskazywał za Josephem Ratzingerem kard. Müller - z jednej strony jako rewolta studencka doprowadziła do reformy niemieckiego uniwersytetu, a z drugiej strony, poprzez uznanie równości wszystkich opcji filozoficznych. Odrzucono przede wszystkim tomizm jako wspólną filozofię dla teologii katolickiej.

„W tej nowej sytuacji społecznej i teologicznej zrodziła się książka, która szybko została przetłumaczona na wiele języków i służyła wiernym w utwierdzeniu się w wierze chrześcijańskiej i poszukującym w zapoznaniu się z chrześcijaństwem" - powiedział kardynał.

Na dzieło Josepha Ratzingera składają się rozdziały-etapy tego, co jest podstawą chrześcijańskiej wiary.

Pierwszym etapem jest wierzyć po chrześcijańsku, czego podstawą jest Credo. Kolejnym - żyć po chrześcijańsku, czyli jak stawać się nowym człowiekiem w Chrystusie. Następnie - działać oraz modlić się po chrześcijańsku.

Artykuł: Prezentacja IV tomu „Opera Omnia Josepha Ratzingera"
Autor: Konferencja Episkopatu Polski

SPIS TREŚCI

Przedmowa
Jak rozumieć
Wprowadzenie do chrześcijaństwa
Przedmowa
Wykaz skrótów

Część A
Wierzyć po chrześcijańsku


Wyznanie wiary
Wprowadzenie do chrześcijaństwaWykłady o apostolskim wyznaniu wiary

Przedmowa do pierwszego wydania
Przedmowa do wydania dziesiątego
Przedmowa do wydania koreańskiego
Przedmowa do wydania słoweńskiego
Przedmowa do nowego wydania
Wprowadzenie. "Wierzę - Amen"

Rozdział pierwszy
Wiara w dzisiejszym świecie

1. Wątpienie i wiara - sytuacja człowieka wobec zagadnienia Boga
2. Skok w wiarę - tymczasowa próba określenia istoty wiary
3. Dylemat wiary w dzisiejszym świecie
4. Granice nowożytnego pojmowania rzeczywistości a miejsce wiary
5. Wiara jako stanie przy czymś i rozumienie
6. Racjonalność wiary
7. "Wierzę w Ciebie"

Rozdział drugi
Eklezjalna postać wiary
1. Uwaga wstępna do historii i struktury apostolskiego wyznania wiary
2. Granice i znaczenie tekstu
3. Wyznanie wiary i dogmat
4. Symbol apostolski jako wyraz struktury wiary


Część I
Bóg

Rozdział pierwszy
Wstępne pytania na temat Boga

1. Zakres zagadnienia
2. Wyznanie wiary w jednego Boga

Rozdział drugi
Biblijna wiara w Boga 

1. Problem historii o płonącym krzewie
2. Wewnętrzne założenie wiary w Jahwe: Bóg ojców
3. Jahwe, Bóg ojców i Bóg Jezusa Chrystusa
4. Idea imienia
5. Dwa aspekty biblijnego pojęcia Boga

Rozdział trzeci
Bóg wiary i Bóg filozofów
1. Pierwotny Kościół opowiada się za filozofią
2. Przeobrażenie Boga filozofów
3. Jak się odzwierciedla to zagadnienie w tekście wyznania wiary

Rozdział czwarty
Wyznanie Boga dzisiaj

1. Prymat Logosu
2. Bóg osobowy

Rozdział piąty
Wiara w Boga Trójjedynego

1. Uwagi wstępne
2. Ku pozytywnemu nadaniu sensu


Część II
Jezus Chrystus

Rozdział pierwszy
"Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego"

I. Problem wyznania Jezusa Chrystusa dzisiaj
II. Jezus, który jest Chrystusem: zasadnicza forma wyznania chrystologicznego
1. Dylemat nowożytnej teologii: Jezus czy Chrystus?
2. Obraz Chrystusa w wyznaniu wiary
3. Punkt wyjścia wyznania wiary: krzyż
4. Jezus, który jest Chrystusem
III. Jezus Chrystus - prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek
1. Postawienie zagadnienia
2. Współczesny stereotyp "historycznego Jezusa"
3. Słuszność dogmatu chrystologicznego
IV. Drogi chrystologii
1. Teologia wcielenia i teologia krzyża
2. Chrystologia i nauka o odkupieniu
3. Chrystus - "człowiek ostatni"
Ekskurs: struktury chrześcijaństwa

Rozdział drugi
Rozwój wyznania wiary w Chrystusa w chrystologicznych artykułach wiary

1. "Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny"
2. "Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion"
3. "Zstąpił do piekieł"
4. "Trzeciego dnia zmartwychwstał"
5. "Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego"
6. "Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych"


Część III
Duch i Kościół

Rozdział pierwszy
Wewnętrzna jedność ostatnich artykułów symbolu wiary

Rozdział drugi
Dwa główne zagadnienia artykułu o Duchu Świętym i o Kościele

1. "Święty Kościół powszechny"
2. "Ciała zmartwychwstanie"

Wiara, historia i filozofia
Wobec oddźwięku na moje "Wprowadzenie do chrześcijaństwa"

Słowo końcowe do dyskusjiz Walterem Kasperem

Egzystencja chrześcijańska w świetle wiary

Chrześcijaństwo [artykuł w leksykonie, 1972]
Początki
Kwestia istoty chrześcijaństwa
Dzieje chrześcijaństwa

O sensie bycia chrześcijaninem
Przedmowa

Pierwsze kazanie

Czy jesteśmy zbawieni? Albo: Hiob rozmawia z Bogiem
Chrześcijaństwo jako adwent
Niespełniona obietnica
Czy jesteśmy zbawieni?
Ukryty Bóg

Drugie kazanie
Wiara jako służba
Zbawienie chrześcijan i zbawienie świata 
Wcielenie Boga, uchrystusowienie człowieka
Sens historii zbawienia

Trzecie kazanie
Nade wszystko: miłość
Miłość wystarczy
Po co wiara?
Prawo obfitości
Wiara, nadzieja, miłość

Po co jeszcze chrześcijaństwo?

Patrzeć na Chrystusa
Ćwiczenie się w wierze, nadziei, miłości

Przedmowa
I. Wiara
1. Wiara w życiu codziennym jako fundamentalna postawa ludzka
2. Czy agnostycyzm jest drogą wyjścia?
Intermedium: Głupota rozsądnych i warunki prawdziwej mądrości
3. Naturalna wiedza o Bogu
4. Wiara "nadprzyrodzona" i jej przyczyny
5. Rozwinięcie głównej hipotezy
a) Utwierdzenie wiary w wizji Jezusa i świętych
b) Weryfikacja wiary w życiu
c) "Ja", "ty" i "my" w wierze
II. Nadzieja
1. Nowożytny optymizm i chrześcijańska nadzieja
2. Trzy biblijne przykłady na istotę chrześcijańskiej nadziei
a) Prorok Jeremiasz
b) Apokalipsa św. Jana
c) Kazanie na Górze
3. Bonawentura i Tomasz z Akwinu o chrześcijańskiej nadziei
III. Nadzieja i miłość
1. Nadzieja i miłość w zwierciadle swoich przeciwieństw 
a) Zanikanie nadziei i miłości w ociężałości serca (acedia)
b) Córki ociężałości
c) Odmiany despotyczności: pelagianizm mieszczański i pelagianizm pobożnych 
d) Strach, nadzieja, miłość
2. Istota miłości
a) Miłość jako "tak"
b) Miłość i prawda - miłość i krzyż
c) Czym jest miłość siebie samego?
3. Istota i droga agapy
4. Słowo Kazania na Górze
Epilog
Dwie homilie o wierze i miłości
"Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?" - homilia odnośnie do Łk 10,25-37
Czyste spojrzenie i dobra droga - homilia w święto świętego cesarza Henryka

Część B
Żyć po chrześcijańsku

 Stać się nowym człowiekiem w Chrystusie

Chrzest, wiara i przynależność do Kościoła - jedność struktury i treści
1. Wstępne rozważania na temat sensu i struktury sakramentów
2. Słowo w akcie chrztu: przywołanie Trójcy
3. Tło formuły trynitarnej: wyznanie interrogacyjne
4. Uwarunkowanie wyznania dialogicznego: katechumenat
5. Znak wody
6. Chrzest, wiara i Kościół
Suplement. Kwestia chrztu dzieci

Dlaczego chrzcimy dzieci?

Nawrócenie, pokuta i odnowa
Rozmowa między Franzem Greinerem i Josephem Ratzingerem

Co świętujemy w niedzielę?
Jak świętujemy niedzielę?

Słowo Boże nie jest niczyim sługą
O istocie egzystencji chrześcijańskiej 
Kazanie w uroczystość świętego Korbiniana

Wiara jako naśladowanie - powołanie do świętości

Naśladowanie Chrystusa

Dar w Kościele i dla Kościoła
Kazanie z okazji konsekracji dziewic

"Tak oto wdzięczność staje się drogowskazem..."
Kazanie z okazji Roku Świętego Wolfganga w diecezji Ratyzbona

O teologii małżeństwa
I. "Sakramentalność" małżeństwa
1. Stanowisko Jezusa wobec małżeństwa
2. Małżeństwo w Liście do Efezjan
3. Uwagi dogmatyczno-historyczne
4. Rezultat
II. Punkt wyjścia dla etosu małżeństwa chrześcijańskiego
1. Etos małżeństwa według Augustyna
2. Wpływ antycznego naturalizmu i etos małżeństwa w scholastyce 
3. Próba nowego ukierunkowania 
III. Różne płaszczyzny rzeczywistości małżeństwa
IV. Normy dla etosu małżeństwa
1. Miłość i potomstwo
2. Kwestia jedności i nierozerwalności
Uwagi końcowe: małżeństwo i dziewictwo

Historia teologii miłości [artykuł w leksykonie, 1961]

Kwestia nierozerwalności małżeństwa
Uwagi do orzeczenia dogmatyczno-historycznego i jego współczesnego znaczenia
I. Ojcowie
II. Decreta Gratiani
III. Luter i Trydent
IV. Wnioski końcowe

Spojrzenie wstecz na Synod Biskupów z 1980 roku poświęcony małżeństwu i rodzinie
Zewnętrzny przebieg Synodu Biskupów
Wypowiedzi merytoryczne
Część pierwsza: Zmysł wiary, znaki czasu, prawo stopniowalności 
Część druga: Teologia małżeństwa i rodziny
1. Podstawy
2. Wiara i sakrament
3. Nierozerwalność małżeństwa
4. Status kobiety
5. Małżeństwo chrześcijańskie a kultura niechrześcijańska
6. Małżeństwo mieszane
Część trzecia: Zagadnienia duszpasterskie
1. Problem "Humanae vitae"
a) Pozytywne założenie
b) Antykoncepcja, demografia i pomoc na rzecz rozwoju
c) Etyczne sedno
d) Zastosowanie w duszpasterstwie
2. Pozostałe tematy duszpasterskie

Kto trwa w miłości. Słowo o małżeństwie
List Pasterski na Wielki Post 1980 roku

Klara, "milczące słowo" życia dla Kościoła
Kazanie na wspomnienie świętej Klary

Bóg zawsze idzie przed nami
Kazanie z okazji 400-lecia urodzin Marii Ward

Franciszek Salezy
Kazanie na wspomnienie św. Franciszka Salezego

Część C
Działać po chrześcijańsku

Sumienie w historii
Wykład dla Towarzystwa Reinholda Schneidera
Istota i znaczenie sumienia
"Las Casas" i problem sumienia

Sumienie i prawda
1. Rozmowa o błędnym sumieniu i pierwsze wnioski
2. Newman i Sokrates - drogowskazy do sumienia
3. Systematyczne konsekwencje: dwa wymiary sumienia
a) Anamneza
b) Conscientia
4. Epilog: sumienie i łaska

Spór o moralność
Kwestie podstaw wartości etycznych

John Henry Newman należy do wielkich doktorów Kościoła

Urząd Nauczycielski Kościoła - wiara a moralność
Zarys sytuacji problemu
Pierwsze kontrinstancje
Trzy przykłady na współzależność wiary i etosu
a) Dekalog
b) Określenie "chrześcijanin"
c) Napomnienie apostolskie
Wiara - moralność - Urząd Nauczycielski

Teologia i etos
Etos i wiara w Nowym Testamencie
Interpretacja kwestii w teologii luterańskiej
Teologia katolicka
Nowe tendencje od Soboru Watykańskiego II

Prawo naturalne, Ewangelia i ideologia w katolickiej nauce społecznej
Katolickie rozważania

Wiara jako droga
Wprowadzenia do encykliki papieża o podstawach moralności
Po co encyklika o moralności?
Struktura i treść encykliki

Część D
Modlić się po chrześcijańsku

Kosmiczna liturgia
Szkic kazania o wieczystej adoracji

Teologiczne ugruntowanie modlitwy i liturgii
I. Kres religii?
1. Współczesna debata o kresie religii
2. Gdzie jest miejsce Biblii?
3. Co przemawia przeciw modlitwie?
4. Religijność bez słuchającego Boga
II. Struktura i treść modlitwy chrześcijańskiej

Opis

Format
150x220 mm
Autor
Benedykt XVI (Joseph Ratzinger)
Oprawa
twarda
Ilość stron
890

Zapytaj o produkt

pola oznaczone gwiazdką(*) są wymagane

 

Opinie

Dodaj opinię

Joseph Ratzinger - Opera omnia T. IV - Wprowadzenie do chrześcijaństwa

Dodaj opinię