Kategorie add

Szybki kontakt

Szybki kontakt


Nowe produkty

Nowe produkty

Joseph Ratzinger - Opera Omnia T. VIII-2 - Kościół - znak wśród narodów

11633
Część druga
65,00 zł
Stan magazynowy: Czasowo niedostępne.

 • Bezpieczne płatności Bezpieczne płatności
 • Zwrot do 14 dni Zwrot do 14 dni
 • Dostawa od 12.50 zł Dostawa od 12.50 zł
  ?
  Sposób dostawy Czas realizacji* Koszt
  InPost Kurier 1-2 dni Od 9,90 zł
  InPost Kurier (pobranie) 1-2 dni Od 14,90 zł
  Paczkomaty 1-2 dni Od 11,50 zł
  Paczkomaty (pobranie) 1-2 dni Od 14,90 zł
  Kurier DPD 1-2 dni Od 14,00 zł
  Kurier DPD (pobranie) 1-2 dni Od 16,90 zł
  Odbiór osobisty 1-2 dni -
  Kurier DHL / Fedex 3-7 dni Zal. od wagi paczki

VIII tom polskiej edycji Dzieł zebranych Josepha Ratzingera, odkrywa przed nami Kościół, w którym rodzi się, kształtuje i wzrasta nasza wiara. Kościół jest bowiem ludem Bożym, który jest i żyje Ciałem Chrystusa.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ E
ODZYSKIWANIE WIDZIALNEJ JEDNOŚCI KOŚCIOŁA

Jedność Kościoła - jedność ludzkości. Sprawozdanie z obrad

Znak chrześcijańskiej jedności. 1600 lat konstantynopolitańskiego Credo

Prognozy przyszłości ekumenizmu 
Główne historyczne typy podziału Kościoła 
Kwestia ponownego zjednoczenia Wschodu z Zachodem 
Kwestia ekumenizmu katolicko-protestanckiego

O rozwoju ruchu ekumenicznego. List do czasopisma "Theologische Quartalschrift", Tybinga

Aktualna sytuacja ekumenizmu 
Klasyczny model ekumenizmu 
Nowy "paradygmat" ekumeniczny? 
Droga ekumenizmu dziś i jutro 
Refleksja końcowa: Sołowjowa wizja jedności eschatologicznej


DIALOG KATOLICKO-PRAWOSŁAWNY

Rzym a Kościoły Wschodu po odwołaniu ekskomunik z 1054 roku 
1. Przebieg wydarzeń 
Początkowe wahania 
Od spotkania w Jerozolimie do odwołania anatem 
Dalsza historia 
2. Znaczenie i następstwa zniesienia anatem 
Przywrócenie miłości jako główna intencja 
Oczyszczanie pamięci 
Zniesienie anatem - akt kościelnoprawny i teo-logiczny 
Wspólnota komunijna jako cel najbliższy - królestwo Boże jako ostateczny telos 
Andrzej i Piotr - nowy i stary Rzym 
3. Wyniki

Oficjalny dialog teologiczny prawosławia z katolicyzmem. Rozmowa z redakcją "Ut omnes unum", 1982

Od "dialogu miłości" do "dialogu teologicznego". Wymiana korespondencji z metropolitą Damaskinosem

Przedmowa do: Stylianos Harkianakis, "Orthodoxe Kirche und Katholizismus" [Kościół prawosławny a katolicyzm], München 1975

Przedmowa do: Chrysostomos Konstantinidis, Ernst Christoph Suttner (red.), "Fragen der Sakramentenpastoral in orthodox-katholisch gemischten Gemeinden" [Kwestie duszpasterstwa sakramentów w mieszanych wspólnotach prawosławno-katolickich], Regensburg 1979

Przedmowa do: Sergius Heitz (red.), "Mysterium der Anbetung" [Tajemnica adoracji], Düsseldorf 1986


DIALOG KATOLICKO-EWANGELICKI

Protestantyzm. Ocena z perspektywy katolickiej [artykuł w leksykonie, 1961]

"Ponowne zjednoczenie w wierze" w ujęciu katolickim 
Istota kościelnej jedności 
Drogi do jedności kościelnej 
Perspektywy i zadania

Co łączy, a co dzieli wyznania? Refleksja ekumeniczna

Ekumenizm lokalny 
1. Idea "bazy" - budowanie "odgórne" czy "oddolne"? 
2. "Kościół lokalny" a Kościół powszechny 
3. Teoria i praktyka

Uwagi dotyczące kwestii sukcesji apostolskiej

Ekumenizm w martwym punkcie? Wyjaśnienia dotyczące "Mysterium Ecclesiae"

"ON jest naszym pokojem" (Ef 2,14). Kazanie wygłoszone podczas nabożeństwa ekumenicznego w monachijskiej katedrze Najświętszej Maryi Panny 20 stycznia 1978 roku

Wyjaśnienia dotyczące kwestii "uznania" "Confessio Augustana" przez Kościół katolicki 
1. Miejsce "Confessio Augustana" w luterańskich pismach wyznaniowych 
2. Problem autorytetu "Confessio Augustana" 
3. Kwestia treściowej zgodności "Confessio Augustana" z wiarą katolicką 
4. Pojęcie "uznania"

To jest prawdziwe życie, aby znali Ciebie i Twojego Posłańca. Kazanie wygłoszone podczas nabożeństwa ekumenicznego w Monachium 25 stycznia 1979 roku

Być oszczędnym w występach teatralnych. Rozmowa z redakcją "Lutherische Monatshefte", 1979

Słowa powitania podczas uroczystego nabożeństwa z okazji jubileuszu 450-lecia "Confessio Augustana" w kościele św. Anny w Augsburgu

Przemówienie na zebraniu kończącym augsburskie uroczystości poświęcone "Confessio Augustana" 29 czerwca 1980 roku

W przyjaźni z Nim jesteśmy jedno. Kazanie w czasie nabożeństwa ekumenicznego w ewangelicko-luterańskim kościele Mateusza w Monachium 20 stycznia 1981 roku

Katolicyzm w stadium przejściowym. Rozmowa z redakcją "Evangelische Kommentare", 1982

Przedmowa do: Alfred Läpple, "Martin Luther. Leben - Bilder - Dokumente" [Marcin Luter. Życie - portrety - dokumenty], München 1982

Luter a jedność Kościołów. Rozmowa z redakcją Internationale katholische Zeitschrift "Communio", 1983 
Posłowie

"Z ekumeniczną odpowiedzialnością". Korespondencja z protestanckim biskupem krajowym Johannesem Hanselmannem

Nasza wspólna odpowiedzialność: dawanie świadectwa. Słowa przesłania do J 17,21 podczas ekumenicznych nieszporów ku czci św. Ansgara w Hamburgu w 1998 roku


DIALOG KATOLICKO-ANGLIKAŃSKI

Problemy i nadzieje dialogu anglikańsko-katolickiego 
Wprowadzenie: dokumenty porozumienia anglikańsko-katolickiego i stanowisko rzymskiej Kongregacji Nauki Wiary 
Podstawowy problem dialogu: autorytet Tradycji i organy jedności 
1. Uwaga wstępna dotycząca sytuacji dialogu 
2. Autorytet Tradycji 
3. Kościół powszechny i jego organy jako warunek Tradycji 
4. Tradycja a wyznanie 
5. Niemający końca rozwój Tradycji 
6. Tradycja a Eucharystia 
Uwaga końcowa: perspektywa dalszej drogi 
Posłowie 
I. Spojrzenie wstecz na debatę wokół mojego artykułu 
II. Dwa podstawowe modele współczesnej teologii ekumenicznej i ich problematyka 
1. "Koncyliarność" Kościoła 
2. "Traditionibus" czy "sola scriptura"? O nowej ekumenicznej zasadzie formalnej


CZĘŚĆ F
KOŚCIÓŁ A WIELOŚĆ RELIGII

Kościół - znak wśród narodów 
1. Źródło i istota Kościoła 
2. Ustrój Kościoła 
3. Przynależność do Kościoła 
4. Kościół a zbawienie świata

Problem absolutności chrześcijańskiej drogi zbawienia 
I. Uwagi do kwestii "absolutności" pierwiastka chrześcijańskiego 
II. Kwestia misji

Poza Kościołem nie ma zbawienia? 
I. Kwestia historycznego rozwoju doktryny 
II. Dzisiejszy stan zagadnienia 
1. Aspekt subiektywny 
2. Aspekt obiektywny

Wielość religii a jedno przymierze. Przedmowa

Izrael, Kościół i świat. Ich relacje i zadanie według Katechizmu Kościoła Katolickiego z roku 1992 
Zadanie pojednania 
Pojednanie bez odejścia od wiary chrześcijańskiej? 
Prezentacja problemu w Katechizmie Kościoła Katolickiego 
1. Żydzi i poganie w zwierciadle historii mędrców ze Wschodu (Mt 2,1-12) 
2. Jezus a Prawo: nie zniesienie, lecz "wypełnienie" 
3. Jezusowa interpretacja Prawa: konflikt i pojednanie 
4. Krzyż

Nowe Przymierze. Teologia przymierza w Nowym Testamencie 
1. Testament czy przymierze? Od analizy słowa do kwestii merytorycznej 
2. Przymierze i przymierza u apostoła Pawła 
3. Idea przymierza w tekstach Ostatniej Wieczerzy 
4. Jedność przymierza i wielość przymierzy 
5. "Testament" a przymierze 
6. Obraz Boga i obraz człowieka w idei przymierza

Dialog religii i stosunki żydowsko-chrześcijańskie 
1. Od ekumenizmu chrześcijan do dialogu religii 
2. Pytanie o jedność w różnorodności 
3. Wielkość i granice religii mistycznych 
4. Model pragmatyczny 
5. Judaizm a chrześcijaństwo 
6. Wiara chrześcijańska a religie mistyczne 
7. Tezy końcowe

Dziedzictwo Abrahama


CZĘŚĆ G
PRZYSZŁOŚĆ KOŚCIOŁA

Neopoganie a Kościół

Jaki będzie Kościół w roku 2000?

Dlaczego jeszcze jestem w Kościele? 
Wstępna refleksja nad sytuacją Kościoła 
Obraz istoty Kościoła 
Dlaczego zostaję w Kościele

Na czym polega odnowa Kościoła? 
I. Podstawowy sens chrześcijańskiej odnowy 
1. Postawienie problemu 
2. Kryterium odnowy 
II. Odnowa chrześcijan a odnowa Kościoła 
III. Dobra i fałszywa odnowa 
1. Idea odnowy u faryzeuszów i w grupie Qumran 
2. Błędne rozumowanie saduceuszów

Sens budowania kościołów

Kościół otwarty i kościół zamknięty

Wspólnota w drodze. Kościół i jego nieustanne odnawianie się 
1. Niezadowolenie z Kościoła 
2. Reforma bezskuteczna 
3. Istota autentycznej reformy 
4. Moralność, przebaczenie i pokuta - osobowe centrum reformy 
5. Cierpienie, męczeństwo i radość odkupienia

Nowa ewangelizacja 
I. Struktura i metoda nowej ewangelizacji 
1. Struktura 
2. Metoda 
II. Istotne treści nowej ewangelizacji 
1. Nawrócenie 
2. Królestwo Boże 
3. Jezus Chrystus 
4. Życie wieczne

Kościół u progu trzeciego tysiąclecia

Komunikacja i kultura. Nowe drogi ewangelizacji w trzecim tysiącleciu


CZĘŚĆ H
RECENZJE I PRZEDMOWY

RECENZJE

Do: Alfred Läpple, "Der Einzelne in der Kirche. Wesenszüge einer Theologie des Einzelnen nach John Henry Kardinal Newman" [Jednostka w Kościele. Główne rysy teologii jednostki według kardynała Henry'ego Newmana], część I, München 1952

Jeden Bóg a wiele religii. Do: Jacques-Albert Cuttat, "Begegnung der Religionen" [Spotkanie religii], Einsiedeln 1956

Do: Erich Przywara, Hermann Sauer, "Gespräch zwischen den Kirchen. Das Grundsätzliche" [Dialog między Kościołami. Zasadnicze kwestie], Nürnberg 1956

Instytucja, charyzmat i fanatyzm. Do: Ronald A. Knox, "Christliches Schwärmertum" [Chrześcijański fanatyzm], Köln-Olten 1957

Teologiczne miejsce laikatu. Do: Yves Congar, "Der Laie" [Osoba świecka], Stuttgart 1957

Do: Stanislaus Jáki, "Les tendances nouvelles de l'ecclésiologie" [Nowe tendencje w eklezjologii], Rom 1957

Do: Yves de Montcheuil, "Kirche und Wagnis des Glaubens" [Kościół i ryzyko wiary], przekład z jęz. francuskiego A. Künke, Freiburg 1957

Do: Willem Hendrik van de Pol, "Das reformatorische Christentum in phänomenologischer Betrachtung" [Chrześcijaństwo reformowane z fenomenologicznego punktu widzenia], Einsiedeln-Zürich-Köln 1956

Do: Otto Semmelroth, "Ich glaube an die Kirche. Erwägungen über das gottmenschliche Geheimnis der Kirche" [Wierzę w Kościół. Rozważania o Bosko-ludzkiej tajemnicy Kościoła], Düsseldorf 1959

Do: Wilhelm Bartz, "Die lehrende Kirche. Ein Beitrag zur Ekklesiologie M.J. Scheebens" [Kościół nauczający. Przyczynek do eklezjologii M.J. Scheebena], Trier 1959

Do: "Catholica" 12 (1959), z. 2

Do: Bonavenura Duda, "Joannis Stojković de Ragusio O.P. († 1443)doctrina de cognoscibilitate ecclesiae" [Johannesa Stojkovicia z Raguzy doktryna o poznawalności Kościoła], Rom 1958

Do Yves Congar, "Außer der Kirche kein Heil. Wahrheit und Dimensionen des Heils" [Poza Kościołem nie ma zbawienia. Prawda i wymiary zbawienia], Essen 1961

Do: Wilhelm Bertrams, "De relatione inter episcopatum et primatum. Principia philosophica et theologica quibus relatio iuridica fundatur inter officium episcopale et primatiale" [Relacja między episkopatem a prymatem. Pryncypia filozoficzne i teologiczne, na których opiera się relacja prawna między urzędem episkopalnym a prymacjalnym], Rom 1963

Do: Heinrich Fries, "Wir und die andern. Beiträge zu dem Thema: Die Kirche in Gespräch und Begegnung" [My i inni. Przyczynki do tematu: Dialog i spotkanie Kościoła], Stuttgart 1966

Do: Yves Congar, "Die Lehre von der Kirche von Augustinus bis zum Abendländischen Schisma" [Nauka Kościoła od Augustyna do schizmy zachodniej], (HDG III/3c); tenże, "Die Lehre von der Kirche vom Abendländischen Schisma bis zur Gegenwart" [Nauka Kościoła od schizmy zachodniej do współczesności], (HDG III/3d), Freiburg-Basel-Wien 1971


PRZEDMOWY

Do: Christoph Kardinal Schönborn, "Leben für die Kirche" [Życie dla Kościoła], Freiburg 1997

Do: Gianfranco Coffele (red.), "Dilexit Ecclesiam. Studi in onore del prof. Donato Valentini" [Umiłował Kościół. Studia poświęcone prof. Donato Valentiniemu], Rom 1999

Do: Maximilian Heim, "Joseph Ratzinger, «Kirchliche Existenz und existenzielle Theologie»" [Egzystencja kościelna a teologia egzystencjalna], Frankfurt 20052


CZĘŚĆ I
KAZANIA

Miejsce Bosko-ludzkiej communio. Kazanie wygłoszone z okazji poświęcenia kościoła św. Bonifacego, Haar-Jagdfeld, 25 września 1977 roku

Powszechni jesteśmy tylko razem. Z kazania Josepha Ratzingera przy obejmowaniu kościoła tytularnego Santa Maria Consolatrice w Rzymie 15 października 1977 roku

Chrzest jako początek i drogowskaz życia chrześcijańskiego. Kazanie z okazji jubileuszu stulecia parafii i srebrnego jubileuszu proboszcza miasta Alfonsa Hausmanna u św. Jana Chrzciciela, Monachium-Haidhausen, 24 czerwca 1979 roku

Kościół istnieje jako liturgia i w liturgii. Homilia do Dz 2,42 podczas święceń kapłańskich w katedrze we Fryzyndze w 1980 roku

Pascha Jezusa i Kościoła. Medytacje na Wielki Czwartek w katedrze Panny Maryi w Monachium, 1981

Kościół - Matka i dom. Kazanie z okazji poświęcenia kościoła św. Moniki w Monachium w pierwszą niedzielę Adwentu, 29 listopada 1981 roku

Partia Chrystusa czy Kościół Jezusa Chrystusa? Homilia w trzecią niedzielę zwykłą (rok A), 1 Kor 1,10-13.17

Dom ludzi staje się domem Bożym. Kazanie na niedzielę poświęcenia kościoła, Łk 19,1-10 (Jezus gości w domu Zacheusza)


DODATEK

Od Wydawcy 
I. Uwagi do "Opera omnia" 
II. Uwagi do VIII tomu 
Część A: Braterstwo chrześcijańskie 
Część B: Geneza, istota i misja Kościoła 
Część C: Kościół - powszechny sakrament zbawienia w Chrystusie 
Sakrament zbawienia 
Lud Boga Ojca i Ciało Chrystusa 
Świątynia Ducha Świętego 
Część D: Komunijna struktura Kościoła 
Prymat papieża 
Część E: Odzyskiwanie widzialnej jedności Kościoła 
Dialog katolicko-prawosławny 
Dialog katolicko-ewangelicki 
Dialog katolicko-anglikański 
Część F: Kościół a wielość religii 
Część G: Przyszłość Kościoła 
Część H: Recenzje i przedmowy 
Recenzje 
Przedmowy 
Część I: Kazania

Informacje bibliograficzne 
Część A: Braterstwo chrześcijańskie 
Część B: Geneza, istota i misja Kościoła 
Część C: Kościół - powszechny sakrament zbawienia w Chrystusie 
Sakrament zbawienia 
Lud Boga Ojca i Ciało Chrystusa 
Świątynia Ducha Świętego 
Część D: Komunijna struktura Kościoła 
Prymat papieża 
Część E: Odzyskiwanie widzialnej jedności Kościoła 
Dialog katolicko-prawosławny 
Dialog katolicko-ewangelicki 
Dialog katolicko-anglikański 
Część F: Kościół a wielość religii 
Część G: Przyszłość Kościoła 
Część H: Recenzje i przedmowy 
Recenzje 
Przedmowy 
Część I: Kazania 
Wykaz literatury

Cytaty z Pisma 
Stary Testament 
Nowy Testament

Indeks osobowy

Opis

Format
150x220 mm
Autor
Benedykt XVI (Joseph Ratzinger)
Oprawa
twarda
Ilość stron
800

Zapytaj o produkt

pola oznaczone gwiazdką(*) są wymagane

 

Opinie

Dodaj opinię

Joseph Ratzinger - Opera Omnia T. VIII-2 - Kościół - znak wśród narodów

Część druga

Dodaj opinię