• Kategorie
  • Parametry
  • SP klasa II

Podręcznik nr AZ-12-01/12-KI-3/12   Podręcznik zawiera 56 tematów. W drugim roku trzyletniego cyklu przygotowania do pełnego udziału w Eucharystii uczeń ...
12.90
Piosenki i opowiadania do nauki religii do klasy II szkoły podstawowej.
26.00
Seria W rodzinie dzieci Bożych
13.00
Teczka A4 z materiałami dla katechety, zawiera kolorowe ilustracje w formacie A3, plansze z ruchomymi elementami do przedstawień w formie teatrzyku oraz płytę z pli...
AZ-12-01/12-KI-3/12  Przewodnik metodyczny prezentuje dużo ciekawych rozwiązań aktywizujących uczniów. Nie brakuje w nim piosenek, zabaw ruchowych czy p...
Karty pracy dla drugiej klasy szkoły podstawowej. Rok wydania: 2012 Numer programu: AZ-1-01/10 (z dnia 09.06.2010r.) Dostępne również: - poradnik metodycz...
14.00
Wykorzystanie innowacyjnych środków dydaktycznych pomoże w dotarciu do uczniów o różnych możliwościach percepcyjnych. Atrakcyjna forma prowadzen...
18.00
Poradnik metodyczny do naucznia religii dla drugiej klasy szkoły podstawowej. Numer programu: AZ-1-01/10 (z dnia 09.06.2010r.) Rok wydania: 2012 Dostępne r&oac...
29.00
Celem kształcenia w drugiej klasie jest: - usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy religijnej dziecka; - ugruntowanie wcześniej poznanych wiadomości; - uświadomienie...
19.90