• Kategorie
  • Parametry
  • Szkoła średnia kl.III i IV

Podręcznik nr AZ-43-03/12-KI-1/14 zgodny z programem nauczania nr AZ-4-01/12 i nr AZ-4-03/12. Podręcznik obejmuje 48 tematów zgrupowanych w czterech rozdziałach. K...
14.90
Numer programu:AZ-4-01/10  Data zatwierdzenia podręcznika: 2.06.2014r. Zaproponowane ćwiczenia są pomocne w sprawdzeniu efektów kształcenia. Opracowano ...
16.00
Numer programu:AZ-4-01/10  Data zatwierdzenia podręcznika: 2.06.2014r. - Na tym poziomie edukacyjnym młodzież osiąga duży stopień wrażliwości, zwiększają się ...
19.00
Numer programu:AZ-4-01/10  Data zatwierdzenia podręcznika: 2.06.2014r. Poradnik zawiera 56 scenariuszy stanowiących propozycję dla nauczyciela. Treści katechet...
29.00
Zatwierdzenie przez komisję wychowania katolickiego: Podręcznik nr AZ-43-06/12-KR-1/15 do nauczania religii rzymsko-katolickiej w klasie III liceum i technikum na t...
19.90
Zatwierdzenie przez komisję wychowania katolickiego: Podręcznik metodyczny nr AZ-43-06/12-KR-1/15 do nauczania religii rzymsko-katolickiej w klasie III liceum i te...
39.90
Imprimatur: Kuria Metropolitalna w Krakowie Nr 1113/2015 z dnia 11 maja 2015 r. bp Jan Szkodoń wikariusz generalny ks. Krzysztof Tekieli, notariusz Kurii ks. prof....
19.90
Nr podręcznika KR-44-06/12-KR-9/15 "Mocni mocą Chrystusa" Program: AZ-4-06/12 Bądźcie mocni!
39.90
• Człowiek przychodzi na świat w rodzinie, w niej dorasta i w niej przygotowuje się, aby założyć kiedyś własną. Tę tematykę proponują wchodzącej w dorosłe życi...
15.00
Przewodnik metodyczny dla 3 klasy szkoły ponadgimnazjalnej zawiera szczegółowe konspekty katechez z uwzględnieniem celów operacyjnych oraz proponowanyc...
19.90
Przewodnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-43-01/12-KI-2/14 zgodnego z programem nauczania nr AZ-4-01/12. • Zawier...
15.00
Podręcznik nr AZ-43-01/12-KI-2/14 zgodny z programem nauczania religii nr AZ-4-01/12. Podręcznik obejmuje 60 tematów zgrupowanych w pięciu rozdziałach. W kla...
14.90
Każdy scenariusz został opracowany według schematu: wprowadzenie, podanie prawdy, pogłębienie, zas-tosowanie, zakończenie. Zaproponowane scenariusze poprzedzone są s...
13.00
Podręcznik nr AZ-43-04/2-0 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy...
13.70
Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymsko-katolickiej według podręcznika nr AZ-42-04/02-0 zgodnego z programem nauczania nr AZ-4-04/2. Kazdy scenariusz zosta...
13.00