Kategorie add

Nowe produkty

Nowe produkty

Bestseller

Tabele porodówki. Mapowanie luk w dyskusji

AD-ARMA-01


35,00 zł
Stan magazynowy: Duża ilość.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 35,00 zł

Kolejny raport Fundacji jest okazjądo powtórzenia sakramentalnego stwierdzenia, że ... śledząc dyskusję prowadzoną w Polsce na temat szeroko rozumianych SZ RP Fundacja, po raz kolejny, wskazuje na prawie zupełny brak posługiwania się miernikami i danymi liczbowymistanowiącymi podstawę do prezentowanych wnioskówi argumentów.

Nic się nie zmienia. Przysłuchując się rozmowom prowadzonym w związku z kierunkami modernizacji, modelem SZ RP, reformą systemu dowodzenia itp.,obserwatora zdumiewa kilka rzucających się w oczy pominięć: (1) od ok. 2013 r. w sprawach związanych z SZ RP prawie wcale nie wypowiadają się żołnierze; ani czynni,ani rezerwy;(2) wypowiedzi ekspertów są nieliczne i sprawiające wrażenie omijania logicznych argumentów; (3) najczęściej wypowiadają się politycy, lub urzędnicy z nadania politycznego, z domyślnymbrakiem kompetencjido wypowiadania się na tematy z punktu widzenia innego niż polityczny; wypowiedzi polityków są oświadczeniami; nie organizuje się w tym temacie debat ani nawet konferencji prasowych; (4) nie opracowuje się materiałów związanych z danym tematem (są zastępowane właśnie oświadczeniami politycznymi) lub wskazuje się na konieczność utajnienia takich materiałów; (5) uwagę opinii publicznej skupia się na warstwie emocjonalnej, unikając kontekstu technicznego, doktrynalnego, finansowego i innych powszechnie stosowanych mierników; i, najbardziej niepokojące pominięcie, (6) nie przedstawia się alternatyw forsowanych rozwiązań (lub częściej zapowiedzi rozwiązań); nawet w celu porównania, odniesienia lub rozważenia.

Fundacja AdArma przedstawia Państwu kolejny raport. Jest on próbąwskazania, jak w podtytule, luk w danych wykorzystywanych podczas dyskusji o modelu SZ RP, w szczególności dyskusji o ich liczebności. W raporcie „Tabele porodówkiautorzyjako cel postawili sobie zredagowanie opracowania ujmującego wybrane zagadnienie w szerokim, rekomendowanym przez Fundację w poprzednim raporcie „Tabele lotnicze”1,okresie 1918-2020. Doświadczenia oraz ambicje zespołu autorskiego wskazują zaproponowany sposób analizowania zagadnień jako optymalny i wykonalny.

Jak poprzednio, analizauwzględnia (1) oparcie się na danych (w miarę możliwości liczbowych); oraz (2) uwzględnienie kontekstu miejsca i czasu w jakim Polska znajduje się A.D. 2020(przegląd stanu prawnego i programów partii politycznych).Podobnie jak w „Tabelach lotniczych” Fundacja odchodzi od podkreślanego w „Fotoplastykonie”2dążenia do opierania się na źródłachhistorycznych.

Doświadczenie zdobywane podczas przygotowywania kolejnych raportów oraz zgromadzona baza danych pozwalają autorom sprawniej i w większym stopniu wykorzystywać autoryzowane dane np. GUS, SIPRI czy WorldBank. Fundacja podtrzymuje apel,aby różne osoby lubinstytucje, najlepiej kompetentnewarsztatowo i zawodowo zajęłysię konkretnymi, wąskimi tematami poddając je analizie metodą zbliżoną do zastosowanejw tym raporcie.Jeżeli chodzi o drugi element ćwiczenia, tj. uwzględnienie kontekstu miejsca i czasu,to tworząc raport Fundacja postanowiła ułożyć dane w sposób umożliwiający próbę odpowiedzi na podstawowe pytaniadotyczące modelu SZ RP, w tym w szczególności ich liczebności. Przedstawiając warianty, wady i zalety, koszty i konsekwencje. Punktem wyjściasą, zapewnię pełne dobrych intencji, różne pomysły dotyczące np. liczny żołnierzy w SZ RP wrzucane do debaty publicznej: 100 tys., 150 tys., 200 tys., 50 tys. WOT, 500 tys. WOT, 5 mln WOT, służba zawodowa, pobór, kontrakty itd. Czyli pomysły, emocje, dobre intencjei wizje.Fundacja podkreśla, że „Tabele” i „Rysunki”to zasadnicze rozdziały Raportu. Dodatkowo w tym raporcie autorzy postanowili dokonać przeglądu (1)dokumentów prawnych regulujących w RP zagadnienia obronności i SZ RP oraz (2) dokumentów programowych partii politycznych mających reprezentację w Sejmie RP IX Kadencji. Pozostałe rozdziały stanowiąkomentarz Fundacji Ad Arma.

1Raport Fundacji Ad Arma „Tabele lotnicze. Mapowanie luk w dyskusji o lotnictwie polskim A.D. 2020.”, strona Ad Arma orazBezpieczeństwo Polski 2020, Ad Arma, 2020 r. (w opracowaniu zbiorczym).2Raport Fundacji Ad Arma „Fotoplastykon. Siły Zbrojne RP w liczbach.”, Ad Arma, 2019 r.

5Raport tak właśnie został napisany: „Tabele” i „Rysunki” oraz przegląd ustaw i programów partii. Pozostałe obszary są bardziej wynikiem systematyczności redaktorskiej oraz ćwiczeniem i propozycjąFundacji. Po przeczytaniu „Tabele” i „Rysunki” każdy sam powinien wyciągnąć wnioski i określićwynikające z nich białeplamy. Korzystając z okazji, Fundacja ponawia, apel do instytucji państwowych o umieszczanie swoich materiałów oraz systematyczne uzupełnianie dostępnych baz danych o dane historyczne i archiwalne. Apel w pierwszej kolejności kierowanych jest do Sejmu RP, GUS, MON i NIK oraz ośrodków akademickich. Raport jest działaniem autorskim Fundacji. Został opracowany przy pełnej świadomości ograniczeń nielicznego zespołu, który poświęcił swój czas na pracę z nim związaną. Stanowi niedoskonałąpróbę wykorzystania dostępnych, jawnychdanych w celu opracowania zestawień mogących być podstawą do analizy obszaru.Raport powstał z inicjatywy własnej Fundacji i ze środków własnych.Autorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu, zarówno poprzez bezpośrednie zaangażowanie jak również poprzez wsparcie Fundacji, a w szczególności przez wsparcie finansowe.Darczyńcy Fundacji są prawdziwymi współautorami tego raportu.

Krobia, czerwiec 2020 r.

Ad Arma

Zapytaj o produkt

pola oznaczone gwiazdką(*) są wymagane

 

Opinie

Dodaj opinię

Tabele porodówki. Mapowanie luk w dyskusji


Dodaj opinię