Kategorie add

Nowe produkty

Nowe produkty

Bestseller

Maria z Agredy - Mistyczne Miasto Boże, czyli żywot Matki Boskiej

1506
Według doznanych objawień
40,00 zł
Stan magazynowy: Średnia ilość.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 39,90 zł

Autorka dzieła „Mistyczne Miasto Boże"  czyli Marii z Agredy żyła w latach 1606 - 1665, była zakonnicą z zakonu franciszkanów w Agredzie, od 25 roku życia była opatką zakonu, w zakonie przybrała imię Maria od Jezusa. Maria z Agredy była mistyczką i wizjonerką. Po śmierci zakonnicy rozpoczął się proces beatyfikacyjny w 1673 r. 

Tytuł „ Mistyczne miasto Boże" nawiązuje do odwiecznej walki dobra ze złem, które podejmują, jak opisuje autorka, legiony anielskie, żeby pogonić armię wszelakeigo zła z piekła pochodzącego. To miasto Boże to po prostu Niebiańskie Jeruzalem, twierdza nie do zdobycia, bo dobry Bóg jest wielki i zawsze zwycięski. Ta militarystyczna metafora miasta Bożego, Nieba, jako niezdobytej twierdzy jest bardzo interesująca.

Podążając drogą wiary człowiek wcześniej czy później trafi na kwestię świętości, autorka z tej racji, że to jest oczywista oczywistość, nie musi się specjalnie wczuwać, żeby przekonać czytelnika, że świętość Jezusa i Maryi jest najdoskonalsza, a jednak i tak to robi i wyszło jej to po prostu genialnie. Opisując miłość matki do syna i na odwrót, autorka cytuje wersy „Pieśni nad pieśniami". Dalej oczywiście mamy fakty znane i mniej znane z życia Maryi i Jezusa.
 
Pojawia się również Józef, który pełni funkcję ojca świętej rodziny. W dalszej części książki pojawiają się inne postaci znane z Biblii, a także wydarzenia. Począwszy od narodzin, najpierw samej Marii, potem Jezusa, aż do śmierci krzyżowej, zmartwychwstania, wstąpienia do niebios najpierw Jezusa, potem po ok kilkunastu latach również Marii.

Według wizji Marii z Agredy Maria po wniebowstąpieniu została ukoronowana królową Nieba. Opisy biograficzne są przeplatane mistycznymi wizjami Marii z Agredy.

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia  28 III 1985 r.

Spis treści:

Od Wydawcy

Część pierwsza
Od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny do Wcielenia w Jej żywocie Syna Bożego

I. Powody, dla których Pan Bóg objawił mi życie Królowej niebios, Najświętszej Maryi Panny
II. Niezbadana Istota Boga. Postanowienie stworzenia świata
III. Stworzenie aniołów. Strącenie Lucyfera
IV. Stworzenie pierwszych ludzi. Popełnienie grzechu pierworodnego
V. Rozmnożenie rodu ludzkiego. Tęsknota za zbawicielem. Joachim i Anna
VI. Niepokalane Poczęcie Maryi
VII. O pełnym łask narodzeniu Najświętszej Maryi Panny i o tym, jak w niebie odebrała swoje imię
VIII. Święte dzieciństwo Maryi
IX. Ofiarowanie Maryi
X.
XI. Żywot Najświętszej Panny w świątyni Jerozolimskiej. Śmierć Jej świętych rodziców. Wewnętrzne cierpienia
XII. O cnotach Najświętszej Panny, a w szczególności o Jej wierze
XIII. O nadziei Najświętszej Panny
XIV. O miłości Najświętszej Maryi Panny
XV. O zaślubinach Najświętszej Panny ze świętym Józefem

Część druga
Od Wcielenia Syna Bożego do Jego Wniebowstąpienia 

XVI. Jak Najświętsza Maryja Panna w ciągu dziewięciu dni została przygotowana do przyjęcia tajemnicy Wcielenia Syna Bozego
XVII. Wcielenie Syna Bożego w dziewiczym łonie Maryi
XVIII. Maryja odwiedza swoją krewną Elżbietę
XIX. Św. Józef postanawia opuścić MAryję, jednak Archanioł Gabriel oznajmia mu tajemnicę Wcielenia Syna Bożego
XX. Najświętsza Panna z pokorą służy św. Józefowi
XXI. Cesarz August wydaje rozkaz "spisu powszechnego". Maryja i Józef udają się w podróż do Betlejem
XXII. Narodzenie w Betlejem Judzkim naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa
XXIII. Hołd pasterzy. Obrzezanie Jezusa
XXIV. Hołd świętych trzech Króli
XXV. Ofiarowanie Jezusa w świątyni Jerozolimskiej
XXVI. Ucieczka do Egiptu
XXVII. Pobyt świętej Rodziny w Heliopolis. Powrót do Nazaretu
XXVIII. Wewnętrzne cierpienia Najświętszej Panny. Jezus w świątyni
XXIX. Jak Jezus pouczał swoją Najświętszą Matkę o prawie łaski
XXX. Jak Jezus i Maryja modlili się o zbawienie ludzi
XXXI. Błogosławiona śmierć świętego Józefa
XXXII. Najświętsza Maria ofiarowuje swego Boskiego Syna ku odkupieniu ludzi. Jezus opuszcza Nazaret
XXXIII. Chrzest Jezusa. Pobyt na pustyni. Działalność Jego Najświętszej Matki w tym czasie
XXXIV. Maryja nieustannie towarzyszy Jezusowi podczas Jego nauczania
XXXV. Triumfalne wejście Jezusa do Jeruzalem. Pożegnanie z Najświętszą Matką
XXXVI. Ustanowienie Najświętszego Sakramentu Ołtarza
XXXVII. Jezus na Górze Oliwnej. Smutek Maryi
XXXVIII. Jezus przed Annaszem i Kaifaszem
XXXIX. Jezus przed Piłatem. Biczowanie; cierniowa korona; wyrok śmierci
XL. Droga krzyżowa Jezusa
XLI. Jezus na krzyżu
XLII. Maryja - jedyna spodkobierczyni zasług Jezusa Chrystusa
XLIII. Zwycięstwo ukrzyżowanego Jezusa nad piekłem
XLIV. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
XLV. Chwalebne Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa

Część trzecia
Od zesłanie Ducha Świętego do Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

XLVI. Zesłanie Ducha Świętego
XLVII. Kazanie apostołów. Troska Maryi o nowo nawróconych
XLVIII. Chrzest nowo nawróconych. Pierwsza Msza Święta. Ustawiczna obecność Najświętszego Sakramentu w Sercu Maryi
XLIX. Troskliwość Najświętszej Maryi Panny a apostołów i wiernych
L. Śmierć św. Szczepana. Prześladowanie Kościoła. Apostolskie wyznanie wiary. Rozdzielenie apostołów
LI. Pobyt Maryi w Efezie
LII. Sobór Apostolski. Zwycięstwo Maryi nad piekłem
LIII. Troskliwość Najświętszej Panny o apostołów
LIV. Jak Najświętsza Panna rozważała mękę Pana Jezusa. Jej pełne pokory uszanowanie przy przyjmowaniu Komunii świętej
LV. Jak Najświętsza Panna uroczyście obchodziła święta, a zwłaszcza dzień Niepokalanego Poczęcia
LVI. Bóg przez Archanioła Gabriela powiadamia Maryję, że będzie żyła jeszcze trzy lata
LVII. Błogosławiona i chwalebna śmierć Maryi
LVIII. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
LIX. Ukoronowanie Maryi, Królowej nieba i ziemi
LX. Zatwierdzenie ksiażki przez Trójcę Przenajświętszą

Michalineum
9788370190026

Opis

Format
166x235
Autor
Maria z Agredy
Oprawa
miękka
Ilość stron
352

Zapytaj o produkt

pola oznaczone gwiazdką(*) są wymagane

 

Opinie

Dodaj opinię

Maria z Agredy - Mistyczne Miasto Boże, czyli żywot Matki Boskiej

Według doznanych objawień

Dodaj opinię