Kategorie add

Szybki kontakt

Szybki kontakt


Nowe produkty

Nowe produkty

Joseph Ratzinger - Opera omnia T. VI-2 - Jezus z Nazaretu

11630
55,00 zł
Stan magazynowy: Czasowo niedostępne.

 • Bezpieczne płatności Bezpieczne płatności
 • Zwrot do 14 dni Zwrot do 14 dni
 • Dostawa od 12.50 zł Dostawa od 12.50 zł
  ?
  Sposób dostawy Czas realizacji* Koszt
  InPost Kurier 1-2 dni Od 9,90 zł
  InPost Kurier (pobranie) 1-2 dni Od 14,90 zł
  Paczkomaty 1-2 dni Od 11,50 zł
  Paczkomaty (pobranie) 1-2 dni Od 14,90 zł
  Kurier DPD 1-2 dni Od 14,00 zł
  Kurier DPD (pobranie) 1-2 dni Od 16,90 zł
  Odbiór osobisty 1-2 dni -
  Kurier DHL / Fedex 3-7 dni Zal. od wagi paczki

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ B
PATRZEĆ NA PRZEBITEGO. TAJEMNICA PASCHALNA CHRYSTUSA

Ukrzyżowany, zmarły i pogrzebany. Wielki Piątek

Chrystocentryzm w przepowiadaniu?
1. Podstawowy sens chrystocentryzmu

2. Chrystocentryzm i teocentryzm
3. Konkretne punkty wyjścia chrystocentryzmu
4. Słowo Boga i słowo człowieka
a) Pismo i dogmat
b) Historiozbawcza struktura przepowiadania
5. Uwaga końcowa: prawda i prawdomówność

Chrystus. Tezy do chrystologii

Tajemnica wielkanocna - najgłębsza treść i podstawa kultu Serca Jezusowego
I. Kryzys kultu Serca Jezusowego w okresie reformy liturgicznej

II. Elementy nowego uzasadnienia kultu Serca Jezusowego w nawiązaniu do encykliki "Haurietis aquas"
1. Uzasadnienie w teologii wcielenia
2. Znaczenie zmysłów i uczucia dla pobożności
3. Antropologia i teologia serca w Biblii i u Ojców

Chrystologiczne punkty orientacyjne

Od liturgii do chrystologii Romano Guardiniego podstawowe założenia teologiczne i siła ich wyrazu
I. Przełom liturgiczny i jego miejsce w historii filozofii

II. Podstawowa opcja teologiczna
III. Podstawowe kategorie myśli Guardiniego - jedność liturgii, chrystologii i rozumienia filozoficznego
1. Myśl i byt
2. Przeciwieństwo i żywy konkret. Od liturgii do chrystologii i pobożności ludowej
IV. Epilog. Guardini a niemiecki uniwersytet

Patrzeć na Chrystusa. Postać Chrystusa w świetle historii kuszenia
Refleksja wstępna nad trwałym sensem Roku Jubileuszowego 2000

Historia kuszenia Jezusa w świetle Jego postaci
Pierwsza pokusa - chleb i zbawienie
Druga pokusa: wystawianie Boga na próbę?
Trzecia pokusa: Chrystus i Antychryst
Refleksja końcowa: Wybierz życie!

"Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca" (J 14,9). Oblicze Chrystusa w Piśmie Świętym
Wizja Jezusa w Ewangelii Jana

Szukanie Bożego oblicza w Starym Testamencie
Mojżesz i Chrystus
Patrzeć na Chrystusa w chrześcijańskiej egzystencji
Perspektywy: Religie świata a wiara

Zraniony strzałą Piękna. Krzyż i nowa "estetyka" wiary


CZĘŚĆ C
MESJASZ I SYN BOŻY. TAJEMNICA OSOBY JEZUSA

Jezus Chrystus
Descendit de caelis - zstąpił z nieba

1. Zwierzęta i Syn Człowieczy u Daniela 7
2. Zstąpienie jako wydarzenie duchowe
"... i stał się człowiekiem"
1. Dzieciństwo Jezusa
2. Nazaret
3. Życie publiczne i ukryte
4. Śmierć i zmartwychwstanie
Współistotny Ojcu
Zmartwychwstał zgodnie z Pismem

Chrystologia w polu sporów egzegezy starochrześcijańskiej i nowożytnej interpretacji Biblii
I. Współczesna aporetyka syntezy starochrześcijańskiej

II. Hermeneutyczny horyzont współczesnej egzegezy
III. Aporetyzm współczesnej egzegezy

Prawomocność dogmatu chrystologicznego
I. Podstawy biblijne

1. Syn Boży
2. Syn
II. Dogmat chrystologiczny

Tajemnica Wielkanocy

Wniebowstąpienie Chrystusa [artykuł w leksykonie, 1960]

Wniebowstąpienie Chrystusa

Wniebowstąpienie Chrystusa [artykuł w leksykonie, 1968]

Co Jezus Chrystus znaczy dla mnie?

"Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine..."

Z okazji siedemsetlecia świętego domku w Loreto w marcu 1995 roku
1. Gramatyka i treść w twierdzeniu wyznania wiary

2. Biblijne tło tego twierdzenia
2.1 Mt 1,18-25
2.2 Łk 1,26-38
2.3 Prolog Jana
3. Ślady stóp Boga

Prezentacja Deklaracji Dominus Iesus w sali prasowej Stolicy Świętej 5 września 2000 roku

Dziewicze narodzenie i pusty grób

Wyjaśnienie odnośnie do ukierunkowania "Akademii dla teologii ludu Bożego" prowadzonej przez teologów Zintegrowanej Gminy Katolickiej


CZĘŚĆ D
ZBAWIENIE, ODKUPIENIE, WYZWOLENIE: ZAGADNIENIA SOTERIOLOGII

Zbawienie [artykuł w leksykonie, 1960]

Pośrednik [artykuł w leksykonie, 1962]

Zastępstwo [artykuł w leksykonie, 1963]

Zadośćuczynienie [artykuł w leksykonie, 1964]

Kwestie wstępne teologii odkupienia

Odkupienie - coś więcej niż frazes?

Wiara jako zaufanie i radość - Ewangelia

Jezus Chrystus dzisiaj
1. Refleksja wstępna: Dzisiaj, wczoraj i wieczność

2. Chrystus - Droga: exodus i wyzwolenie
3. Chrystus - Prawda: prawda, wolność i ubóstwo
4. Chrystus - Życie: proegzystencja i miłość

Chrystus - Odkupiciel wszystkich ludzi. Jedyność i powszechność Chrystusa oraz Jego Kościoła
Kościół wyznaje wiarę w Jezusa jako Pana

Obrazy "historycznego Jezusa" i ich pochodzenie
Wiara i naśladowanie jako dostęp do rzeczywistego Jezusa
Prawo do misji?
Miejsce Chrystusowej wiary w historii religii i w historii ducha
Chrystus i Kościół

Święty Rok odkupienia

Wywiad z Josephem kard. Ratzingerem na temat sensu Roku Świętego


CZĘŚĆ E
RECENZJE, PRZEDMOWY, WPROWADZENIA

Rec. do: Alois Grillmeier / Heinrich Bacht, Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart [Sobór chalcedoński. Historia i teraźniejszość] Tom 3, Würzburg 1954

Chrześcijaństwo Pawłowe? Rec. do: Georg Schneider, Kernprobleme des Christentums. Eine Studie zu Paulus, Evangelium und Paulinismus [Zasadnicze problemy chrześcijaństwa. Studium dotyczące Pawła, Ewangelii i paulinizmu] Stuttgart 1959

Rec. do: Eugen Biser, Das Licht des Lammes. Hinblicke auf den Erhöhten [Światło Baranka. Spojrzenia na Wywyższonego] München 1958

Rec. do: Johannes Brinktrine, Die Lehre von der Menschwerdung und Erlösung [Nauka o Wcieleniu i Odkupieniu], Paderborn 1959

Rec. do: Engelbert Gutwenger, Bewusstsein und Wissen Christi. Eine dogmatische Studie [Świadomość i wiedza Chrystusa. Studium dogmatyczne], Innsbruck 1960

Hans Urs von Balthasar - Chrześcijański uniwersalizm

Rec. do: Jacob Kremer, Das älteste Zeugnis von der Auferstehung Christi. Eine bibeltheologische Studie zur Aussage und Bedeutung von 1 Kor 15,1-11 (= SBS 17) [Najstarsze świadectwo zmartwychwstania Chrystusa. Studium biblijno-teologiczne odnośnie do wypowiedzi i znaczenia 1 Kor 15,1-11], Stuttgart 1966

Rec. do: Alois Grillmeier, Mit ihm und in ihm. Christologische Forschungen und Pespektiven [Z Nim i w Nim. Badania i perspektywy chrystologiczne], Freiburg 1975

Wprowadzenie do: Romano Guardini, The Lord [Pan], Washington 1996

Przedmowa do: Michel Schooyans, L'Évangile face au désordre mondial [Ewangelia wobec bezładu świata], Paris 1997

Wprowadzenie do: Franz Mußner, Was hat Jesus Neues in die Welt gebracht? [Co nowego Jezus przyniósł światu?] Stuttgart 2001

Przedmowa do: Unterwegs zu Jesus Christus [W drodze do Jezusa Chrystusa]

Prezentacja książki Unterwegs zu Jesus Christus [W drodze do Jezusa Chrystusa]

Wydarzenie uprzedzające ich myślenie i chcenie Przedmowa do: Heinrich Schlier, Sulla resurrezione di Gesù Cristo [O zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa], Brescia 20055


CZĘŚĆ F
MEDYTACJE, KAZANIA I KATECHEZY

Wielki Piątek
Pierwsza medytacja

Druga medytacja
Modlitwa
Modlitwa wiernych

Wielka Sobota
Pierwsza medytacja

Druga medytacja
Trzecia medytacja
Modlitwa

Chrystus Wyzwoliciel. Szukajmy tego, co w górze (Kol 3,1)

Drzewo genealogiczne Jezusa

Trzy rozważania na Boże Narodzenie
Bóg po tej stronie naszych granic

Światło w ciemności
Chrystus, Zbawca, jest tu

"Oglądaliśmy Jego chwałę"

Boże Narodzenie, 1977

Bóg ukrywa się w dziecku

Pasterka, 1980

Radość Abrahama

Do J 8,51-59

"Ja sam swoje owce poprowadzę na pastwisko i pozwolę im odpocząć"

Na uroczystość Serca Jezusowego, 2004

Dlaczego Jezus nie wie wszystkiego, skoro jest Bogiem?

Odnośnie do pytania o postać Zmartwychwstałego

Jak należy objaśnić eucharystyczną obecność Chrystusa?


DODATEK

Od wydawcy
I. Uwagi do Opera omnia
II. Uwagi do VI tomu

Część A: Jezus z Nazaretu
Część B: Patrzeć na Przebitego. Tajemnica Paschy Chrystusa
Część C: Mesjasz i Syn Boży. Tajemnica Osoby Jezusa
Część D: Zbawienie, odkupienie, wyzwolenie: zagadnienia soteriologii
Część E: Recenzje, przedmowy, wstępy
Część F: Medytacje, kazania i katechezy

Uwagi bibliograficzne

Wykaz literatury

Cytaty z Pisma
Stary Testament

Nowy Testament

Indeks osobowy

Opis

Format
150x220 mm
Autor
Benedykt XVI (Joseph Ratzinger)
Oprawa
twarda
Ilość stron
608

Zapytaj o produkt

pola oznaczone gwiazdką(*) są wymagane

 

Opinie

Dodaj opinię

Joseph Ratzinger - Opera omnia T. VI-2 - Jezus z Nazaretu

Dodaj opinię