Kategorie add

Filtruj według

Filtruj

Szybki kontakt

Szybki kontakt


Nowe produkty

Nowe produkty

Żydzi

Podkategorie

Jest 63 produktów.

Sortuj wg:

Cywilizacja

Feliks Koneczny wyróżniał cywilizację żydowską jako jedną z siedmiu cywilizacji. Trudno zaprzeczyć dużej żywotności owej cywilizacji, a co za tym idzie, jej wpływowi i rywalizacji z innymi cywilizacjami, w tym nam najbliższą, łacińską. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia Polski, ponieważ przez wieki na ziemiach polskich istniało główne skupisko Żydów.

Współcześnie nie można bagatelizować wpływów cywilizacji żydowskiej na życie polityczne ze względu na, na przykład, dużą reprezentację Żydów w sektorach finansowych i branży medialnej, jak również specjalne przywileje, jakimi cieszy się państwo Izrael. Pod względem religijnym zwrócić należy uwagę na częsty brak rozróżnienia pomiędzy biblijnymi Izraelitami a współczesnym rabinicznym, talmudycznym judaizmem, co doprowadziło do kuriozalnej konstrukcji intelektualnej, jaką jest „cywilizacja judeochrześcijańska”.

Żydzi w historii

Tysiące lat istnienia narodu niezorganizowanego we własne państwo połączone z faktem, że cywilizacja żydowska jest cywilizacją sakralną, wymusiło wytworzenie przez ten naród oryginalnego sposobu działania łączącego religię i cele polityczne. Zagadnieniami historycznymi współistnienia Żydów i chrześcijan pod kątem zrozumienia planów i strategii żydowskich zajmowali się między innymi ks. prof. Stanisław Trzeciak czy św. Maksymilian Maria Kolbe. Poznanie historii Żydów jest kluczem do zrozumienia współcześnie panujących na świecie relacji, a także sposobem uniknięcia powtarzania dawnych błędów.

„Jeżeli teraz ktokolwiek zapyta cię, co zostało przez Stolicę Apostolską zabronione żydom mieszkającym w tych samych miastach, co i chrześcijanie, odpowiemy, że żydom nie wolno czynić właśnie tego, co jest im dozwolone czynić w Królestwie Polskim (...)” (Encyklika Papieża Benedykta XIV, A QUO PRIMUM, 14 CZERWCA 1751).

Żydzi współcześnie

Aktualnie polityka żydowska opiera się w dużej mierze na wykorzystywaniu wydarzeń historycznych do budowania wizerunku narodu ofiar. W polityce światowej uwidacznia się to eksploatowaniem Holokaustu przez, jak to nazwał Norman Finkelstein „przedsiębiorstwo Holokaustu”, a w stosunku do Polski mamy na przykład sprawę niewyjaśnionych do końca wydarzeń w Jedwabnem. Zabiegi te zbiegają się z agresywną polityką państwa Izrael polegającą na bezkompromisowej agresji wymierzonej w Palestyńczyków, jak i z działaniami Żydów na arenie międzynarodowej, jak choćby wymuszeniem na polskim rządzie zmiany ustawy o Instytucie Pamięci Narodowym. Skuteczność tych działań jest gwarantowana zarówno przez filosemickie siły polityczne, jak i środki przekazu powiązane finansowo z międzynarodowymi koncernami medialnymi.

Izraelici a Izraelczycy

Starotestamentowa religia mojżeszowa (Mozaizm) była zapowiedzią wydarzeń opisanych w Nowym Testamencie, czyli przekazaniem boskiego wybraństwa wobec jednego narodu na wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa – Nowy Izrael, Kościół katolicki. Współcześnie wyznawana przez Żydów religia nie jest, jak błędnie sądzi wielu, kontynuacją Starego Testamentu, lecz realizacją antychrześcijańskich nauk talmudycznych. Jest religią bez kapłaństwa i ofiary, a tylko zbiorem niespójnych rabinicznych nauczań. Powstały dopiero około 400 lat po Chrystusie Talmud, który jest podstawą współczesnego judaizmu, wskazuje jasno, że choćby z powodów czysto historycznych, żydzi nie są wobec chrześcijan starszymi braćmi w wierze.